Lůžka

Série článků, které přinášejí odpovědi na to, jak mohou lůžka pomoci v péči o pacienty a co bychom měli vědět, abychom využívali vše, co nabízejí

  • Těhotenství, porodní i poporodní péče je téma často diskutované z mnoha úhlů pohledu. Pojďme se zaměřit na nemocniční lůžka, která maminky i jejich děti v tomto období provázejí. Není postel jako postel. Dnešní moderní výrobci těchto lůžek se soustředí na maximální pohodlí jak pacientů, tak ošetřujícího či obsluhujícího personálu.

  • Zástava srdce, náhlý kolaps, pooperační následky, vnitřní krvácení – to jsou situace, které nastávají nejen na jednotkách intenzivní péče. Jde o náhlé situace, které mohou pacienta ohrožovat na životě. Zdravotnický personál musí při jejich řešení jednat rychle a efektivně. K tomu jim mohou pomoci chytré funkce, které jsou dnes u moderních zdravotnických lůžek k dispozici.

  • Polohování při prevenci proleženin a respiračních komplikací, stlaní lůžka, hygiena pacienta a péče o pokožku, pooperační drenáže – všechny tyto úkony vyžadují přetočení pacienta na bok či jeho polohování. Manipulace s pacientem tradičním způsobem znamená pro zdravotnický personál vysokou fyzickou námahu a s ní spojené i riziko úrazu. Moderní lůžka dnes mohou být vybavena funkcí tzv. laterálního náklonu, elektricky ovládaného náklonu ložné plochy, který přetáčení pacienta a jeho polohování značně usnadní. Podívejme se blíže na šest výhod laterálního náklonu a jeho využití.

  • Dekubity představují jeden ze závažných problémů, které se navzdory neustálému vývoji medicíny nepodařilo odstranit. Jedná se o poškození kůže nebo tkání kůže, které vzniká zejména tlakem nebo třením. Také vlhkost, např. inkontinence a pocení, mnohonásobně zvyšuje výskyt dekubitů. Tvorba dekubitů ohrožuje všechny pacienty – mladé, starší a dokonce i dětské, krátkodobě i dlouhodobě upoutané na lůžko.