Sestry - manažerky

Seriál článků, které přinášejí praktická řešení některých situací, s nimiž se sestry - manažerky mohou při výkonu svého povolání setkat

  • Naše zdravotnictví ovlivňuje v současné době celá řada trendů. S různou intenzitou zasahují sestry i lékaře a logicky s sebou přinášejí mnohé změny. Pro sestry bude těchto změn více než pro lékaře. Je proto důležité, aby se na ně mohly včas připravit a co nejpružněji se jim přizpůsobit, protože jinak budou zbytečně ztrácet čas a energii, může docházet i ke konfliktním situacím a v důsledku i ke zvýšení stresové zátěže, která je už dnes ve zdravotnictví nadprůměrně vysoká.

  • Profesionální řízení rizik patří nesporně mezi kompetence sester – manažerek. To, že rizikové aspekty jsou součástí práce všech sester, není třeba zdůrazňovat. Zjištění, že nějaký „rizikový“ rozměr má vše, co sestra dělá, však může být překvapením. Snahou tohoto článku je komplexně poukázat na oblasti, kde na sestry při jejich práci rizika číhají, a také definovat roli sester – manažerek v rámci tzv. „risk managementu“.

  • Kultura pracoviště je obtížně uchopitelný termín, pod kterým si každý představuje něco jiného. Zjednodušeně lze říci, že kultura pracoviště je souborem společných hodnot, zvyků, postojů a chování jeho členů. K tomu ještě můžeme přidat atmosféru pracoviště, v níž se kultura jednoznačně odráží. Proč je ale tak důležité o této kultuře mluvit, proč konkrétně ve zdravotnictví a kdo je za kulturu zdravotnického pracoviště zodpovědný? Kde se projevuje, jaký to má dopad na práci sester – manažerek a jakou v ní hrají roli? Proč je důležité, aby byla kultura pracoviště v pořádku?

  • Sestry – manažerky mají řadu kompetencí, které s sebou přináší jejich vedoucí pozice. Bylo by zbytečné věnovat se v tomto článku běžným oblastem manažerské práce, jako je organizování a řízení práce týmu sester. Jsou však i kompetence, na které se sice nezapomíná, přesto u nich občas schází systematický a plánovitý přístup. Jeho absence však může zásadně ovlivnit činnost celého týmu.