COVID-19
 
Zpět na přehled článků

Nové knihy

Onemocnění způsobená poruchami kalciofosfátového metabolismu

Datum: 11. 1. 2018
Onemocnění způsobená poruchami kalciofosfátového metabolismu

/ Petr Broulík / Maxdorf, edice Jessenius, 271 s., 695 Kč /

Tato monografie pojednává o závažných poruchách metabolismu kalcia, fosforu a magnesia, tedy o stavech, kdy lékař rozhoduje o životě nemocného. Samostatná kapitola je věnována i diferenciální diagnóze hyperkalcemie a hypokalcemie, tedy problematice onemocnění, u kterých dochází k druhotnému zvýšení hladiny parathormonu.
Cílem monografie je podat přehled dosavadních znalostí o kalciofosfátovém matabolismu a kalciotropních hormonech a přispět podílem vlastních prací k řešení některých dílčích otázek.

 
  • tisk
  • předplatit si