COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

365 dní SIMU. Simulační centrum Lékařské fakulty MU slaví rok výuky

Datum: 20. 9. 2021
365 dní SIMU. Simulační centrum Lékařské fakulty MU slaví rok výuky

Odběr krve, zašití rány, intubace pacienta, ale i nácvik porodu, záchrany při hromadném neštěstí nebo výpadku proudu na operačním sále. Běžné postupy i krizové situace si mohou budoucí lékaři a zdravotníci už rok trénovat v rámci Simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU).

Pětipatrová dominanta bohunického kampusu je v provozu od září loňského roku. Svou rozlohou přes osm tisíc metrů čtverečních a více než tisícem simulátorů je brněnské SIMU největší v Česku i Evropě. Výuka ve cvičné nemocnici má studenty připravit na budoucí kontakt s pacienty. Od letošního semestru bude probíhat pod hlavičkou nově vzniklého Ústavu simulační medicíny.

„Simulační centrum otevřelo zcela nové možnosti vzdělávání budoucích lékařů a zdravotníků. V prostředí cvičné nemocnice se mohou naučit co nejlépe pracovat s pacientem ještě před tím, než se dostanou k nemocným lidem. Navíc si mohou vyzkoušet řešení různých typů diagnóz a situací, ke kterým by se v praxi běžně nedostali. Význam SIMU a simulační medicíny v uplynulém semestru ještě více umocnila pandemie koronaviru, která omezila kapacity nemocnic. Kontakt s reálným pacientem zůstává pro výuku i nadále zásadní, díky SIMU ale můžeme studenty lépe připravit na reálné situace, a to na špičkové světové úrovni,“ řekl děkan LF MU Martin Repko.


FOTO: SIMU – operační sál

Výuku v SIMU si v loňském roce poprvé vyzkoušelo přes dva tisíce studentů všeobecného a zubního lékařství LF MU. Ačkoli původně měla být v prvním roce výuka určena primárně pro první ročníky všeobecných lékařů, s ohledem na epidemiologickou situaci, nabídlo SIMU bezpečné zázemí i pro výuku dalších ročníků mediků.

„SIMU posunulo výuku mediků do nového tisíciletí. V posledním roce se navíc ukázalo, že zájem o kurzy je velký i ze strany profesionálních lékařů a zdravotníků, kteří si chtějí natrénovat různé typy situací bez toho, aniž by riskovali zdraví pacienta. Každá simulace má přesně daný scénář a vždy je přítomen odborný lektor, který s účastníky rozebere celou situaci s pomocí video záznamu. Do budoucna chceme rozšířit také vzdělávání budoucích pedagogů a lektorů simulační medicíny,“ uvedl přednosta nového Ústavu simulační medicíny a proděkan Lékařské fakulty MU Petr Štourač.


FOTO: SIMU – simulace porodu

Pětipatrové centrum napodobuje prostředí reálné nemocnice, je vybaveno nejmodernějším zdravotnickým vybavením a nejpokročilejšími typy simulátorů. Pro výuku zubního lékařství je určeno sedmdesát trenažerů. Mezi dalšími jsou figuríny pacientů v dětském i seniorním věku, novorozenců nebo těhotné ženy. „Simulátory umí reagovat na jednotlivé zdravotnické úkony, například na podání léků, stejně jako živý člověk. Dokáží navíc napodobit fyziologické funkce, potit se, modrat při dušení a dokonce mluvit,“ doplnil pověřený výkonný ředitel SIMU Jan Dvořáček.

V přízemí centra je urgentní příjem se třemi monitorovanými lůžky, CT či plně vybaveným vozem zdravotnické záchranné služby. Nemocniční patro disponuje operačními sály, jednotkami intenzivní péče i místnostmi pro výuku virtuálních 3D simulací. Na střeše objektu se nachází heliport.


FOTO: SIMU – urgentní příjem

Zajistit vysokou kvalitu výuky v SIMU má také celosvětově uznávaná metoda objektivního hodnocení klinických dovedností (OSCE, Objective Structured Clinical Examination).

Stavba SIMU trvala dva roky a včetně veškerého vybavení stála téměř miliardu korun. Vybudování simulačního centra je dominantní částí projektu Strategické investice MU do vzdělávání SIMU+ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 


Více informací najdete na https://www.med.muni.cz/simu

Video o SIMU https://youtu.be/aA0b5B6Jq7g

 
  • tisk
  • předplatit si