COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Aplikace léčebného botulotoxinu

Datum: 31. 12. 2019
Aplikace léčebného botulotoxinu

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s terapeutickým využitím botulotoxinu v neurologii, s nejčastějšími indikacemi k léčbě a s typy botulotoxinu používanými v elektromyografické laboratoři v Krajské nemocnici Liberec, a. s.

Co je botulotoxin?

Botulotoxin je nejsilnější přírodní neurotoxin (tzv. klobásový jed), produkovaný bakteriemi Clostri­dium Botulinum, určený na uvolnění svalů na nervosvalové ploténce. Způsobuje, že přenos impulzů mezi nervy a svaly se dočasně zablokuje a rozpadne. Po určité době se přenos impulzů obnoví. Účinek dávky není stálý, přetrvává v průměru 12 týdnů, pak se musí aplikace opakovat. Své využití našel botulotoxin také v různých oblastech medicíny, např. očním lékařství, urologii, gastroenterologii a estetické dermatologii.

Využití botulotoxinu v neurologii

Aplikace botulotoxinu zaznamenala výrazný pokrok v léčbě řady neléčitelných či obtížně léčitelných neurologických onemocnění. Na trhu v ČR máme dva typy botulotoxinu, typ A (Botox a Dysport) a typ B (Neurobloc).

V naší elektromyografické laboratoři používáme botulotoxin typu A od roku 2013. Přípravek obsahuje v jedné lahvičce 100 jednotek botulotoxinu, což je dávka, která není tak velká, aby byla schopna vyvolat otravu. Lze ho podávat všem dospělým a redukované dávky pak i dětem, seniorům a pacientům s nižším body mass indexem. V současnosti dispenzarizujeme nejčastěji pacienty s těmito diagnózami:

→         cervikální dystonie (17 pacientů)

→         spasticita (4 pacienti)

→         blefarospasmus a faciální hemispasmus (33 pacientů)

 

Hemifaciální spasmy jsou onemocnění středního věku postihující muže i ženy a projevují se mimovolními kontrakcemi všech svalů jedné poloviny obličeje. Nejedná se o fokální dystonii, ale jsou k dystoniím přiřazovány. Dávky botulotoxinu jsou obdobné jako při léčbě jednostranného blefarospasmu.

Aplikace botulotoxinu

Před aplikací botulotoxinu je nutné pacienta položit do pohodlné pozice, aby byl zcela uvolněný, nejlépe do polohy vleže. Pouze diagnózy jako například cervikální dystonie nebo spasticita vyžadují aplikaci botulotoxinu vsedě. Aplikace probíhá tenkou jehlou několika vpichy do příslušného svalu. Samotný zákrok zabere cca 15 minut. Výkon je nebolestivý. Pacient může cítit v okamžiku aplikace mírný tlak či pálení. Na kůži zůstává malý hrbolek odpovídající použitému množství látky, který se do několika minut vstřebá. Efekt botulotoxinu přetrvává zhruba čtyři měsíce. Po jeho vymizení se sval začne opět hýbat a aplikace se musí opakovat. K nástupu účinku dochází za 2–3 dny, plný nástup účinku lze očekávat do týdne. Bezprostředně po výkonu a následující čtyři hodiny je nutné setrvat ve svislé poloze, nepředklánět se, nelehat si, vyvarovat se nadměrné zátěže, nemasírovat ošetřená místa a nesahat na ně. Po aplikaci botulotoxinu mohou nastat dočasné komplikace. Může dojít k dvojitému či zhoršenému vidění, poklesu obočí, vysychání očí, může se objevit sucho v ústech nebo malé hematomy v oblasti aplikace. Po zákroku se u některých pacientů mohou objevit bolesti hlavy, které do dvou dnů zpravidla odezní.

K aplikaci botulotoxinu vždy naplánujeme takový počet pacientů, aby byla využita celá naředěná dávka přípravku.

Závěr

S botulotoxinem se pojí mnoho předsudků, nicméně pokud je lékař v jeho aplikaci zkušený, stává se skutečným zázrakem medicíny. Těší nás, že pro zdraví většiny našich pacientů je jeho aplikace přínosem, který výrazně zvyšuje naději na zkvalitnění života. 

 

 
  • tisk
  • předplatit si