COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením letos obdržela lektorka Vojtovy metody

Datum: 21. 12. 2020
Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením letos obdržela lektorka Vojtovy metody

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ocenil dne 15. prosince 2020 fyzioterapeutku a mezinárodní lektorku Vojtovy metody Marcelu Klemovou u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením. Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením předal náměstek pro zdravotní péči Aleksi Šedo v komorní atmosféře na Ministerstvu zdravotnictví.

 
„Zvláště v této nelehké době je velmi důležité, abychom k sobě byli vnímaví, pozorní a pomáhali jeden druhému. Každý, kdo svůj život zasvětí pomoci pro druhé si zaslouží být jmenován. Oceňuji paní Marcelu za její celoživotní přínos v oblasti Vojtovy metody. Právem si zaslouží, aby se o jejím životním příběhu dozvěděla široká veřejnost,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.
 
 
Cenu ministra zdravotnictví za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením získává osobnost, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice. Letos si tuto cenu převzala Marcela Klemová, která je uznávanou osobností v oboru fyzioterapie. Svojí prací pomohla ke zlepšení zdravotního stavu a k výraznému zvýšení kvality života tisíců dětí i dospělých pacientů nejenom s centrální poruchou hybnosti.
 
Od začátku 60. let stála po boku profesora MUDr. Václava Vojty, spolupracovala na vzniku metody reflexní lokomoce v lázních Železnice a později na poliklinice na Karlově náměstí v Praze. MUDr. Václav Vojta, po odchodu do Německa v r. 1969, pověřil paní Marcelu Klemovou, aby předávala nové poznatky, které v průběhu dalších let se svým týmem v Německu do metody přinesl. Vojtovou metodou reflexní lokomoce pomohla Marcela Klemová se svými spolupracovníky za 50 let tisícům dětí s pohybovým postižením. Nezastupitelná je její práce také s rodiči, kteří se stali díky jejímu vedení aktivními činiteli. V této náročné práci zůstala v letech 1969 až 1989 v Čechách osamocena. Přesto se nevzdala v době, která byla k této metodě kritická. Přednášela na konferencích a odborných seminářích. Iniciovala vznik Československé rehabilitační společnosti Dr. Vojty v roce 1991 a stála u zrodu výukového pracoviště Vojtovy metody nejdříve v Praze a později v Olomouci.
 
Oceněná Marcela Klemová obdržela čestnou plaketu a peněžní odměnu ve výši 40 000 korun.  
 
 
  • tisk
  • předplatit si