Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Den linky 155 slaví Praha symbolicky, zdravotníci zajišťují asistenci při hokejovém šampionátu

Datum: 15. 5. 2024
Den linky 155 slaví Praha symbolicky, zdravotníci zajišťují asistenci při hokejovém šampionátu

Každou minutu vyjedou v České republice na pomoc pacientům v průměru dva sanitní vozy. Na počátku naprosté většiny těchto výjezdů je volání na tísňovou linku 155. A právě Den linky 155 slaví zdravotnické záchranné služby už dnes – v den, na který připadá symbolické datum 15. 5. 2024.

V Praze jsou letos oslavy pouze symbolické, záchranáři se v hlavním městě soustředí vedle standardního provozu na zajištění zdravotnické asistence při probíhajícím hokejovém šampionátu. ZZS HMP zde mimo jiné poprvé využívá novou mobilní ošetřovnu.

Pražská záchranná služba se od 10. května v hlavním městě stará o zdravotnické zajištění hokejového mistrovství, spolupracuje při tom s Českým červeným křížem a společností SOSAN. Na každý hrací den vyčlenila ZZS HMP dvě tříčlenné lékařské posádky, kdy je jedna připravena poskytnout pomoc přímo v aréně a druhá návštěvníkům fanouškovské zóny. V místě konání jsou pak přítomni i další zdravotníci pražské záchranky a zmíněných organizací.

Během prvních čtyř dnů mistrovství ošetřili zdravotníci na místě přes 60 osob, do nemocnic transportovali sedm pacientů. Dominantně posádky řeší drobné úrazy a kolapsové stavy, nezřídka v souvislosti s požíváním alkoholu.

V rámci hokejového šampionátu využívá záchranná služba poprvé také novou mobilní ošetřovnu, která poskytuje zdravotníkům zázemí a potřebné vybavení pro ošetření většího počtu pacientů. Novinka je určena právě pro podobné hromadné akce nebo pro mimořádné události s vysokým počtem zasažených osob. „Mobilní ošetřovna a její vybavení je speciálně přizpůsobeno potřebám záchranářských posádek při mimořádných událostech nebo při akcích s potenciálem vysokého počtu pacientů, kdy slouží jako důležitý opěrný bod. Díky modulárnímu řešení ji lze relativně snadno dopravit na místo a rychle připravit k provozu, aby našim posádkám zajišťovala potřebné zázemí pro poskytování péče pacientům,“ říká Petr Kolouch, ředitel ZZS HMP.


Foto: Mobilní ošetřovna.

Hokejový šampionát patří k největším akcím, které metropole hostila, záchranná služba vyčlenila pro zajištění zdravotnické asistence své posádky nad rámec běžného provozu, který zůstal plně obsazen. I vzhledem k potřebné rotaci a odpočinku personálu proto letos záchranná služba nepořádá na Den linky 155 tradiční akci pro veřejnost. Prohlédnout si techniku záchranné služby a blíže se seznámit s prací posádek i dispečerů se budou moct zájemci naživo například 28. září během Dne hrdinů, který se koná v areálu Výstaviště Praha.


TZ i foto (zzshmp.cz)

 
  • tisk
  • předplatit si