COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Dodržování léčby výrazně snižuje riziko infarktu a mrtvice

Datum: 5. 10. 2021
Dodržování léčby výrazně snižuje riziko infarktu a mrtvice

Zanedbávat svou předepsanou terapii se dlouhodobě nemusí vyplatit. Průzkum projektu Srdce v hlavě mezi pacienty s kardiovaskulárními onemocněními ukazuje, že vzhledem k množství kardiaků, možná až tisíce pacientů nemají dostatečné povědomí o rizicích spojených s nedodržováním předepsané léčby.

Čtvrtina pacientů zase vidí jako překážku v dodržování léčby složité lékové schéma. Moderní léky a fixní kombinace však mohou v pravidelném užívání léků výrazně pomoci. Přestože o možnostech fixní kombinace ví jen 22 % pacientů, většina by ji podle průzkumu uvítala. 

Přitom dodržování léčby a další, lékařem doporučená, režimová opatření a jejich dodržování může výrazně snížit riziko infarktu nebo mrtvice u pacientů s vysokým tlakem nebo vysokou hladinou cholesterolu. Onemocnění srdce a cév jsou nejčastějším onemocněním v České republice i ve světě. Nemoci oběhové soustavy mají za následek také nejvíce úmrtí, každý rok na ně umírá v ČR okolo 50 tisíc pacientů.

Vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina cholesterolu v krvi na sebe mnohdy neupozorňují každodenními obtížemi nebo bolestí. Přesto však vyžadují přísné dodržování lékařem doporučených opatření, zejména pravidelné užívání předepsaných léků. 

„Podle výsledků průzkumu projektu Srdce v hlavě provedeném agenturou STEM/MARK bylo zjištěno, že pouze 88 % pacientů si je vědomo všech rizik spojených s nedodržováním léčby. I když to zdánlivě vypadá jako vysoké číslo, v celkovém počtu pacientů trpících vysokým tlakem a vysokou hladinou cholesterolu může těch zbylých 12 % respondentů ve skutečnosti reprezentovat tisíce pacientů s nízkým povědomím o rizicích nedodržování léčby. A právě dodržování předepsané léčby, výrazně snižuje riziko infarktu nebo mozkové mrtvice,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, jeden z garantů projektu Srdce v hlavě.

Ze stejného výzkumu také vyplývá zjištění, že své léky bere pravidelně 83 % pacientů. Nejčastěji uváděnou překážkou dodržování předepsané léčby, téměř v polovině případů, je prosté zapomínání. 

„Pravidelné braní předepsaných léků je jedním ze základních prvků úspěšné terapie kardiovaskulárních onemocnění. Pacient, který na léky zapomíná se nám často vrací do ordinace a jeho příznaky se nezlepšují. V případě rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, které na sebe neupozorňují denně pacienta fyzickými potížemi, pak může být zapomínání léků zbytečnou komplikací v úspěšné terapii,“ dodává prof. MUDr. Miroslav Souček.

Dalším zajímavým poznatkem průzkumu je fakt, že téměř čtvrtina oslovených pacientů vidí jako možnou překážku dodržování předepsané léčby problémy s komplikovaným lékových schématem nebo užíváním příliš mnoha léků najednou. I to má řešení v podobě takzvaných fixních kombinací. 

Vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu jdou u rizikových pacientů ruku v ruce a jejich zvládání lze již vyřešit jedinou pilulkou. O fixní kombinaci léků na vysoký tlak a cholesterol přitom slyšelo jen 22 % dotázaných. Nicméně jednu tabletku na řešení těchto potíží by podle průzkumu uvítalo 88 % všech oslovených kardiaků.

Více informací o výhodách fixní kombinace, stejně jako prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění, naleznete na stránkách projektu Srdce v hlavě www.srdcevhlave.cz. Na webu neziskové organizace Loono www.loono.cz, se pak v rámci kampaně Žiješ srdcem můžete dozvědět, jak mít zdravé srdce, cévy a mozek.


Článek vznikl v rámci spolupráce neziskové organizace Loono a projektu Srdce v hlavě.

 

 
  • tisk
  • předplatit si