COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Již brzy vyjde Florence 3/2022

Datum: 9. 6. 2022
Již brzy vyjde Florence 3/2022

Příští týden 15. 6. 2022 vychází další číslo Florence.

 

Třetí číslo přinese stále aktuální a důležité téma hojení ran.

Můžete si přečíst příspěvek profesora MUDr. Samuela Vokurky, Ph.D. z Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň, ze stejného pracoviště vám představíme také vrchní sestru Mgr. Simonu Šípovou, MBA, která hojení ran u onkologických pacientů denně řeší v praxi.

Aktuální dění v oblasti hojení ran a péče o dekubity shrnuly ve svém příspěvku PhDr. Petra Búřilová, BBA a profesorka PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Informace z pacientské organizace Dialog Jessenius představí její ředitelka Michaela Tůmová, infomrmace, které jsou přínosné nejen pro samotné pacienty, ale i vás, které se s těmito pacienty setkáváte.

Pokračujeme v seriálu M&P&, kde si tentokrát povíme více o genetice a jejím vlivu na onkologická onemocnění opět ve spolupráci s Bc. Petrou Absolonovou, MBA a Bc. Michaelou Přikrylovou z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Pokračujeme v seriálu sester v zahraničí, navštívili jsme seminář pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma Závislost a lidské zdraví a další.

Samozřejmě přinášíme také odborné a recenzované články z různých oblastí zdravotní péče.

Redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si