COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Jsem tvůj nový kamarád – ojedinělý podpůrný projekt pro transplantované děti odstartoval v Thomayerově nemocnici

Datum: 20. 11. 2018
Jsem tvůj nový kamarád – ojedinělý podpůrný projekt pro transplantované děti odstartoval v Thomayerově nemocnici

Transplantace představuje zcela výjimečnou situaci a nesmírné fyzické i psychické vypětí nejen pro dospělého, ale především pro děti. Jde o složitou životní situaci, ve které je nutné se rychle zorientovat. Právě proto se pražská Thomayerova nemocnice, oddělení KDCHT, rozhodla spustit na své půdě ojedinělý projekt, který dětem pomůže vyrovnat se s jejich situací. Za projektem „Jsem tvůj nový kamarád“ stojí stejnojmenná organizace a Štěpán Kadlec, který sám transplantaci prodělal. 

„Cílem našeho projektu je dětem, co nejsrozumitelnější formou vysvětlit, v jaké situaci se ocitly, co je čeká, na co se mají připravit. Snažíme se podpořit představu, že nový orgán je vlastně kamarád, který pacientovi pomáhá, aby se mu dobře žilo, aby byl zdravý a šťastný,popisuje Ing. Štěpán Kadlec, zakladatel spolku Jsem tvůj nový kamarád.

Projekt odstartuje na půdě Thomayerovy nemocnice v Praze a následně se bude snažit navázat partnerství s dalšími zařízeními v ČR. Jak bude v praxi probíhat? Každý malý pacient, který bude po zákroku a ve stabilizovaném stavu, dostane batůžek, který bude obsahovat dárky. Mimo praktických drobností najdou v batůžku knihu, která jim prostřednictvím čtivého příběhu chlapce, který si stejně jako oni prošel transplantací, osvětlí, co se stalo, co se bude dít dál a jak o sebe do budoucna pečovat. Hlavním dárkem v balíčku je plyšový orgán - nový kamarád. Plyšák bude do batůžku přiložen podle toho, jaký orgán byl dítěti transplantován. V první fázi v podobě jater, následovat budou ledviny, srdce či plíce.

„Jsem velice rád, že projekt „Jsem tvůj nový kamarád“ startuje v naší Thomayerově nemocnici. Tyto aktivity vítáme, jelikož pomáhají dětským pacientům po náročných transplantacích, aby lépe vnímaly, co se s nimi děje. Chceme jim pobyt v naší nemocnici co nejvíce zpříjemnit“,řekl ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a dodal: „Přeji Štěpánovi Kadlecovi, aby se mu s projektem dařilo a pomáhal dětem, kterých se léčba transplantací týká“.  

Každý rok se v ČR provedou desítky transplantací lidských orgánů. Nejčastěji se provádějí transplantace ledvin či jater. Důvody, které vedou k indikaci transplantace, mohou být různé. V současné době je na čekacích listinách, v ČR, celkem 788 pacientů. Z nichž je 72 pacientů, kteří čekají na nová játra. V těchto případech je velice složité komunikovat s pacientem. Je-li to teenager, může transplantaci vnímat jako „konec světa“. Jedná-li se o miminko či o pár let staré dítě, vzniklé situaci vůbec nerozumí. Je tedy potřeba mu ji přiblížit, vysvětlit a pokusit se mu ji zpříjemnit. Projekt „Jsem tvůj nový kamarád“ cílí na děti do 15 let. Pacientů v této věkové kategorii projde branami Thomayerovy nemocnice ročně cca 20. Přesto, že se toto číslo může zdát zanedbatelné, není tomu tak. Tito mladí pacienti mají před sebou celý život a je nutné, aby mohli být plnohodnotnými členy společnosti. 

„Transplantace jater u dětí je dnes standardní léčbou konečného stádia selhání funkce jater. Zároveň může být poslední nadějí dětských pacientů u vybraných typů nádorů jater a některých vad metabolismu vázaných na játra.  Jedná se o vysoce specializovaný výkon, který není pouhou výměnou orgánu, ale je spojen s náročnou přípravou a pooperační péčí, která klade vysoké nároky na ošetřující personál jak po stránce odborné, tak i psychické. Pro děti pak téměř vždy znamená dlouhé týdny i měsíce strávené v nemocničním prostředí s množstvím nejrůznějších omezení a následnou trvalou dispenzarizaci a medikaci s možnými komplikacemi“řekl vedoucí lékař Kliniky dětské chirurgie a traumatologie z TN MUDr. Martin Prchlík a dodal: „Naší snahou musí být nejen zachraňovat samotný život dítěte, ale zlepšovat dlouhodobě jeho kvalitu. Největší odměnou je pro nás všechny, kteří se na péči o tyto děti podílíme, jejich návrat do běžného života“.

 
  • tisk
  • předplatit si