COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

KZPS ČR: Zavedení vyšší frekvence testování považují firmy za zbytečné

Datum: 17. 4. 2021
KZPS ČR: Zavedení vyšší frekvence testování považují firmy za zbytečné

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR na základě zkušeností a doporučení svých firem odmítá zavedení častějšího povinného testování ve firmách.

 

KZPS ČR pečlivě vyhodnocuje opatření vlády ČR v boji pro epidemii Covid19 a zejména, která mají dopad na firmy a podniky. KZPS ČR zastupuje nejširší spektrum podnikatelů a zaměstnavatelů, včetně neziskových organizací a OSVČ, a proto není možno na tzv. „průmysl“ pohlížet jako na homogenní masu zaměstnavatelů, ale na vnitřně strukturovaný a provázaný systém.

Díky svému důslednému přístupy, kdy zodpovědní zaměstnavatelé a podnikatelé začali sami testovat již na podzim loňského roku bez nároku na jakoukoliv státní podporu byla odhalena řada pozitivních osob. Proto jsme státem nařízená testování ve firmách přivítali jako naši podporu v epidemiologickém boji. Byla nastavena logická pravidla týdenního testování, které považujeme za stabilní a nejrozumnější. KZPS ČR se navíc podařilo prosadit i testování v neziskových organizacích a nyní jsme rádi, že bylo i zdravotními pojišťovnami potvrzeno hrazení Ag testování pro všechny typy družstev (zemědělská, výrobní, spotřební, bytová aj.) a státní podniky.

S neklidem však vnímáme opakované snahy o zavedení vyšší frekvenci testování (2x týdně nebo 1x za 5 dní). V současné době jsou fakta taková, že záchyt pozitivně testovaných 

a následně PCR potvrzených se pohybuje v rozmezí 0,4 % – 0,6 %, kdy oproti minulým týdnům se jedná o pokles z cca 1 % na polovinu a kopíruje to i celorepublikový trend. Na druhé straně podporujeme firmy, který mohou a chtějí testovat častěji. Pro většinu firem však, v případě povinného častějšího testování, by to bylo:

 • Organizačně velmi náročné – až nemožné, zejména ve směnném provozu, v odlehlých provozovnách, stavbách, zemědělství apod.

 • Další finanční náklady – kdy je třeba ji uvědomit, že k 60,- Kč hrazeným zdravotními pojišťovnami, firmy doplácejí 100,- –150,- Kč na testovanou osobu

 • Zbytečné – nebo další záchyt pozitivně testovaných osob by byl zanedbatelný (pokud vůbec)

Na základě prováděných testování ve firmách: 

 • KZPS ČR je proti plošnému navýšení testování 2x týdně nebo 1x za 5 dní, zatím častější testování umožnit tam, kde o to je zájem a proplácet to

 • Teprve po zapojení všech zaměstnavatelských a podnikatelkách subjektů do testování celý tento systém vyhodnotit a rozhodnout, zda a za jakých podmínek má smysl zavádět častější testování (2x týdně)

 • Stále požadujeme posílení PCR testování, které podporují všechny svazy

 • Požadujeme též navýšení doplatku na Ag testování na 100,- Kč

 • Žádáme o neprodlené oficiální (SUKL) zhodnocení účinnosti Ag testů, kdy rozdílná kvalita způsobuje zbyteční prostoje u zaměstnavatelů, vypadávání zaměstnanců a nárůst nákladů

 • Podporujeme urychlení očkování všech kategorií zaměstnanců (občanů), které jediné může ukončit současný pandemický stav a k tomu nabízíme k využití své firemní kapacity

 

 

 

 
 • tisk
 • předplatit si