COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Lázeňská léčba gynekologických onemocnění ve Františkových Lázních

Datum: 2. 3. 2020
Lázeňská léčba gynekologických onemocnění ve Františkových Lázních

Významnou část klientely představují ženy s primární a sekundární neplodností, ženy po gynekologických operacích, ale i s chronickými gynekologickými záněty.

Léčba gynekologických onemocněnímá ve Františkových Lázních dlouhodobou tradici a velice dobré výsledky. K léčbě využíváme výhradně františkolázeňských přírodních zdrojů.

ODŮVODNĚNÍ LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Cílem lázeňského pobytu je nastolení tělesné a duševní rovnováhy a sladění procesů z hlediska fungování celého organismu. O úspěšnosti léčby neplodnosti nás přesvědčují děkovné dopisy maminek, které po dokončení lázeňské léčby otěhotněly. Pozitivní jsou i reference od gynekologů.

Blahodárně působí hlavně sirnoželezitá slatina. Kromě ní je využíváno léčivých účinků minerální vody, která je aplikována formou vaginálních irigací, a zřídelního plynu podávaného v podobě sedacích koupelí s vysokým obsahem oxidu uhličitého. Tyto procedury upravují prokrvení ženských reprodukčních orgánů,a šetrným způsobem tak podporují léčbu gynekologických onemocnění. Vybrané minerální prameny jsou předepisovány k pitným kúrám. Součástí léčebného plánu jsou také účinná cvičení zaměřenána jednotlivé gynekologické indikace, jako je napříkladznámé cvičení dle Mojžíšové při léčbě sterility.

Bez ohledu na příčinu je sterilita vždy problémem celého páru. Neplodným ženám nabízíme léčebný pobyt v doprovodu partnera, pro nějž rádi připravíme plnohodnotný léčebný program se zaměřením na zlepšení prokrvení mužských pohlavních orgánů, jehož cílem je rovněž zlepšení výsledků spermiogramu.

GYNEKOLOGICKÉ INDIKACE LÁZEŇSKÉ LÉČBY

 •  Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, abortus habitualis),
 • poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy,
 • zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky,
 • stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve (např. po operaci apendixu),
 • funkční poruchy (např. bolestivá a nepravidelná menstruace, klimakterium).

Gynekologické indikace mají v rámci Indikačního seznamu pro lázeňskou péči označení XI/1,2,3 (indikační seznam stanoví podmínky, za kterých je možné absolvovat lázeňskou léčbu hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění).

PRŮBĚH LÁZEŇSKÉ LÉČBY U GYNEKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ

U gynekologických indikací navazuje lázeňská léčba zpravidla na pooperační stav pro gynekologické onemocnění a pro operaci v oblasti malé pánve nebo je indikována jako léčba primární či sekundární sterility. Pacientky mívají řadu následných pooperačních poruch v oblasti pohybového aparátu, dále potíže s vyprazdňováním stolice či s inkontinencí, bolesti způsobené srůsty, nebo dokonce sekundární sterilitu, tj. sterilitu vzniklou následkem onemocnění reprodukčních orgánů.

Tyto a další potíže, které je obtěžují nebo jim brání v opakovaném či prvním otěhotnění, můžeme ve Františkových Lázních pomoci vyléčit, resp. upravit. Pracuje zde řada zkušených gynekologů, kteří každé pacientce připraví individuální léčebný plán, jenž bude zaměřen na léčbu jejích konkrétních gynekologických potíží.

Léčba gynekologických onemocnění má ve Františkových Lázních dlouhodobou tradici a velice dobré výsledky. Při léčbě se využívají hlavně přírodní léčivé zdroje. Blahodárně působí zejména františkolázeňská slatina, která při aplikaci ve formě vaginálních tamponůa obkladů v podobě tzv. kalhotek zlepšuje prokrvení ženských reprodukčních orgánů a uvolňuje pooperační a pozánětlivé srůsty, a tím zabraňuje vzniku sekundární sterility. Při léčbě využíváme také léčivých účinků zdejších pramenů v podobě vaginálních irigací a zřídelního plynu – oxidu uhličitého –v podobě sedacích plynových koupelí, které také zlepšují prokrvení ženských reprodukčních orgánů a doplňují léčbu gynekologických onemocnění. Slatina pomáhá i ženám, které se dosud neúspěšně léčily v některém z center asistované reprodukce z důvodu neplodnosti. Působí blahodárně při léčbě hormonální dysbalance a stimuluje dozrávání vajíček u neplodných žen.

Léčebný plán je sestavován individuálně a kromě léčby přírodními zdroji je doplňován zejména velice účinným cvičením zaměřeným na léčbu gynekologických onemocnění, jakým je ověřené cvičení dle Mojžíšové, které už vyléčilo tisíce žen z neplodnosti. Odborník na jógus pacientkami zase cvičí speciální jógovou sestavu zaměřenou na gynekologické nemoci.

Příklady procedur:

 • slatinná koupel nebo slatinný zábal – tzv. kalhotky –včetně následné očistné sprchy a suchého ovinu,
 • vaginální slatinné tampony, následný vaginální výplach (většinou ve spojení se slatinným zábalem nebo slatinnou koupelí),
 • vaginální irigace minerální vodou,
 • sedací plynná uhličitá koupel,
 • gynekologické cvičení,
 • uhličitá koupel nebo přísadová koupel,
 • perličková koupel,
 • vířivá celotělová koupel,
 • masáže – klasická, reflexní, podvodní,
 • plynová koupel skupinová, plynové injekce,
 • jóga,
 • fyzioterapie

VÝSLEDKY ÚSPĚŠNOSTI LÁZEŇSKÉ LÉČBY

Z klientek, které se u nás ve Františkových Lázních léčily v průběhu let 2015–2018 s indikací XI/1 – neplodnost, jsme dopisem oslovili sto náhodně vybraných a požádali je o vyplnění anonymního on-line dotazníku. Odpovědělo jich 85, z nichž:

 • 46 klientek po lázeňské léčbě otěhotnělo a porodilo zdravé dítě – klientky se léčily pro neplodnost v průměru pětlet (jedenrok až 13 let),
 • 83 % klientek absolvovalo v lázních léčbu slatinou,
 • 43 % klientek absolvovalo léčbu akupunkturou,
 • 96 % klientek otěhotnělo po lázeňské léčbě do jednoho roku, z toho 81 % do půl roku, kdy je vysoce pravděpodobné, že to bylo vlivem lázeňské léčby;do půl roku otěhotnělo celkem 80 % všech klientek,
 • 40 % klientek otěhotnělo přirozeně a 60 % po umělém oplodnění
 • 56 % klientekporodilo císařským řezem a 44 % přirozeně, poměr narozených dívek a chlapců byl 50 : 50.

 

MUDr. Robert Michalič,
primář lázeňské kliniky hotelu Pawlik-Aquaforum
 
 • tisk
 • předplatit si