COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Očkování, aplikace Záchranka nebo porovnání se zahraničními partnery, to byla témata letošní Konference ZZMV 2019

Datum: 17. 12. 2019
Očkování, aplikace Záchranka  nebo porovnání se zahraničními partnery, to byla témata letošní  Konference ZZMV 2019

V pražském TOP Hotelu se 10. října 2019 konala již třetí odborná konference Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (ZZMV) s podtitulem Pracovně lékařská služba (PLS). Příspěvky se zaměřovaly především na aktuální témata, která se významně týkala kvality péče o zdraví policistů, hasičů a dalších bezpečnostních složek. Konference se zúčastnilo téměř 190 lékařů a zdravotníků.

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra poskytuje zdravotní zabezpečení příslušníkům Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a zaměstnancům Ministerstva vnitra České republiky. Je akreditovaným zdravotnickým zařízením pro obor všeobecné praktické lékařství. Ředitel ZZMV Ing. Miroslav Červenka objasnil, proč každoročně takto obsáhlou konferenci pořádají: „Je to příležitost, jak se naši lékaři z celé země mohou sejít pohromadě a vést odbornou debatu. Přestože naší hlavní činností je pracovně lékařská služba, zveme na konferenci i experty z jiných oborů, s ohledem na zařazení aktuální problematiky a kazuistiky. Konferenci proto chápeme nejen jako odborné setkání, ale i šanci k neformálním diskusím. Už potřetí jsme přivítali také kolegy ze Slovenska, kde mají zdravotnickou službu jejich ministerstva vnútra pojatu trochu odlišně, takže došlo i na předávání zkušeností ze zahraničí.“

Novinky v uplatnění legislativních opatření představila Ing. Miroslava Vítovcová, vrchní ministerský rada oddělení zdravotní péče a nemocenského pojištění Odboru zdravotnického zabezpečení Ministerstva vnitra ČR. Poté o současném stavu a výhledech do budoucnosti Polikliniky Praha a PLS členů bezpečnostních složek informoval Ing. MUDr. Svojmil Petránek, CSc., MBA.

Aplikaci Záchranka používají policisté i hasiči

Velmi zajímavým příspěvkem zaujal přítomné odborníky autor aplikace Záchranka Ing. Filip Maleňák. Na základě možností mobilních telefonů vznikl koncept aplikace, která by byla schopná udávat zároveň se zavoláním na linku 155 například přesnou polohu volajícího. „Takto tedy vznikla aplikace Záchranka ve své základní podobě,“ popsal vznik myšlenky jako námětu studentské práce v roce 2012 její autor Ing. Maleňák. „Začalo to pouze přenosem polohy z místa události na operační středisko záchranky,“ přiblížil vývoj aplikace. Jde o projekt, který v České republice funguje již tři a půl roku a rozšiřuje se i do okolních zemí, jako jsou Slovensko, Rakousko a brzy i Maďarsko. Má více než mi­lion a sto tisíc registrovaných uživatelů a za dobu jejího fungování přes ni záchrannou službu volalo více než 40 tisíc lidí. Každý den je z aplikace registrováno kolem 50 tísňových volání. Zhruba 50 % volání žádá pomoc pro někoho druhého, ať už je to někdo blízký nebo cizí osoba. Pro fungování není třeba připojení k internetu, lokalizace proběhne pomocí GPS mobilního telefonu.

„Zatímco Zdravotnická záchranná služba (ZZS) se za poslední století významně proměnila, volání ZZS na linku 155 se v mnoha ohledech nezměnilo,“ konstatoval Filip Maleňák. „Pouhým zavoláním z mobilního telefonu nejsme schopni využít nic z toho, co v sobě chytrý telefon má, ať už se jedná o určení přesné polohy, informací o uživateli, jeho zdravotním stavu a podobně.“ Pokračoval dále: „Aplikace poskytuje v podstatě čtyři základní moduly. V každém modulu se odráží revoluční způsob, jak se na problematiku díváme.“

První modul je podle Filipa Maleňáka nouzové tlačítko pro přenos dat o volajícím, nikoli pouze udání jeho polohy. K nouzovému tlačítku autor uvedl: „V této chvíli je aplikace kompletně propojena se všemi 14 krajskými operačními středisky, se všemi sedmi středisky horské služby a 15 oblastmi vodní záchranné služby. V momentě, kdy ho stisknete, zavolá linku 155, ale zároveň přidává datovou větu, která obsahuje důležité informace, které byste normálně museli slovně zadávat. Obsahují lokalizaci, klasifikaci události a identifikaci volajícího.“ Do profilu v aplikaci je možné při registraci doplnit také svůj zdravotní profil, věk, adresu bytu, číslo patra či číslo pojištěnce. Klasifikace je zajištěna tím, že volající si může zvolit například tlačítko „nemohu mluvit“, neslyšící ho mají aktivované stále. Dále je možné pomocí ikony vybrat a odeslat informaci o tom, co se stalo. V přípravě je přenos obrazu z místa události, aktua­lizace polohy v průběhu tísňového hovoru a elektronická kniha vycházek pro horskou službu. „Hovor je potom daleko rychlejší, efektivnější a dispečer se může věnovat stavu pacienta a nemusí klást takový důraz na místopis a ­identifikaci,“ zakončil popis Filip Maleňák.

V druhém modulu je databáze míst zájmu, jako jsou pohotovosti a defibrilátory. Je zde největší databáze AED v ČR, je jich v ní uloženo více než 1600. Také obsahuje ­interaktivní návod první pomoci.

Další moduly obsahují pomoc v zahraničí a nově systém digitálního varování, v této chvíli je zapojena Praha, Plzeň, brzy se připojí Brno a měly by se zapojit i celé kraje. Pokud dojde k nějaké závažné události, která ohrožuje zdraví nebo majetek obyvatel, odešle aplikace svým registrovaným uživatelům na daném území, které si mohou sami zvolit, varování formou notifikace s informacemi.

ZZMV se stalo oficiálním ambasadorem aplikace Záchranka, hasiči a policisté ji běžně využívají při výkonu služby, navíc databáze aplikace obsahuje také jejich AED.

ZZMV se stará o 70 tisíc policistů, hasičů a členů dalších bezpečnostních složek

Problematiku pracovně lékařské služby pohledem personalisty přiblížil přítomným pplk. Mgr. Vladimír Minčič z oddělení právních služeb Odboru personálního Policejního prezidia ČR. ZZMV se stará o 70 tisíc klientů a pacientů a mimo jiné každý policis­ta musí každé dva roky absolvovat lékařskou prohlídku. Na jejím výsledku záleží jeho další setrvání ve službě a právě udělování posudků a jejich odůvodňování bylo tématem přednášky, po které následovala diskuse.

O preventivním programu Ruce na prsa pak promluvila ředitelka organizace Dialog Jessenius Bc. Michaela Tůmová.

V očkování jsou mezi ČR a SR rozdíly

Následovala přednáška epidemioložky MUDr. Jarmily Pertináčové z Odboru zdravotníctva Ministerstva vnútra SK. Popsala systém očkování policistů, členů horské služby a hasičů na Slovensku. Zároveň porovnala rozdíly, protože v SR jsou oproti ČR bezpečnostní sbory očkovány navíc proti záškrtu.

Po krátké přestávce pokračoval ředitel Odboru zdravotníctva Ministerstva vnútra SK plk. MUDr. Gustáv Ušiak přiblížením problematiky zdravotnické péče o migranty v táboře v Humenném. Kazuistické příklady posuzování vybraných chorob představila primářka MUDr. Jana Malinová z Kliniky pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha.

Civilizační nemoci se nevyhýbají ani policistům

Velkou pozornost vzbudila svou přednáškou Mgr. Renata Fortuníková z ordinace ObZZ Praha, ZZMV, která představila, jak by mohla vypadat aktivní role a vliv sestry v oblasti prevence zdraví policistů a hasičů. „Základem poskytované primární péče je prevence a podpora zdraví společně s diagnostikou, léčbou a dispenzární péčí,“ uvedla na úvod. „Prevence a podpora zdraví jsou důležité, protože příslušníci bezpečnostních sborů vykonávají fyzicky i psychicky náročnou profesi, ve velké míře je to práce v rizikových kategoriích, je tam velmi náročná kvalifikační a specializační příprava, je nutné splnění kritérií zdravotní způsobilosti ke služebnímu výkonu.“

Podle Mgr. Renaty Fortuníkové se nárůst počtu civilizačních onemocnění nevyhýbá ani řadám policistů a hasičů, a proto je prevence a podpora zdraví o to důležitější. Hlavním cílem sester v této oblasti by mělo být motivovat je a podporovat v péči o zdraví a vlastní zodpovědnosti za zdraví, poskytovat dostatek informací a zvyšovat zdravotní gramotnost. Popsala své zkušenosti: „Lidé znají principy zdravého životního stylu, ale například nemají motivaci, proč se do toho pustit. Nebo se v informacích nevyznají, protože třeba v oblasti výživy se všechno často úplně mění. Lidem je třeba stále dávat validní a ucelené informace ve srozumitelné podobě. Sestra je vzdělaný profesionál, který může mít zásadní vliv na informovanost a zdravotní gramotnost v oblastech prevence a podpory zdraví policistů a hasičů.“

Sama v tomto směru pro lidi v péči ordinace organizuje nejrůznější akce zaměřené na navýšení aktivity a také edukační kurzy s nejrůznějším zaměřením. Mezi členy bezpečnostních složek je o tyto aktivity a kurzy mimořádný zájem, ať už se jedná o soutěž o nejvyšší počet zdolaných schodů nebo přednášku o zdravé výživě, samovyšetření varlat a prsou, zdravém životním stylu nebo prevenci nemocí očkováním. Popsala své zkušenosti se zapojením pacientů do aktivit: „Důležité je strhnout lidi, které by to jinak ani nenapadlo, ale díky výzvě a tomu, že je kolegové trochu vyhecují, se do toho zapojí.“

K tomu, co bylo prvotním impulzem, kvůli kterému se intenzivně pustila do preventivních a osvětových kurzů pro policisty, uvedla Mgr. Renata Fortuníková: „Pokud by byla možnost nějakým způsobem ovlivnit a motivovat lidi k prevenci, k řadě nemocí by nemuselo vůbec dojít nebo by nemusely dojít až do závažných stavů, do kterých se dostávají. My jako sestry to máme v definici oboru a měly bychom se na prevenci trochu víc zaměřit, i když běžná praxe v ordinaci nám to neumožňuje vždy. Zaměřujeme se spíše na preventivní prohlídky, na kurativu, na odběry a tak dále. Každému pa­cientovi, který projde ordinací, je však možné dát informaci nebo něco, co ho posune k preventivním opatřením a podpoře zdraví.“

Ing. Filip Maleňák, autor aplikace Záchranka

Spalničky mohou představovat bezpečnostní riziko

Velké téma, které v posledních měsících hýbe i médii, jsou spalničky. Proč bylo zařazeno do programu konference, vysvětlil ředitel ZZMV Ing. Miroslav Červenka: „V resortech ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti se odehrává velká akce, vakcinace příslušníků proti spalničkám, protože spalničky představují poměrně vysoké bezpečnostní riziko, kdyby došlo například k nakažení v jednom útvaru na operačním středisku.“

O potřebnosti očkování proti spalničkám promluvil vedoucí katedry infekčního lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Uvedl, že očkování dospělých pacientů je žádoucí z důvodu vysoké incidence očkováním preventabilních infekcí, vysokého rizika komplikovaného průběhu či smrti a dekompenzace chronických interních onemocnění. U spalniček jsou komplikace u 15 procent hlášených onemocnění a nejčastějšími respiračními komplikacemi jsou pneumonie, akutní otitis media a mastoiditida, neurologickými mimo jiné febrilní křeče, toxiinfekční encefalopatie nebo polyradikuloneuritida.

Jako rizikovou a potencionálně smrtelnou, zdravotníky i laiky podceňovanou nemoc přiblížil také chřipku a představil důvody k očkování populace proti ní. „Chřipka i spalničky představují onemocnění, která mohou významně ovlivnit chod důležitých složek státu,“ uvedl na závěr MUDr. Milan Trojánek. „Význam očkování není pouze individuální, je to záležitost celospolečenské ochrany,“ dodal.

Kromě lékařů se konference účastnili i nelékařští zdravotničtí pracovníci. Právě proto měla poslední slovo Mgr. Růžena Tichá, hlavní sestra ZZMV: „V ordinaci je kromě samotné lékařské práce zcela nezastupitelná práce sestry a dalších kolegů zdravotníků. Jednou z hlavních úloh, která jim ve snaze pomáhat a chránit náleží, je preventivní činnost a edukace. Empatie, komunikace a naslouchání pak vždy jsou a musejí být základní součástí moderní práce sestry a jejího výkonu. Neopomenutelnou součástí péče o policisty a hasiče je spolupráce s fyzioterapeutkami. Především správné cvičení, posilování nejen svalů, ale celého skeletu současně s pravidelnou lékařskou péčí a prohlídkami pomáhá udržovat bezpečnostní sbory v tak dobré kondici, že dokáží efektivně sloužit.“ 


Šárka Spáčilová,
redakce Florence
 
  • tisk
  • předplatit si