Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Osvětový projekt upozorňuje pacienty s kardiovaskulárními nemocemi na důležitost užívání léků

Datum: 1. 11. 2019
Osvětový projekt upozorňuje pacienty s kardiovaskulárními nemocemi na důležitost užívání léků

Jak je známo, onemocnění srdce a cév nebolí, ale je to tichý a pomalý zabiják. Na rizika kardiovaskulárních onemocnění a nutnost dodržování léčby upozorňuje projekt Srdce v hlavě i jeho webové stránky www.srdcevhlave.cz. Záštitu nad ním převzala Česká internistická společnost (ČIS) ČLS JEP, jako ambasador projektu pomáhá herec Václav Vydra.

Nemoci oběhové soustavy u nás, ale i ve vyspělém světě dlouhodobě zůstávají nejčastější příčinou úmrtí. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v roce 2017 podílely na úmrtí 40,1 % mužů a 45,6 % žen. Z kardiovaskulárních onemocnění je nejčastěji v české populaci zastoupena ischemická choroba srdeční včetně akutního a pokračujícího infarktu myokardu. K nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod patří vysoká hladina LDL cholesterolu a arteriální hypertenze.

Pacientům s hypertenzí hrozí až dvojnásobně vyšší riziko infarktu myokardu oproti zdravým jedincům. U pacientů s hypercholesterolemií riziko stoupá dokonce až na trojnásobek. Důležité je si uvědomit, že i mírné, ale dlouhodobě přetrvávající zvýšení krevního tlaku a hladiny cholesterolu může člověka ohrozit na životě. Kromě hypertenze a vysoké hladiny LDL cholesterolu patří k rizikovým faktorům kardiovaskulárních příhod také diabetes, obezita a kouření.

Podle letošního květnového průzkumu společnosti STEM/MARK provedeného mezi 504 pacienty s vysokým krevním tlakem ve věku 35 a více let téměř polovina hypertoniků uvedla, že má zároveň vysokou hladinu LDL cholesterolu. 16,7 % hypertoniků ve věku 35–45 let své hodnoty cholesterolu nezná. Navíc pětina dotázaných (22 %) netuší, že vyšší hodnoty jak krevního tlaku, tak cholesterolu zvyšují pravděpodobnost kardiovaskulárních příhod. Více nežtřetina lidí věří, že vysoký krevní tlak je rizikovější než vysoký cholesterol. Krevní tlak více řeší i lidé v mladší věkové skupině 35–45 let, hladinu LDL cholesterolu podceňují.

Pozor je třeba dát především na kumulované riziko

Riziko vzniku kardiovaskulární příhody se přitom u nemocných s vysokým krevním tlakem i vysokým LDL cholesterolem nesčítá, ale dokonce násobí. Jedná se o tzv. kumulované riziko. Jinými slovy, pacient, který májak vysoký krevní tlak, tak vysoký cholesterol, bude mít větší pravděpodobnost, že ho potká kardiovaskulární choroba.

Hypertenze a hypercholesterolemie nebolí, proto na dodržování doporučených léčebných postupů pacienti často zapomínají nebo je neberou v potaz vůbec. Když se tyto „tiché“ nemoci projeví, bývá už bohužel většinou pozdě. Léky však mohou fungovat jen tehdy, pokud jsou užívány pravidelně a správně podle doporučení. Adherence pacienta k léčbě neboli dodržování léčby je pro celkový úspěch terapie klíčová.

Největším problémem je fakt, že pacienti mnohdy nekladou důraz na včasné a pravidelné užívání léku

Pacient by měl být lékaři partnerem a uvědomovat si, že je spoluzodpovědný za průběh léčby. Aktuální průzkum společnosti STEM/MARK však potvrzuje, že jsou stále i takoví lidé, kteří se spoléhají pouze na účinek léku. Častým problémem při léčbě je pak zapomínání na užití léku. Výzkum odhalil, že rizika spojená s kardiovaskulárními onemocněními přehlíží především nejmladší dotazovaná skupina, pacienti ve věku 35–45 let. Častěji než kterákoli jiná věková skupina potvrdili, že léky neužívají pravidelně, protože mají dojem, že je nepotřebují.Přitom i občasné zapomínání je nebezpečné, protože pacienti nejsou dostatečně kompenzováni.

Podle prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., předsedy ČIS ČLS JEP a vedoucího Centra preventivní kardiologie VFN v Praze, mnoho nemocných léky neužívá správně, snižuje si dávky,a léky dokonce vysazuje. Špatná adherence k léčbě je potom příčinou zbytečných úmrtí či jinýchprojevůkardiovaskulárních onemocnění. Je známo, že v některých studiích užívala léky na hypertenzi správně jen třetinanemocných, třetinaužívala léky „někdy a nějak“, a třetinadokonce nikdy. Až 50 % nemocných, kteří měli v USA nasazené statiny (léky na snížení cholesterolu, které snižují kardiovaskulární morbiditu i mortalitu), tyto léky vysadilo do dvou let.

Fixní kombinace, moderní řešení v jedné tabletě

Moderním způsobem zvyšování adherence pacientů k léčbě je dnes v řadě oborů medicíny podávání léků v takzvané fixní kombinaci. Jde o přípravky obsahující více účinných látek najednou, a to v přesné dávce. Jedna tableta tak nahradí dva nebo tři léky, které pacienti užívali doposud. Riziko, že na některý ze svých léků zapomenou, se tímto podstatně sníží. Nemocný užívá méně tablet, lépe a snáze se mu tudíž dodržuje léčebný režim, a díky tomu dosahujelepších cílových hodnot krevního tlaku i cholesterolu. Fixní kombinace léčbu zjednodušují, usnadňují a nabízejí větší komfort při užívání léčiv. Důležitá je samozřejmě i spolupráce a komunikace mezi pacientem a lékařem. I v této oblasti však výzkum společnosti STEM/MARK objevil nedostatky.

Srdce v hlavě – projekt, který učí pacienty myslet na srdce

Proto, aby byli pacienti o rizicích svého onemocnění informováni a uvědomovali si nutnost adherence k léčbě, vznikl již zmíněný projekt Srdce v hlavě, nad nímž – jak již bylo rovněž řečeno výše – převzala záštitu ČIS ČLS JEP. Jeho cílem je upozornit pacienty, aby na své srdce mysleli a měli na paměti rizika, která jim při nedodržování předepsané léčby mohou způsobit vážné komplikace,až fatální následky.

Součástí projektu je užitečná webová stránka www.srdcevhlave.cz, která představuje validní zdroj informací o rizicích kardiovaskulárních onemocnění, o možnostech léčby a rovněž potřebě jejího dodržování. Pacienti zde najdou i doporučená režimová opatření, tipy na správnou komunikaci s lékařem nebo například příběhy lidí, kteří se potýkají se stejnými obtížemi.

Ambasadorem projektu se stal známý herec a moderátor Václav Vydra. Ve svém vyjádření rozvedl, proč tak učinil: „Já mám mezi lékaři pár známých a kamarádů. Po letech mě oslovil můj kamarád z mládí Richard Češka a povídal mi o tomto projektu. Ačkoli se sám s žádnými potížemi aktuálně nepotýkám, vnímám potřebu a nutnost si zdraví zachovat. A pokud by přišel nějaký problém, tak se i důsledně léčit. Potřebuju být zdravý, abych se mohl věnovat své práci a koním na své farmě. Mám veliké štěstí, že se mi to zatím daří. Několik lidí v mém okolí bohužel takové štěstí nemělo a život jim hodně zkomplikovalo kardiovaskulární onemocnění, tedy mám na mysli infarkt myokardu nebo mrtvice. I z toho důvodu jsem se rozhodl přijmout nabídku být ambasadorem projektu Srdce v hlavě.

Prof. Richard Češka k projektu dodává: „Hlavní ale prostě je znát hodnoty svých rizikových faktorů, léčit se dle doporučení lékaře, užívat předepsané léky, nezapomínat (natož si vymýšlet vlastní „lékové prázdniny“), prostě myslet na své srdce. Mějme opravdu Srdce v hlavě!“

 
  • tisk
  • předplatit si