COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Pneumokoková infekce ohrožuje zejména seniory

Datum: 18. 11. 2019
Pneumokoková infekce ohrožuje zejména seniory

Invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) mohou zanechat trvalé následky nebo skončit úmrtím pacienta. Mezi rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost jejich vzniku, patří věk do pětilet, a naopak nad 65 let, přítomnost chronického onemocnění, oslabení imunitního systému, nadměrná konzumace alkoholu a kouření. Nákaza pneumokokem je nicméně preventabilní očkováním. Na nebezpečnost pneumokokových infekcí a význam vakcinace upozornila tisková konference, která se konala 17. září v pražské Nemocnici Na Bulovce (NNB).

Od tak přelomových objevů v oblasti medicíny, jako jsou antibiotika (ATB) či vakcinace, uplynulo už mnoho času a dnes tvoří neodmyslitelnou součást boje proti infekčním nemocem. Přesto výskyt infekcí nadále představuje závažné téma. Roli zde hraje řada faktorů – od zvyšující se rezistence bakterií vůči ATB až po snižující se proočkovanost populace proti onemocněním preventabilním vakcinací. Očkováním lze předcházeti chřipcea pneumokokovýminfekcím, jak však konstatovala MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB, Praha,i přes tuto možnost počet nemocných neklesá, ale naopak. „Lidé onemocnění podceňují nebo se očkování bojí – to platí pro dospělé, ale i pro rodiče dětí,“ uvedla.

Kulovitá bakterie Streptococcus pneumoniaeneboli pneumokok se běžně vyskytuje v ústech a nosohltanu u 20–40 % dětí a 5–10 % dospělých. Při oslabení organismu se pneumokoky mohou šířit do dalších částí těla a vyvolat zde IPO, z nichž MUDr. Roháčová uvedla třeba zánět středouší, pneumonii či meningitidu. Doplnila, že v roce 2018 bylo evidováno 481 případů IPO a 84 osob v souvislosti s IPO zemřelo (včetně jednoho dítěte a čtyř osob mladších 39 let). Obrana podle ní spočívá pouze v šíření osvěty a v očkování zdravotníků i pacientů.

Největší výskyt IPO je pozorován u seniorů. Podle dostupných studií v dospělosti roste riziko pneumokokového onemocnění společně s věkem (u 50–65letých osob je riziko oproti mladším dvojnásobné, u 65–80letých 2,5násobné a u osob ve věku nad 80 let 4,9násobné). Z důvodu imunosenescence může mít infekční nemoc závažný průběh i u dosud zdravého seniora a další oslabení znamená samozřejmě případná chronická choroba a/nebo její léčba. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že zvyšující se počet komorbidit riziko infekce násobí. Podle dat NNB bylo v roce2018 v populaci osob starších 65 let zjištěno 256 případů IPO a 52 z těchto pacientů zemřelo. V této souvislosti je důležité také uvědomit si trend stárnutí populace, který zdůraznil MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., z NNB a Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FN Motol, Praha. Jak uvedl, dnes je 25 % Evropanů starších 60 let a odhaduje se, že v roce 2040 bude 30–50 % Evropanů starších 65 let.

Vhodnou prevencí je očkování

Pneumokokové infekce se objevují během celého roku, k výraznému vzestupu ale dochází během epidemií akutních respiračních onemocnění. Podle údajů NNB až 35 % případů onemocnění chřipkou vede k následné bakteriální infekci, přičemž existuje přímá souvislost mezi chřipkou a pneumokokovými infekcemi – viry chřipky oslabují imunitu, a tím umožňují invazi kolonizujících bakterií. Je důležité pamatovat i na riziko přenosu infekcí v rodině a význam kolektivní imunity, což zdůraznil prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., přednosta Ústavu epidemiologie LF UK a FN Plzeň.

Základ léčby bakteriálních infekcí včetně pneumokokových tvoří ATB. Některé sérotypy pneumokoků však mohou být vůči ATB léčbě rezistentní, navíc závažné a invazivní pneumokokové infekce mohou mít těžký a velmi rychlý průběh. Očkování proti pneumokokům lze provést v průběhu celého roku, nezávisle na období chřipkových epidemií. Je ale také možné nechat se očkovat proti oběma onemocněním současně. U dospělých se vakcína proti pneumokokovým infekcím aplikuje v jedné dávce, nutnost přeočkování nebyla stanovena. Pro osoby ve věku nad pětlet je očkování proti pneumokokovým infekcím i chřipce plně hrazeno ze zdravotního pojištění.

Víte, že...

 • V současné době je známo více než 90 sérotypů pneumokokové bakterie. V České republice se na IPO nejčastěji podílejí sérotypy 3 a 19A.
 • V zubním plaku pneumokok přežívá až 7 dní.
 • V prachu pneumokok vydrží až 3 týdny.
 • Pneumokoky lze najít i na skleničkách, kde mohou přežít až 10 dní.
 • Asi 5–10 % pneumokokových zánětů plic skončí úmrtím pacienta.
 • Při napadení krevního oběhu pneumokokovou infekcí je úmrtnost 25 %.
 • Pneumokoková infekce, která postihne pacienty s chřipkou, zvyšuje riziko dalších komplikací i úmrtnost.

Kdo by se měl mít před pneumokokem více na pozoru?

Riziko pneumokokových infekcí je vyšší u následujících skupin osob:

 • děti mladší 2 let
 • děti navštěvující kolektivní zařízení
 • lidé starší 65 let
 • osoby žijící v domovech pro seniory a podobných zařízeních
 • osoby s chronickým onemocněním
 • pacienti s plicním onemocněním (astma, CHOPN)
 • kardiaci
 • osoby s poruchami funkce ledvin, jater či sleziny
 • diabetici
 • lidé s poruchami imunity
 • pacienti užívající imunosupresiva
 • osoby s nádorovým onemocněním
 • kuřáci
 • osoby nadměrně konzumující alkohol

 

 
 • tisk
 • předplatit si