Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

První úspěchy české telemedicíny. Zdravotní pojišťovny začaly proplácet kardiakům dálkový monitoring

Datum: 7. 8. 2014
První úspěchy české telemedicíny. Zdravotní pojišťovny začaly proplácet kardiakům dálkový monitoring

Na základě prokazatelných přínosů dálkové monitorace pro pacienty se srdečním selháním a díky iniciativě odborných lékařských společností, zejména České kardiologické společnosti, začaly zdravotní pojišťovny od července proplácet úhrady dálkové monitorace kardiakům. Náhlé selhání srdce znamená pro kardiologické pacienty největší hrozbu. IN-TIME studie (první velká randomizovaná studie na světě) prokázala významné snížení celkové úmrtnosti pacientů s pokročilým srdečním selháním napojeným na systém dálkového monitorování Home Monitoring o více než 50 % ve srovnání s běžnými kontrolami. Díky domácímu monitoringu se pacienti mohou dostat do péče specialistů dříve, než sami zaznamenají první příznaky zhoršení stavu.

V České republice se dálkový monitoring používá zejména u pacientů, kteří mají implantovaný kardiostimulátor či kardioverter-defibrilátor (ICD) a jsou ohroženi vznikem arytmické bouře, případě sérií nesprávných výbojů. U nich existuje riziko náhlé srdeční smrti a také v případě zhoršení stavu dochází k většímu počtu správných elektrických výbojů. V současné době počet pacientů s těmito přístroji narůstá, v České republice je ročně implantováno asi 8000 nových kardiostimulátorů a necelých 3000 kardioverterů.

„Nemocných s poruchou srdečního rytmu sledovaných na dálku je v České republice přibližně 2500 ve více než 10 kardiovaskulárních centrech, ale doufáme, že jejich počet poroste. Celosvětově technologii dálkového sledování využívá více než milion pacientů a výsledky dlouhodobých studií ukazují, že tato poměrně jednoduchá technologie jednoznačně zvyšuje kvalitu života nemocných, zlepšuje jejich spolupráci s lékaři a současně je efektivní z hlediska vynaložených nákladů,“ uvádí prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, přednosta 1. interní kardiologické kliniky LF UP a FN Olomouc a jeden ze zakladatelů telemedicíny v ČR.

Monitorovací jednotka pacienta tzv. Cardiomessenger stojí přibližně 1000 EUR a je funkční po celou dobu životnosti implantátu, která se pohybuje podle typu přístroje od 5 do 8 let. Náklady na zajištění přenosu datových zpráv nejsou vzhledem k poklesu telekomunikačních služeb vysoké. Úhradová vyhláška zatím neřeší náklady na pracovníky, kteří hodnoty pacientů sledují a vyhodnocují.

Dálkový monitoring je vhodný i pro pacienty s dalšími diagnózami jako je například cukrovka (diabetes mellitus), vysoký krevní tlak, plicní arteriální hypertenze, antikoagulační léčba warfarinem, rizikové těhotenství, transplantace a další.

Většinu výše uvedených klinických aplikací telemedicíny (společně s dálkovou monitorací poruch srdečního rytmu) provádí odborníci Národního telemedicínského od roku 2005. V současné době zde 18 lékařů a technických pracovníků sleduje 700 pacientů v pěti klinických oblastech. Národní telemedicínské centrum je zapojeno do řady mezinárodních programů s cílem spolupráce na vývoji a vědeckém ověřování nových telemedicínských postupů a jejich zavádění do klinické praxe. V souvislosti se současnými problémy, se kterými se potýká Evropská unie, jako je stárnoucí populace, nárůst chronických onemocnění a zvyšování nákladů na zdravotní péči narůstá i význam telemedicíny a podpora projektů v rámci EU.

Více informací naleznete na: www.ntmc.cz.


Studie IN-TIME trvala 12 měsíců a bylo do ní zařazeno 664 nemocných s pokročilým srdečním selháním a těžkou dysfunkcí levé komory z 36 světových center. Za ČR se zúčastnila dvě pražská pracoviště – Nemocnice Na Homolce a IKEM.

Home Monitoring je bezdrátový monitorovací systém, který chrání pacienty kdekoli na světě. Umožňuje jim klidnější život, nižší počet pravidelných kontrol a neustále je hlídá. Zařízení je jakousi obdobou mobilního telefonu. Bezdrátově komunikuje s voperovaným přístrojem, a současně pravidelně, jednou za 24 hodin, odesílá informace na zabezpečenou stránku. V případě výrazného zhoršení stavu pacienta či voperovaného přístroje systém ošetřujícímu lékaři okamžitě odešle upozornění e-mailem, krátkou textovou zprávou, nebo faxem. Lékař se ihned dozví, že pacient potřebuje péči dříve, než je plánována obvyklá kontrola.

tz

 

Ilustrační foto, zdroj: Biotronic


 
  • tisk
  • předplatit si