Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Původce pásového oparu v sobě nosí každý, kdo prodělal plané neštovice

Datum: 18. 5. 2023
Původce pásového oparu v sobě nosí každý, kdo prodělal plané neštovice

Účinná prevence v podobě vakcíny Shingrix je již dostupná i na českém trhu.

 

  • Společnost GSK uvedla na český trh vakcínu Shingrix proti pásovému oparu a postherpetickým neuralgiím [1]
  • Shingrix je první a jediná neživá adjuvovaná vakcína proti pásovému oparu. Vakcína Shingrix je speciálně navržená tak, aby zohlednila s věkem související pokles imunity proti varicella zoster viru [1–3]
  • Vakcína je určena pro dospělou populaci ve věku 50 let a více a osoby ve věku 18 let a starší s omezenou funkcí imunitního systému tj. ve zvýšeném riziku pásového oparu [1]
  • Registrační klinické studie vakcíny Shingrix probíhaly i v České republice

 

Virus v těle vyčkává na svou příležitost i desítky let

Pásový opar, latinsky herpes zoster, je virové onemocnění spojené s možnými dlouhodobými a závažnými zdravotními komplikacemi. Je způsoben reaktivací viru varicella zoster, stejného viru, který při tzv. primoinfekci způsobuje plané neštovice [4]. „Varicella zoster virus patří k virům, které po prodělané primoinfekci organismus neopouštějí a přežívají v něm trvale“, jak uvádí primářka Kliniky infekčních nemocí FN BulovkaMUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Riziku rozvoje pásového oparu je tedy vystaven každý, kdo, většinou v dětství, prodělal plané neštovice. Jak ukázal průzkum společnosti GSK, právě znalost této spojitosti mezi planými neštovicemi a pásovým oparem, a tedy povědomí o osobním riziku nemá více než 90 % dotazovaných ve věku 50+ let [5]. A to i přesto, že většina těchto dospělých spící virus v těle již nosí. Promořenost virem varicella zoster dosahuje v České republice ve věkových skupinách 5–10 let 70–80 %, u starších věkových kategorií dokonce až 90 až 98 % [6].


Až 1 ze 3 lidí může v průběhu života prodělat pásový opar [4*]

V roce 2022 bylo v ČR hlášeno 3 344 případů pásového oparu [7]. Jak uvádí primářka Kliniky infekčního lékařství FN OstravaMUDr. Lenka Petroušová, Ph.D., reálný výskyt tohoto infekčního onemocnění v populaci je ale značně vyšší: „Onemocnění je hlášeno do systému ISIN, hlavně hospitalizační případy. Osobně si myslím, že z ambulancí obvodních lékařů k pravidelnému hlášení nedochází, proto je zde velká podhlášenost.“ To potvrzují i data z průzkumu společnosti GSK, podle kterého se praktičtí lékaři dle vlastních odhadů v ordinacích setkávají nejčastěji až se dvěma případy pásového oparu měsíčně, průměrně pak se 3 případy za měsíc [5]. Data z USA pak dále ukazují, že k reaktivaci viru varicella zoster a rozvoji pásového oparu může v průběhu života dojít až u 1 ze 3 lidí [4*].


Kdy se virus znovu probudí

Hlavní příčinou reaktivace viru je pokles funkce imunitního systému související s věkem [4]. Právě toto přirozené oslabování imunity vystavuje jedince zvýšenému riziku rozvoje pásového oparu bez ohledu na to, v jaké kondici se cítí [4,8]. „K výsevu většinou dochází u starších jedinců – seniorů ve věku 65 a více, u osob po závažném onemocnění například operační léčba, onkologická léčba. Může se však objevit i u osob mladších, bez komorbidit,“ uvádí primářka MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D. K prudkému nárustu výskytu onemocnění obecně dochází od 50 let věku [9,10]. Mezi další rizikové skupiny patří především lidé po transplantaci kmenových buněk kostní dřeně, transplantaci orgánů, lidé žijící s HIV infekcí, pacienti s nádorovými onemocněními, roztroušenou sklerózou, lupénkou [11] nebo například i s cukrovkou 2. typu [12]. Riziko vzniku pásového oparu však u lidí nad 50 let věku zvyšuje například i prodělané onemocnění COVID-19, a to až o 15 % do 6 měsíců od onemocnění a o 21 % ve stejném období v případě, že byl pacient s onemocněním COVID-19 hospitalizován [13].


Nemusí se jednat o „pouhou“ vyrážku

Pásový opar se obvykle projevuje bolestivým výsevem puchýřů na kůži, který se objevuje typicky na jedné straně těla, obvykle v oblasti trupu. Může se však vyskytnout i jinde například na krku nebo v obličeji. Bolest vyvolaná pásovým oparem bývá charakterizována jako pálivá, bodavá, šlehavá nebo jako pocity elektrických výbojů [14]. Tato bolest může být tak intenzivní a limitující, že dokáže narušit i každodenní běžné činnosti pacientů, jako jsou například práce, oblékaní, spánek nebo chůze [4]. „A vyžaduje podávání analgetik ještě několik týdnů po zhojení oparu“, jak dodává paní primářka Petroušová.


Chronická bolest přetrvávající týdny, měsíce a v některých případech i roky

Nejčastější komplikací, která se může vyskytnou až u 20 % lidí s pásovým oparem, je tzv. postherpetická neuralgie (PHN) dlouhodobá bolest nervů [17,18]. Tato chronická bolest může v místě výsevu po zhojení vyrážky přetrvávat celé týdny, měsíce nebo dokonce roky [4,19,20]. „Jako každá bolest, zvláště chronická, resp. dlouhodobá, pacienta stresuje a mění i jeho chování, pracovní či volnočasové aktivity. Postherpetické neuralgie se sice dají zmírnit léčbou, ale i její užívání je dlouhodobé a ústup bolestí nebývá úplný,“ dodává primářka Roháčová. Mezi další možné komplikace pásového oparu patří mimo jiné zdravotní potíže spojené se zrakem či sluchem. K těmto potížím dochází při lokalizaci výsevu herpetické vyrážky v oblasti oka či ucha – tyto případy pásového oparu jsou označovány jako herpes zoster ophthalmicus a herpes zoster oticus [20].


Vakcína Shingrix – účinná a dlouhodobá ochrana

Jedinou účinnou formou prevence reaktivace viru varicella zoster a rozvoje pásového oparu je vakcinace. Vakcína Shingrix je neživou vakcínou, neobsahuje žádné živé složky viru, a proto může být podána i imunokompromitovaným pacientům, kteří jsou ve zvýšeném riziku rozvoje pásového oparu [1]. Ve dvou hlavních registračních klinických studiích, které probíhaly i v tuzemsku za účasti českých odborníků, prokázala vyšší než 90% účinnost proti pásovému oparu ve všech věkových skupinách u osob 50 let a starších [1,21,22]. Dle dostupných údajů, i přes mírný pokles účinnosti v čase, pomáhá očkování vakcínou Shingrix chránit proti pásovému oparu až 10 let a toto přetrvání ochrany je nadále sledováno [23]. Vakcína Shingrix je určena pro osoby ve věku 50 let a starší a osoby ve věku 18 let a starší s omezenou funkcí imunitního systému, které jsou z tohoto důvodu ve zvýšeném riziku výskytu pásového oparu [1]. Vakcína Shingrix je dostupná již v celé ČR. Zájemci se mohou s žádostí o očkování obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo očkovací centrum.

 

Reference:
1. Souhrn údajů o přípravku SHINGRIX (SPC), dostupné z: www.gskkompendium.cz.
2. Chlibek R, Smetana J, Pauksens K, Rombo L, Van den Hoek JA, Richardus JH, et al. Safety and immunogenicity of three different formulations of an adjuvanted varicella-zoster virus subunit candidate vaccine in older adults: a phase II, randomized, controlled study. Vaccine. 2014 Mar;32(15):1745-53.
3. Leroux-Roels I, Leroux-Roels G, Clement F, Vandepapelière P, Vassilev V, Ledent E, Heineman TC. A phase 1 /2 clinical trial evaluating safety and immunogenicity of a varicella zoster glycoprotein e subunit vaccine candidate in young and older adults. J Infect Dis. 2012 Oct;206(8):1280-90.
4. Harpaz R. Prevention of Herpes Zoster Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Morbidity and Mortality Weekly Report;2008;57;1-40.
5. GSK data on file. 2022. Postoje k očkování proti herpes zoster: Výsledky marketingového průzkumu pro společnost GSK. © Koncern GSK. Všechna práva vyhrazena. Výzkum zpracován společností IQVIA Technology Solution s.r.o., červen 2022.
6. Chlibek R, Smetana J et al: Neurologické komplikace při onemocnění herpes zoster – kazuistika, Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(4): 486-489.
7. SZÚ, Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden - prosinec 2022 porovnání se stejným obdobím v letech 2013-2021 (počet případů).
8. Kimberlin DW, Whitley RJ. Varicella-zoster vaccine for the prevention of herpes zoster. N Engl J Med. 2007 Mar;356 (13):1338-43.
9. Hales CM et al. Update on Recommendations for Use of Herpes Zoster Vaccine; CDC;2014; MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 63(33), 729–731.
10. Kawai K., et al. Systematic review of incidence and complications of herpes zoster: towards a global perspective. BMJ Open 2014;4:e004833.
11. Chen SY, et al. Incidence of herpes zoster in patients with altered immune function. Infection, 42(2), 325–334.
12. Poirrier JE et al. Herpes Zoster Incidence and Burden in Adults With Type 2 Diabetes in the U.S.: A Retrospective Database Analysis. Diabetes Care; 2022;1-9.
13. Bhavsar A, et al. Increased risk of herpes zoster in adults ≥50 years old diagnosed with COVID-19 in the United StatesOpen Forum Infectious Diseases;2022;1-29.
14. Nosková P; Postherpetická neuralgie a léčba bolesti. Neurol. praxi;2018;19;130-134.
15. Drolet M. Herpes Zoster: Postherpetic Neuralgia and Other Complications;Chapter11;2017;119-140.
16. Curran, D et al. “Impact of herpes zoster and postherpetic neuralgia on the quality of life of Germans aged 50 or above.” BMC infectious diseases vol. 18,1 496. 3 Oct. 2018, doi:10.1186/s12879-018-3395-z.
17. Gauthier et al. Epidemiology and costs of herpes zoster and postherpetic neuralgia in the United Kingdom . Epidemiol infecti. 2009; 137: 38-472.
18. Růžičková Jarešová L. Herpes zoster, komplikace a postherpetické neuralgie, prevence Dermatol. praxi 2014; 8(4): 152–153.
19. Pieran M. Současný pohled na léčbu herpes zoster a postherpetické neuralgie. Dermatol. praxi 2018; 12(4): 182–185.
20. Shimmerová P. Herpes zoster – klinický obraz, možnosti terapie a prevence. Dermatol. praxi 2017; 11(3): 115–119.
21. Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, Chlibek R, Diez-Domingo J, Hwang S-J, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med. 2015 May;372 (22): 2087-96.
22. Cunningham AL, Lal H, Kovac M, Chlibek R, Hwang S-J, Diez-Domingo J, et al. Efficacy of the herpes zoster subunit vaccine in adults 70 years of age or older. N Engl J Med. 2016 Sep;375 (11): 1019-32.
23. Strezova A, et al. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infect Dis. 2022;9(10):ofac485. Published 2022 Oct 23. doi:10.1093/ofid/ofac485

 

TZ  


*Na základě dat z USA, nemusí být reprezentativní pro světovou populaci [4].

Vakcína Shingrix je registrovaný léčivý přípravek vázaný na lékařský předpis. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do horní části paže). O očkování se poraďte se svým lékařem. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

 

 
  • tisk
  • předplatit si