COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Sestra roku zná své vítězky i vítěze. Odborná porota ocenila zdravotníky napříč republikou

Datum: 6. 5. 2022
Sestra roku zná své vítězky i vítěze. Odborná porota ocenila zdravotníky napříč republikou

Již po jednadvacáté vybírala odborná porota Sestru roku, a to hned v několika kategoriích. Galavečerem v pražské Lucerně za účasti pražského primátora Zdeňka Hřiba a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky prováděl moderátor Libor Bouček.

 

Slavnostní vyhlášení se konalo 29. 4. 2022 po dvouleté odmlce, zapříčiněné pandemií covid-19. Ocenění si odnesli Kamila Zikmundová z nemocnice Ostrov, Mgr. Tomáš Komínek z IKEM, kategorii Sestra mého srdce pak vyhrála Mgr. Dagmar Hetclová z Fakultní nemocnice Olomouc. Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a zodpovědnou práci a pořádá ji společnost EEZY Events & Education ve spolupráci s odborným časopisem Zdravotnictví a medicína.


Sestra roku v přímé ošetřovatelské péči pomáhá lidem žít doma i s umělou plicní ventilací

Sestrou roku v přímé ošetřovatelské péči se stala Kamila Zikmundová z nemocnice Ostrov (skupina Penta Hospitals). Věnuje se péči o pacienty s domácí umělou plicní ventilací, žijící v domácím prostředí. Sestřičku přímo v sále podporovala i jedna z jejích pacientek, která i díky vytrvalé odborné péči Kamily Zikmundové mohla opustit nemocniční prostředí a začít žít v bytě.

„Prakticky se starám o pacienty, kteří jsou trvale závislí na plicním ventilátoru v jejich domácím prostředí. Skladba pacientů se většinou týká úrazů míchy, neurosvalových onemocnění a onemocnění plic,“ vysvětluje Kamila Zikmundová. Za pacienty dochází domů, kontroluje jejich fyziologické funkce a také se stará o to, aby tracheostomická kanyla fungovala tak, jak má.

Paní Zikmundová je pacientům podle svých slov k dispozici 24 hodin denně i na telefonu, kdykoliv potřebují radu nebo pomoc. Kromě samotných pacientů pracuje i s jejich rodinami. Právě rodina hraje u těchto pacientů velkou roli a bohužel ne každá je schopná svým blízkým zajistit domácí péči –především pokud se jedná o pacienty v dospělém věku.

Sestra roku v managementu a vzdělávání působí v IKEM

Svého zástupce měli i muži, v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání zvítězil Mgr. Tomáš Komínek, vrchní sestra Kliniky transplantační chirurgie z IKEM, který v tomto institutu působí už přes 20 let.

Její přednosta doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS. v nominačním dopise uvádí, že „Tomáš Komínek si ocenění Sestra roku zaslouží nejen za dlouholetou věrnost profesi, ale především za způsob své práce. Za to, že dokáže být současně skvělým manažerem i týmovým pracovníkem, respektovaným vedoucím i empatickým kolegou. Sestrám je tak dobrým příkladem vedoucího pracovníka, kterému záleží na potřebách svých lidí, zná je a dokáže za ně bojovat.“

Vítězové chválí své pracovní kolektivy

O vítězství v kategorii Sestra mého srdce rozhoduje široká veřejnost, která letos ocenila Mgr. Dagmar Hetclovou z Fakultní nemocnice Olomouc, která již dvacet let působí na I. interní klinice olomoucké fakultní nemocnice. „Přihlásil mě přednosta naší kliniky pan profesor Táborský a já jeho volbu vnímám jako ocenění práce celého kolektivu naší kliniky i nemocnice, která nám vytváří skvělé podmínky,“ komentuje svou nominaci Dagmar Hetclová, která, stejně jako ostatní ocenění, vyzdvihuje svůj pracovní kolektiv.

Speciální cenou, kterou uděluje redakce časopisu Zdravotnictví a medicína, je Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství. Letos si toto ocenění odnesly hned dvě zdravotní sestry, a to Ida Jarošová z ortopedicko-traumatoloické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s. a Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., zástupkyně náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové.

V rámci večera dostalo prostor i vzdělávání budoucích zdravotních sester, ocenění Zdravotnická škola roku vyhrála Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice.


 


Soutěž Sestra roku

Záštitu nad soutěží Sestra roku převzaly Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb a Magistrát hlavního města Prahy. Odborným garantem je Česká asociace sester. Generálním partnerem soutěže je společnost HARTMANN-RICO a. s., hlavním partnerem společnost AGEL, partnerem galavečera je společnost Penta Hospitals CZ, s. r. o. a partnerem jsou Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR a společnost Medical Uniforms Czech, spol. s. r. o.

 

 
  • tisk
  • předplatit si