COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Světový den familiární hypercholesterolémie informuje o novinkách v léčbě tohoto onemocnění

Datum: 23. 9. 2015
Světový den familiární hypercholesterolémie informuje o novinkách v léčbě tohoto onemocnění

V letošním roce se poprvé uskuteční Světový den familiární hypercholesterolémie, jenž připadne na 24. září. Česká společnost pro aterosklerózu (ČSAT) si v rámci něj klade za cíl nejen informovat širokou veřejnost o této nepříliš známé nemoci, ale hlavně upozornit na novinky v její léčbě. V červenci Evropská komise (EK) schválila novou inovativní látku pro léčbu familiární hypercholesterolémie a další účinné látky by měly následovat do konce kalendářního roku.

Familiární hypercholesterolémie je dědičné onemocnění, které se projevuje vysokou hladinou cholesterolu. Jedná se o nejčastější dědičně podmíněnou metabolickou chorobu, kterou v České republice trpí každý dvoustý až dvoustý padesátý člověk. V polovině loňského roku bylo v národním registru familiární hypercholesterolémie, který vede ČSAT, evidováno přes 6 100 pacientů s touto nemocí a jejich počet stále roste. Vyhlídky nemocných familiární hypercholesterolémií se ovšem v letošním roce značně zlepšily. Nové inovativní léky dokáží hladinu cholesterolu v krvi trvale snížit a oproti současným lékům je možné je podávat podkožně jen jednou za dva týdny nebo za měsíc. „Atraktivnost těchto nových léků spočívá i v tom, že mají výrazně méně vedlejších účinků. Další nepopíratelnou výhodu představuje to, že lék je po řádném vyškolení určený pro podávání samotnými pacienty,“ vysvětluje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., internista ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda ČSAT, která sdružuje lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy.

Léčba familiární hypercholesterolémie spočívá jako u běžně zvýšeného cholesterolu v nutnosti zdravé výživy a dostatku pohybu. Zdravé návyky zde však samy o sobě nestačí, protože tělo má geneticky podmíněné významně zpomalené vychytávání cholesterolu z krve játry. Je proto nutné nemocným podávat léky snižující cholesterol. U neléčených pacientů dochází k předčasnému rozvoji aterosklerózy, která často vede
k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici již mezi 20. a 45. rokem života. Pokud se familiární hypercholesterolémie nediagnostikuje a neléčí včas, do padesáti let věku dostane srdeční infarkt 50 % mužů s tímto onemocněním a do šedesáti let jej dostane 30 % žen.

Česká republika v současnosti patří v detekci a léčbě osob s familiární hypercholesterolémií ke světové špičce. A to především díky projektu MedPed, který v České republice funguje již více než 15 let. Projektu MedPed se podařilo vybudovat síť 63 specializovaných lékařských pracovišť, která se zaměřují právě na vyhledávání a intenzivní léčbu osob s familiární hypercholesterolémií. ČSAT společně s projektem MedPed před rokem iniciovala založení nezávislé organizace pacientů s názvem Diagnóza FH. Cílem spolku je podpora pacientů se zaměřením na informovanost o této nemoci a na motivaci ke zdravému životnímu stylu. „Aktivity spolku spočívají především v individuálním poradenství a v organizování regionálních seminářů, zaměřených na výživu, pohyb a aktuality v léčbě familiární hypercholesterolémie. Pacienti už nemusejí být na svou nemoc sami, jsme připraveni propojovat je navzájem tak, aby mohli sdílet své zkušenosti, starosti i radosti,“ popisuje činnost spolku jeho předsedkyně Mgr. Zdeňka Cimická, které byla familiární hypercholesterolémie diagnostikována na prahu důchodového věku. Světový den familiární hypercholesterolémie chce zvýšit povědomí o této problematice a současně informovat veřejnost o možnostech, které moderní medicína nabízí při řešení tohoto onemocnění.

tz

 

Ilustrační foto, zdroj: http://www.vitalia.cz

 
  • tisk
  • předplatit si