COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Tři týdny: Vyhlídky pacientů s karcinomem slinivky zvýší rychlost diagnózy

Datum: 22. 11. 2019
Tři týdny: Vyhlídky pacientů s karcinomem slinivky zvýší rychlost diagnózy

Rozsvícením světel na významných objektech si Česko ve čtvrtek 21. listopadu připomenulo Světový den rakoviny slinivky břišní.

Karcinom pankreatu má nejnižší míru přežití ze všech onkologických onemocnění. Příčiny nepříznivé prognózy spočívají v pozdním stanovení diagnózy. Až u 60 % nemocných jsou už při něm přítomny metastázy, u 20 % se zjistí při operaci. Základním předpokladem úspěšnosti léčby však stále zůstává chirurgický výkon. 

Možnostem léčby karcinomu slinivky břišní v éře precizní mezioborové medicíny byla věnována tisková konference za účasti předních českých odborníků, pořádaná agenturou We Make Media. Zúčastnili se jí prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK v Praze, prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice a Onkologického centra VFN v Praze, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN, Praha a prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc., MBA, přednosta I. chirurgické kliniky   1. LF UK a VFN v Prazea Bc. Tomáš Kruber, výkonný ředitel spolku OnkoMaják.

Onkologové připomněli význam včasného stanovené diagnózy, od něhož by k chirurgickému řešení nemělo uplynout více než tři týdny. Později už bývá nádor neoperovatelný. To předpokládá úzkou spolupráci lékařů mnoha oborů, v první linii praktiků. Totéž ale platí ve všech fázích terapie, kdy se jedná o systémovou terapii v kombinaci s chemoterapií a radioterapií s novými metodami ozařování. Právě radioterapie v kombinaci s chemoterapií se nyní využívá ještě před operací, což umožní zmenšení tumoru, jeho snazší odstranění a tím i zlepšení pacientových vyhlídek. 

Vývoj systémové léčby spěje k unikátní léčbě pro každý nádor a každého pacienta podle molekulárního profilu nádoru.Budoucím vyšetřovacím standardem by se proto mělo stát vyšetření genové mutace BRCA, kdy novou možnost léčby přinese podávání inhibitorů PARP (olaparib), ovlivňujících gen. 

Rakovina slinivky je v současnosti čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění a očekává se, že v roce 2025 se stane druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové onemocnění.

 
  • tisk
  • předplatit si