COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Tuberkulózy loni rekordně ubylo II.

Datum: 25. 3. 2021
Tuberkulózy loni rekordně ubylo II.
MUDr. Jiří Wallenfels
Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, FN Bulovka, Praha

Epidemiologická situace TBC v ČR v roce 2020

Jde o předběžná data k 12. 3. 2021 z národního registru TBC, registr TBC se „uzavírá“ 30. 4. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci s onemocněním covid-19 je hlášení TBC v některých krajích opožděné, a tak níže uvedená data je třeba při porovnání s daty za minulé roky posuzovat opatrně. Z porovnání hlášení laboratoří a hlášení do registru TBC vyplývá, že dosud není do registru TBC nahlášeno 32 případů TBC za rok 2020. Přesná predikce celkového počtu nahlášených TBC je v tuto chvíli obtížná, nicméně je pravděpodobné, že poprvé bude v ČR hlášeno méně než 400 případů TBC za rok.
 
    • Celkem zatím do registru TBC hlášeno 329 případů TBC (361 případů, pokud uvažujeme případy
       zatím nahlášené pouze laboratořemi)
    • Muži: 226 případů, ženy 103 případy
    • TBC u dříve léčených je 13
    • TBC plic je 287 
    • Kultivačně pozitivních TBC je 230
    • Počet mikroskopicky pozitivních TBC ze sputa (silné zdroje infekce) je 131
    • Podíl TBC u osob narozených mimo ČR činí 35 % (115 případů), z toho narozeni na Ukrajině 24
       případů, ve Vietnamu 20 případů, v Indii 16 případů a na Slovensku 9 případů atd.
    • Hlášeno je 6 případů multirezistentní TBC, všechny u osob narozených mimo ČR
    • Průměrný věk nemocných je 51 let
    • Hlášeny jsou 2 případy u dětí do 15 let věku 
    • Hlášeno 5 případů TBC u HIV pozitivních (ze 186 vyšetřených na HIV), všechny u osob
       narozených mimo ČR
    • Hlášeno 19 úmrtí na TBC
 
 

 

 
  • tisk
  • předplatit si