Zpět na přehled aktualit

Aktuality

V ČR se poprvé narodilo dítě z transplantované dělohy

Datum: 17. 9. 2019
V ČR se poprvé narodilo dítě z transplantované dělohy

„IKEM a FN Motol udělaly první krok k přepsání transplantačních protokolů mnoha světových center,“ uvedl doc. Jiří Froněk, současný prezident Světové společnosti pro transplantaci dělohy a  přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

Ve čtvrtek 29. srpna se v Gynekologicko-porodnické klinice 2. LF UK a FN Motol, Praha, narodil 27leté ženě s transplantovanou dělohou zdravý chlapec. Završilo se tak úsilí speciálně vytvořeného týmu FN Motol pod vedením MUDr. Romana Chmela, Ph.D., přednosty tamní Gynekologicko-porodnické kliniky, a Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) pod vedením doc. MUDr. Jiřího Froňka, Ph.D. V České republice se jedná o historicky první případ, kdy se u pacientky po transplantaci dělohy podařilo úspěšně udržet těhotenství až do doby porodu. 

Dítě se narodilo císařským řezem, a to ve 35. týdnu těhotenství. Matka i novorozenec s porodní váhou 2740 gramů jsou cca dva týdny po porodu v pořádku, dobře se rozběhla i laktace a chlapec

je plně kojený. Vzhledem k velmi příznivému poporodnímu průběhu již byli oba propuštěni do domácí péče. Matka bude sledována v prvních dvou měsících po porodu po dvou týdnech, a pokud nenastanou žádné komplikace, bude další kontrola následovat až za šest měsíců. Transplantovaná děloha byla pacientce ponechána pro možnost případného druhého těhotenství. Novináře informovala tiskovou zprávou FN Motol.

Klinická studie IKEM a FN Motol dává naději ženám bez vlastní dělohy

I když se v ČR několika ženám s transplantovanou dělohou již v minulosti podařilo otěhotnět, teprve porodem prvního zdravého dítěte se podařilo naplnit šestiletou snahu a očekávání zcela unikátního projektu. Ten dává obrovskou naději všem pacientkám, jimž chybí děloha, porodit vlastní zdravé dítě.

„Klinická studie IKEM a FN Motol zahrnuje transplantace dělohy od živých dárkyň, nejčastěji od matky či tety, ale také od kadaverózních dárkyň. A právě výše zmíněnou transplantací jsme udělali první krok k přepsání transplantačních protokolů mnohých světových center, které tuto zdravotní péči poskytují,“ doplňuje doc. Froněk.

Ženy, u kterých byla transplantace úspěšná, podstupují následně ve FN Motol umělé oplodnění. Odborně na něm participují týmy Gynekologicko-porodnické kliniky a Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol.

Pacientka s vrozenou absencí dělohy, tzv. Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) syndromem, podstoupila transplantaci dělohy od dárkyně po mozkové smrti v roce 2017. Ještě před transplantací jí byla ve FN Motol odebrána vajíčka, která byla následně oplodněna partnerovými spermiemi a embrya se pak ve zmrazeném stavu uchovávala až do doby umělého oplodnění. To se v odstupu dvou let od transplantace úspěšně podařilo.

Celé těhotenství včetně asistované reprodukce probíhalo pod intenzivní kontrolou lékařů FN Motol a bez závažných komplikací. 

„Maminka byla oproti jiným rodičkám častěji sledována. Běžné jsou kontroly jednou za měsíc, v tomto případě to bylo dvakrát měsíčně,“ upřesnil MUDr. Chmel, jenž byl zároveň ošetřujícím lékařem 27leté matky. Růst plodu v děloze, ultrazvuková i všechna další potřebná vyšetření nevykazovala odchylky od běžného těhotenství. A ani nutné užívání imunosupresiv nemělo na vývoj plodu v děloze negativní dopad.

Samotný porod císařským řezem proběhl bez jakýchkoliv komplikací, i když o týden dřív, než bylo původně naplánované. „Rodička přijela k nám do porodnice v 35. týdnu těhotenství již s děložními stahy. Proto jsme museli ihned zahájit přípravy na porod. Zvládli jsme ho provést v poměrně krátkém čase, trval přesně 47 minut,“ doplnil MUDr. Marek Pluta, Ph.D., primář kliniky, který porod vedl. Operační tým tvořilo cca 10 lidí, kromě porodníků byli jeho součástí neonatologové, anesteziologové, porodní asistentky a zdravotní sestry.

Běžně se porody u žen s transplantovanou dělohou všude na světě plánují na cca 36. týden těhotenství. 

Světový primát ČR: poprvé se narodilo dítě z dělohy, ze které se před transplantací ještě žádné nenarodilo

„Dosud není jasné, zda se dá těhotenství po transplantaci dělohy dovést až do řádného termínu porodu, tedy do 40. týdne. To se zatím nikomu na světě nepodařilo,“ uvedl MUDr. Chmel. Podle jeho slov zatím všechny ženy s transplantovanou dělohou rodily mezi 32. až 36. týdnem těhotenství.

Jedno prvenství ale FN Motol tímto porodem získal. „Jsem rád, že se motolská nemocnice může pochlubit jedním světovým unikátem. Jedná se totiž o první případ, kdy se narodilo dítě z dělohy, ze které se předtím žádné dítě ještě nikdy nenarodilo,“ říká ředitel FN Motol JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA.

Dosud byly ve světě totiž matkám transplantovány pouze orgány od dárkyň, které již dříve porodily jedno a více dětí. Celkem se na světě podařilo přibližně 20 porodů u žen s transplantovanou dělohou, a to ve Švédsku, USA, Brazílii nebo Indii.

„Těším mne, že je úsilí dvou velkých českých center korunováno úspěchem. IKEM tuto klinickou studii plně hradí z vlastních prostředků. Prozatím se jedná o deset transplantací, z  nichž tři musely být z  medicínských důvodů následně odstraněny,“ vysvětluje Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

 
  • tisk
  • předplatit si