Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Zdravotní sestra – náročné i obdivuhodné povolání. I o sestry je ale třeba pečovat, stále jich totiž v České republice 3 000 chybí

Datum: 11. 5. 2023
Zdravotní sestra – náročné i obdivuhodné povolání. I o sestry je ale třeba pečovat, stále jich totiž v České republice 3 000 chybí

12. května se po celém světě slaví Den sester. Připomíná nám práci i úsilí zdravotníků, kteří hrají klíčovou roli v poskytování kvalitní zdravotní péče. Zájem o zdravotnické obory dlouhodobě stoupá, což ovlivnila především koronavirová pandemie [1]. Aktuálně v Česku pracuje téměř 80 000 sester [2], stále jich však kolem 3 000 chybí [3].

Mezi organizace, které aktivně pomáhají sestrám při jejich náročné profesi, patří Nadační fond EUC Elucidate. Podporuje nejen pracovníky zdravotnické skupiny EUC, ale zasazuje se i o rozvoj zdravotnického vzdělávacího systému.

Sestry jsou neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Pacientům jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Kromě ošetřovatelské péče poskytují i psychickou podporu, a to nejen samotným pacientům, ale často i jejich rodinným příslušníkům. Během koronavirové pandemie vzrostl zájem uchazečů o zdravotnické obory o třetinu, některé školy však zaznamenaly až 50% nárůst [4]. Muži se do oboru ale moc nehrnou – povolání je tak stále převážně „ženskou záležitostí“ – mezi zdravotními sestrami bylo v minulém roce asi jen 3 % mužů [5]. Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotních sester. Například do roku 2030 jich bude potřeba až trojnásobně více, než činí odhadovaný počet absolventů [6]. Ministerstvo zdravotnictví proto plánuje navýšit kapacity vysokých zdravotnických škol – a to až o 30 % [7].

Nadační fond EUC Elucidate si také klade za cíl kultivovat systém (vzdělávání zdravotních sester) i zákonné prostředí (např. platové ohodnocení). Aktivně na něm spolupracuje s dalšími asociacemi a spolky v oblasti zdravotnictví, mezi které patří například Asociace zdravotních škol nebo Česká asociace sester. „Sestřičky jsou takovým pomyslným motorem nemocnic, ambulancí i soukromých klinik. Bez sester by žádné zdravotnické zařízení zkrátka nemohlo fungovat. Pro ilustraci – například na anesteziologicko-resuscitačním oddělení má každý pacient jednu sestru, která se o něj stará po celý den. Nepřetržitě dohlíží na zdravotní stav pacienta a zajišťuje každodenní ošetřovatelskou péči. Často je tou první, kterou pacient po probuzení vidí, a je klíčovou osobou při jeho následné rekonvalescenci,“ vysvětluje PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a dodává: „Je to však velmi náročná profese, která vyžaduje značnou odolnost. Na psychickou i fyzickou pohodu sester je proto třeba důsledně dbát, jinak jim hrozí vyhoření.“


I o sestry se musí pečovat

Zdravotnictví je obor, který se neustále rozvíjí – práce v něm vyžaduje celoživotní vzdělávání i absolvování odborných školení. Proto je třeba sestry podpořit – jednak finančně, ale i v oblasti vzdělávání. Jedním z cílů Nadačního fondu EUC Elucidate je právě zvýšení prestiže a povědomí o práci zdravotních sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. „Nadační fond EUC Elucidate pomáhá těm, kteří pomáhají nám. Cílem je podpořit sestry a zvýšit prestiž tohoto záslužného a nedoceněného povolání. Jen v EUC pracuje 2300 zdravotníků, o které je potřeba pečovat, aby mohli plnohodnotně vykonávat svoji profesi. Proto důsledně dbáme na jejich vzdělávání, sebepéči i rozvoji dovedností,“ říká zdravotní sestra Iva Skorčíková, DiS., MBA, ředitelka Nadačního fondu EUC Elucidate, a dodává: „Jednou z oblastí, na kterou se při práci se sestrami v nadaci zaměříme, je například i komunikace s rodinou a blízkými pacientů během krizových situací.“


Pomoc studentům i sociálně znevýhodněným

Nadační fond EUC Elucidate nabízí zaměstnancům Zdravotnické skupiny EUC pomocnou ruku i při obtížných životních situacích. Pomáhá například rodičům samoživitelům grantem ‚Hurá na prázdniny!‘, který mohou využít na financování letních nebo příměstských táborů.

Kromě zdravotnických pracovníků ale podporuje i studenty nebo zájemce o studium zdravotnických oborů. Jedním z jeho stěžejních cílů je zajistit sestrám kvalitní odborné vzdělání – proto přispívá k rozvoji zdravotnického školství, například financováním pomůcek či technologií, a podporuje i pedagogy v oboru. Nadační fond již spolupracuje s několika zdravotními školami, plánuje však postupně oslovit i další. Nadace se věnuje rovněž podpoře velkých zdravotnických projektů a konferencí, zejména v oblasti osvěty a prevence. Pomocnou ruku ale podala i zdravotníkům na Ukrajině formou dodávky léků a dalšího zdravotnického materiálu. Tyto a další aktivity podpořil v roce 2022 Nadační fond EUC Elucidate částkou téměř 5 milionů korun.

Nabízenou pomoc chce nadace rozšiřovat i v budoucnu. „Plánujeme celou řadu dalších aktivit, jako například vytvoření online platformy celoživotního odborného vzdělávání pro zdravotní sestry, a jsme rádi, že touto cestou můžeme přispět k celkovému zkvalitnění pracovních podmínek ve zdravotnictví, stejně jako k pozvednutí image zdravotnických pracovníků,“ uzavírá Iva Skorčíková, DiS., MBA, ředitelka Nadačního fondu EUC Elucidate, s tím, že jedním ze strategických cílů nadace je také podpora značky EUC jako největšího poskytovatele ambulantní péče v Česku. Více informací k dispozici na https://www.eucnadace.cz/.


Zdroje:

1. https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/11/roste-zajem-o-studium-sesterstvi-v-praze-otevreli-nove-ucebny-primo-v-nemocnici/.
2. https://www.statistikaamy.cz/2021/12/20/zdravotni-sestry-na-vzestupu.
3. https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/01/absolventska-mista-vyssi-platy-i-pomoc-nezdravotnickych-profesi-jak-chce-ministerstvo-resit-personalni-deficit/.
4. https://www.vysokeskoly.cz/clanek/zajem-o-zdravotnicke-obory-roste-hlasi-se-na-ne-i-zahranicni-studenti.
5. https://www.statistikaamy.cz/2021/12/20/zdravotni-sestry-na-vzestupu.
6. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-zdravotnictvi-zdravotni-sestry_2211191351_ako.
7. https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/cesko-zdravotnictvi-zdravotni-sestry_2211191351_ako.

 

TZ


Skupina EUC:

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2021 investovala 1 129 mil. korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR, 13 mamocentrech, 24 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 300 zdravotníků, kteří provedou 3,3 mil. vyšetření ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. V létě roku 2022 byla tato emise úspěšně přefinancována v hodnotě 1,5 miliardy korun. Více na www.euc.cz.

 
  • tisk
  • předplatit si