Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

COVID-19

Antivirotikum PAXLOVIDTM mohou lékaři od začátku roku 2023 předepisovat na recept

Datum: 3. 1. 2023
Antivirotikum PAXLOVIDTM mohou lékaři od začátku roku 2023  předepisovat na recept

Perorální antivirotikum PAXLOVIDTM od společnosti Pfizer, určené pro léčbu pacientů s rizikem progrese do závažné formy onemocnění COVID-19, je možné od 1. ledna 2023 předepsat na recept, resp. e-recept.

Pacienti si tak nově mohou tento léčivý přípravek předepsaný svým praktickým lékařem, ambulantním specialistou či lékařem v nemocnici vyzvednout v běžné síti lékáren. Formou opatření obecné povahy o tom rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví ČR, které bližší informace uvádí na svých webových stránkách:

Léčivý přípravek PAXLOVIDTM je hrazen z veřejného zdravotního pojištění u dospělých pacientů s prokázaným mírným a středně těžkým průběhem onemocnění COVID-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění s potřebou hospitalizace, a to včetně osob dříve očkovaných proti tomuto onemocnění, pokud pacient splňuje následující kritéria:

• pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenní či PCR),
• do 5 dnů od nástupu příznaků covidu-19,
• klinický stav pacienta nevyžaduje hospitalizaci pro COVID-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu, než je COVID-19, se vztahují identická kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby),
• klinický stav pacienta nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro COVID-19,
• dlouhodobá prognóza pacienta je vyhodnocena jako příznivá.“

Rozhodnutí o vydání opatření obecné povahy ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR umožní zvýšit dostupnost léčivého přípravku PAXLOVIDTM. Doposud bylo možné předepsat toto antivirotikum pouze na žádanku a dostupný byl pouze v nemocničních lékárnách. Právě to se od 1. ledna 2023 změní s možností předepisovat antivirotikum PAXLOVIDTM na recept a s možností vyzvednout si přípravek v běžné síti lékáren.

„Vzhledem k aktuálnímu přetrvávajícímu výskytu onemocnění COVID-19, způsobenému koronavirem SARS-CoV-2, s možnými významnými negativními dopady na veřejné zdraví, bylo Ministerstvem, s přihlédnutím k velké variabilitě viru, vyhodnoceno jako nezbytné i nadále zajistit dostupnou léčbu pro rizikové pacienty. Léčivý přípravek PAXLOVIDTM je významný z hlediska ochrany veřejného zdraví, neboť je antivirotikem používaným při léčbě vysoce infekčního virového onemocnění, které má potenciál omezit fungování celé společnosti,“ uvádí Ministerstvo zdravotnictví ČR v odůvodnění předmětného opatření obecné povahy. Více informací o preskripci naleznete v Mezioborovém stanovisku na stránkách MZ ČR

 


Zkratky: COVID-19 = koronavirové onemocnění 2019, SARS-CoV = syndrom akutního respiračního selhání způsobený virem SARS-CoV, PCR = polymerázová řetězová reakce, SPC = Souhrnná informace o přípravku, CYP = cytochrom P, OPA/Al/PVC = polyamid/ /hliník/polyvinylchlorid.

 

TZ Pfizer

 
  • tisk
  • předplatit si