Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

COVID-19

COVID-19: V případě nákazy zaměstnance při ošetřování pacientů a klientů COVID-19 musí být jejich choroba hodnocena jako nemoc z povolání

Datum: 13. 3. 2020
COVID-19: V případě nákazy zaměstnance při ošetřování pacientů a klientů COVID-19 musí být jejich choroba hodnocena jako nemoc z povolání

Doporučení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů pro zdravotní personál a občany ČR.

Nejdůležitější v současné situaci je:

 • ochrana lidí, a to jak zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb, tak pacientů a klientů.
 • zabezpečení péči o nemocné a minimalizování rizika pro zdravotníky a zaměstnance sociálních služeb.
 • dostatek osobních ochranných pomůcek a jejich rovnoměrná distribuce pro všechny nemocnice i zařízení sociálních služeb, nelze v některých nemocnicích vytvářet zásoby a zaměstnance jiných zařízení nechat bez ochrany.

Doporučujeme:

 • Aby všichni pacienti, kteří vstoupí do nemocnice, používali roušky.
 • Aby nemocnice, hygienické stanice, zdravotní ústavy a zařízení sociálních služeb vyhledaly kontakty na bývalé zaměstnance a už nyní se pokusily s nimi dohodnout na výpomocích pro případ výpadku zaměstnanců – předběžně uzavřít dohody. Zároveň by měly navázat spolupráci s Českým červeným křížem.
 • Podporujeme návrh vlády, aby se v případě potřeby zapojili do poskytování péče studenti vyšších ročníků lékařských fakult a studenti vyšších ročníků zdravotnických škol. 
 • Aby nemocnice aktualizovaly své pandemické plány a seznámily s nimi zaměstnance. 
 • Aby nemocnice v případě dalšího šíření nákazy omezily zbytnou péči – plánované neakutní operace, dlouhodobá vyšetření. Upozorňujeme, že v případě nákazy zaměstnance při ošetřování pacientů a klientů COVID-19 musí být jejich choroba hodnocena jako nemoc z povolání.
 • Aby zdravotní pojišťovny reagovaly na současnou situaci. Nelze jen zaplatit péči za pacienty, kteří onemocněli COVID-19, je nezbytné také vyřešit úhrady nemocnicím v případě omezení další péče a nedodržení nasmlouvaného rozsahu této péče. 
 • Aby po ukončení epidemie vláda ze současné situace vyvodila poučení a systémově řešila problémy a potřeby, které se vlády v uplynulých letech podceňovaly a ignorovaly.

Je nutné:

 • Stabilizovat zdravotnický personál, získat zpět ty, kteří odešli, a přilákat mladé – systémová opatření předkládají odbory dlouhodobě, žádná vláda na to ale koncepčně nereagovala.
 • Vrátit se k systémovým opatřením v organizaci zdravotní péče – odbory zásadně nesouhlasily se snižováním počtu akutních lůžek, se změnou struktury péče, v krajích bojovaly proti rušení plicních a infekčních oddělení. Po loňských epidemiích spalniček jsme znovu upozorňovali na ekonomická opatření bývalých vlád, která vedla k útlumu části péče.
 • Podpořit systém ochrany veřejného zdraví, která se v uplynulých dvaceti letech finančně i personálně devastovala. Hygienici a další odborníci jsou v době podobných epidemií a také v normálním čase nezastupitelní. Prevence má mít přednost před léčbou. 
 • Konečně adekvátně řešit podfinancování českého zdravotnictví. Je zásadní, abychom se objemem peněz, které se dávají na ochranu zdraví lidí, přiblížili k evropskému průměru. 
 • Skokově zvýšit platby státu za jeho pojištěnce. České zdravotnictví je za 7,5 % HDP neudržitelné a pokud chceme dostupnou, kvalitní a moderní zdravotní péči, tak se podle toho musíme chovat i ekonomicky. Zdraví, jeho udržení, léčba, pomoc musí být prioritou č. 1. 
 • Vzhledem k mimořádné situaci zastavit přípravu zákonů, které by přinesly velké změny, ale nyní nemohou být řádně připomínkovány.

Spolupracujeme ministerstvy zdravotnictví a práce a sociálních věcí a podporujeme kroky vlády ke zvládnutí pandemie.

Občany žádáme, aby se chovali zodpovědně, a to jak sami k sobě, tak k jiným.

Zaměstnancům nemocnic, hygienické služby, zdravotnické záchranné služby a zařízení sociálních služeb děkujeme za jejich nasazení a obětavou práci. 

 
 • tisk
 • předplatit si