COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

COVID-19

Léčba covidu-19 monoklonálními protilátkami (REGN-COV2). Informace pro lékaře

Datum: 15. 1. 2022
Léčba covidu-19 monoklonálními protilátkami (REGN-COV2). Informace pro lékaře

Od dubna 2021 je ve Fakultní nemocnici Brno možnost léčby onemocnění covid-19 monoklonálními protilátkami firmy Regeneron (REGN-COV2).

Jedná se o jednorázové podání ve formě nitrožilní infuze.

 • Léčivý přípravek REGN-COV2 je určen pro léčbu pacientů s covid-19 splňující níže uvedená kritéria.
 • Podání protilátek od firmy Regeneron probíhá na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy (KNPT) - pavilon F.
 • Objednání pacientů bude možné telefonicky na: 778 752 458
 • K podání přípravku REGN-COV2 si pacient přinese průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující jeho zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena, postačí ta z poslední návštěvy.
 •  

Indikační kritéria léčby přípravkem REGN-COV2:

Na infuzi monoklonálních protilátek mohou praktici nově posílat i rizikové pacienty, kteří byli v kontaktu s nakaženým, ale ještě se u nich neprokázal covid. Na léčbu musí dojít do čtyř dnů od posledního kontaktu s nakaženým. Pacienti nesmějí být zároveň plně očkovaní, anebo je u nich pravděpodobné, že ani po vakcinaci nedosáhli plné imunitní ochrany.

 1. Pouze pro pacienty starší 12 let, s tělesnou hmotností alespoň 40 kg, jejichž klinický stav v souvislosti s onemocněním COVID-19 je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19. Tedy ne ty přijaté k léčbě covidu-19 do nemocnice
 2. Pro pacienty nevyžadující léčbu kyslíkem
 3. Pro pacienty v počátečních fázích nemoci 
 4. Pro pacienty s vysokým rizikem zhoršení klinického stavu v budoucnosti a s tím spojenou hospitalizaci:
 • stav po transplantaci solidního orgánu nebo transplantaci kostní dřeně,
 • systémové onemocnění pojiva s aktuálně probíhající kombinovanou imunosupresivní léčbou nebo monoterapií kortikosteroidy,
 • primární nebo sekundární imunodeficit se závažnou poruchou buněčné složky imunity,
 • onkologické nebo hemato-onkologické onemocnění s aktuálně probíhající léčbou, 
 • vysoce aktivní autoimunitní neurologická onemocnění (skupiny myasthenia gravis, neuromyelitis optica, roztroušené sklerózy) léčená anti-CD 20 protilátkami nebo imunosupresivy,
 • plicní hypertenze v dispenzární péči,
 • diabetes mellitus I. typu,
 • chronická renální insuficience v pravidelném dialyzačním programu,
 • chronická obstrukční choroba ve stadiu GOLD III a IV, intersticiální plicní onemocnění v dispenzární péči, bronchiální astma na biologické léčbě,
 • trombofilní stav v dispenzární péči,
 • nervosvalová onemocnění (zahrnuje i neurodegenerativní onemocnění postihující druhotně svalový aparát s domácí intermitentní nebo trvalou přístrojovou podporou ventilace,
 • BMI vyšší než 40 nebo BMI vyšší než 35 v kombinaci s jedním z výše uvedených faktorů.

 

Monoklonální protilátky REGEN-CoV2 nejsou účinná pro pacienty s variantou viru SARS-CoV-2 - OMIKRON

U těchto pacientů je indikována terapie přípravkem Lagevrio (molnupiravir). Lze zajistit i cestou našeho stacionáře a na stejném čísle uvedeném níže.

Kontakt pro objednání aplikace REGN-COV2 na telefonu: 778 752 458 (8–15 hod)

Místo podání: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy, oddělení C – pavilon A (od 12. 1. 2022)
 

 

 

 
 • tisk
 • předplatit si