COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

COVID-19

Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví – SPIS

Datum: 15. 4. 2021
Linka kolegiální podpory pro pracovníky ve zdravotnictví – SPIS

Silná nebo dlouhodobá zátěž je vyčerpávající a někdy sebepečující mechanizmy nestačí. Proto je k dispozici non-stop linka kolegiální podpory, na které je k dispozici odborná pomoc.

 

 

Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví (SPIS) je administrativně a pedagogicky uchopen Ministerstvem zdravotnictví ČR prostřednictvím jeho příspěvkové organizace – Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno.

Systém poskytuje prostřednictvím vyškolených zdravotníků (peerů) a psychologů rezortní kolegiální podporu všem zdravotnickým pracovníkům. V roce 2020, do jehož průběhu výrazně zasáhla epidemie covid-19, byla peer podpora poskytnuta 1 716 zdravotníkům. Oproti roku 2019 šlo o meziroční nárůst o 67 %.

K nejčastěji řešeným nadlimitně zatěžujícím událostem patří úmrtí (jak pacienta, tak i blízké osoby nebo kolegy), pocit vlastního selhání, napadení či zranění při výkonu profese či nehoda sanitního vozidla. Vysoké procento intervencí dále souvisí s konflikty v rámci pracovního kolektivu.

Na základě poptávky zdravotnického terénu v době nouzového stavu byla 30. března 2020 uvedena do provozu podpůrná linka pro zdravotníky. K dispozici jsou na ní zdravotničtí peeři a psychologové SPIS, připravení pomoci v krizových situacích svým kolegům. Linka je dostupná v nepřetržitém režimu, 24 hod denně. Cena hovoru odpovídá sjednanému tarifu volajícího, služba není nijak zpoplatněna. Účelem linky kolegiální podpory je poskytnout zdravotníkům bezpečný prostor pro rozhovor, doporučení pro naplnění základních potřeb a zvládnutí akutní stresové situace, obav, frustrace a negativních emocí. Zásadním přínosem je okamžitá dostupnost pomoci i v době, kdy je pracovník na svém pracovišti a má jen omezený časový prostor s někým v klidu hovořit. Linka je anonymní a hovory nejsou zaznamenávány, což zásadně napomáhá pocitu bezpečí a umožňuje svěřit se i s citlivými tématy. Do konce roku 2020 bylo na lince provedeno celkem 152 hovorů.

Více informací naleznete na: https://spis.cz/

 

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.
Ředitel NCO NZO Brno

 

 
  • tisk
  • předplatit si