COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

COVID-19

Pojištění pro zdravotnický personál ohrožený nemocí COVID-19

Datum: 22. 10. 2020
Pojištění pro zdravotnický personál ohrožený nemocí COVID-19

Generali Česká pojišťovna reaguje na aktuální nepříznivou situaci a připravila pro lékaře, záchranáře, sestry a další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19,  speciální benefit. 

Klienti pojišťovny z řad zdravotního personálu a členové České asociace sester jsou od 1. května do konce roku 2020 automaticky pojištěni i pro případ nákazy virem COVID-19.Toto pojištění pomůže v případě onemocnění COVID-19 zmírnit jeho finanční dopady na rodinný rozpočet.  Za každý den hospitalizace bude vyplacena pojistná částka 500 Kč, za každý den hospitalizace na jednotce intenzivní péče 1 000 Kč. V případě úmrtí pak vyplatí pojišťovna pozůstalým milion korun.
 
Pojištění již od 1. května až do 31. prosince tohoto roku automaticky platí pro všechny evidované členy České asociace sester pracující ve zdravotnických zařízeních nebo poskytující péči v domácím prostředí. Pojištění se vztahuje na sestry a ostatní nelékařský zdravotnický personál pracující nejen v nemocnicích, ale také v lázeňských a rehabilitačních zařízeních, odborných léčebných ústavech, v provozovnách dlouhodobé ošetřovatelské péče, domovech pro seniory atd. Platí také pro sestřičky u praktického lékaře, všeobecných i odborných lékařů a stomatologů.
 
Bližší informace včetně smluvních podmínek a způsobu podání na vyplacení plnění je možné najít na webu pojišťovny www.generaliceska.cz/karantena#benefit nebo u České asociace sester.
 
  • tisk
  • předplatit si