COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

COVID-19

Prožíváme velkou zátěžovou zkoušku, na níž nemohl být nikdo z nás připraven

Datum: 8. 4. 2020
Prožíváme velkou zátěžovou zkoušku, na níž nemohl být nikdo z nás připraven

O tom, jak prožívá aktuální situaci, napsala pro redakci členka redakční rady a náměstkyně ředitele pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality zdravotní péče Ústřední vojenské nemocnice Mgr. Lenka Gutová, MBA, LL.M.

Uplynulé týdny jsme se v ÚVN intenzivně připravovali na zvládnutí příjmu většího počtu  pacientů jak suspektních tak pozitivně testovaných .

V areálu nemocnice byl postaven odběrový stan, který nyní slouží k odběru zaměstnanců a hospitalizovaných pacientů. Odběrové místo pro veřejnost bylo přesunuto na hranici areálu. V těsné blízkosti odběrového stanu byl instalován kontejner s CT přístrojem pro rychlejší diagnostiku pacientů s příznaky onemocnění. Denně je v odběrovém místě odebráno průměrně 250-300 klientů, kteří jsou k odběru indikováni praktickými lékaři nebo přicházejí sami, protože pociťují příznaky.
Minimálně 2krát týdně probíhá jednání pracovní skupiny COVID-19. Na jednáních se schvalují změny ve vnitřních procesech nemocnice.

Byla vyčleněna karanténní pracoviště a vyčleněna lůžka pro Covid pozitivní pacienty a to jak lůžka pro ventilované pacienty, tak pro pacienty, kteří v důsledku aktuálního zdravotního stavu musí být hospitalizováni.

Veškeré úsilí managementu je zaměřeno na zajištění dostatku OOP pro péči o rizikové pacienty.

V nemocnici byl zaveden plošně směnný provoz a personál se střídá ve směnách v týmech. Týden ve směnách a týden odpočinek za účelem minimalizace kontaktu personálu. Sestry ambulantních pracovišť byly přeřazeny na denní směny k lůžku a sestry lůžkových pracovišť jsou přeřazovány dle aktuální potřeby na Infekční kliniku a karanténní pracoviště. Velmi oceňuji vstřícnost a nasazení všech kolegů, kteří přistupují s maximálním pochopením ke všem procesním změnám. Velké poděkování patří studentům lékařských fakult, kteří nám v této nelehké době nabídli pomoc.

Snažíme se též o podporu pracovních podmínek zaměstnanců. Provoz firemní MŠ byl zachován a doplněn nabídkou hlídání školou povinných dětí, jejichž rodiče jsou zařazeni do směn. V neposlední řadě myslíme stále i na psychickou podporu našich zaměstnanců, využíváme bezplatných nabídek externích psychoterapeutů, koučů, nadále probíhá supervize. Nabídka závodního stravování byla doplněna  o služby rozšiřující sortiment potravin a jejich nabídku v průběhu všech směn včetně možnosti vyzvednutí nákupu před odchodem ze zaměstnání.

Velmi milé a povbuzující jsou vzkazy a dary od všech donátorů - jednotlivců, živnostníků , umělců, finančníků, malých firem  i velkých korporátů, ale i od tajemných a bezejmenných dárců. Je až dojemné, jak na nás všichni myslí.

Za všechny dary děkujeme!!


Prožíváme velkou zátěžovou zkoušku, na níž nemohl být nikdo z nás připraven. Domnívám se, že dosud ji zvládáme se ctí a pevně věříme, že ji zvládneme i ve dnech příštích. Nikdy nebude vysloveno dost díků všem, kteří se staví s obdivuhodnou obětavostí do prvních řad, aby poskytli péči svým pacientům.

 
  • tisk
  • předplatit si