Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Názory & Volný čas

Stáž u praktika mi ukázala, co je to medicína, říká budoucí lékařka

Datum: 31. 3. 2023
Stáž u praktika mi ukázala, co je to medicína, říká budoucí lékařka

Barbora Košuličová (27) je jednou z desítek budoucích lékařek a lékařů, kteří příští rok v Česku opustí fakulty a definitivně se rozhodnou, jaké specializaci se budou po zbytek života věnovat.

Barbora má nyní nejblíže k tomu stát se praktickou lékařkou – díky projektu Staň se praktikem v Královéhradeckém kraji, jehož financování letos pro studenty 5. ročníku medicíny spustil Královéhradecký kraj ve spolupráci s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. V rámci projektu se dostala na týdenní stáž k praktickému lékaři a to stačilo, aby původní plán stát se dětskou psychiatričkou dostal významné trhliny. Naplnění lékařského poslání cítí nejsilněji právě v ordinaci praktika.

„Už na gymnáziu jsem věděla, že se chci věnovat profesi, která dává smysl a má přínos pro společnost. Zachraňování lidských životů to beze zbytku splňovalo, takže jsem už své seminární předměty směrovala tak, abych mohla jít na medicínu,“ popisuje Barbora Košuličová, která pochází z Dubňan na Hodonínsku. Samotné studium, a hlavně pozdější praxe zejména v nemocnicích jí však otevřely oči, a to ne vždy v pozitivním slova smyslu. „Minimálně ve fakultní nemocnici, kde jsem absolvovala výuku, bohužel lékař nemá vždy prostor se s pacienty blíž seznámit. Po vyšetření jsem se nikdy nedozvěděla, jaký byl jejich další osud, zda se je podařilo zachránit nebo kam byli z oddělení, na kterém byli hospitalizovaní, propuštěni. Zkrátka jak se jim daří,“ říká Barbora s tím, že si občas připadala jako stroj, který odvede svůj podíl práce a dál se neptá. To ji velmi demotivovalo. Úplně jinak se však cítila při absolvování stáže u MUDr. Kateřiny Javorské, praktické lékařky z Nového Města nad Metují. „Moc ráda navazuji s pacienty kontakt. Pozorovat, jak pacient pookřeje a napětí se rozplyne, pokud se nezajímám jen o získání zdravotních informací, ale také o něj samotného, mě naplňuje mnohem více. Stačí se usmát, zeptat se na rodinu, jak se mu daří, a najednou mám prostor budovat úplně jiný vztah. Navíc je skvělé pozorovat, jak se zdravotní stav pacientů vyvíjí, když chodí na kontrolní vyšetření, a vědět, že na tom mám svůj podíl. V tom vidím naplnění poslání lékaře,“ popisuje Barbora Košuličová. Sama přitom o dráze praktika v začátcích studia vůbec neuvažovala, především kvůli špatným zkušenostem lidí ze svého okolí. „To změnila praxe u MUDr. Javorské, která mi ukázala, jak lze k pacientům přistupovat. Také mi došlo, jak důležitá je primární péče – pokud bude dobře fungovat, odlehčí nemocnicím i celému zdravotnickému systému. Obzvlášť ve venkovských oblastech, kde je praktik součástí místního společenství a mnohdy se stará o několik generací,“ vysvětluje medička. I proto je pro ni nyní obor všeobecného praktického lékařství první volbou, hned jak dokončí studium. „Myslím, že nejen pro mě, ale pro celou řadu mladých lékařů je stále důležitější mít prostor i na soukromý život, práce praktického lékaře se mi v tomto směru jeví jako přijatelnější než služby v nemocnicích. Vzhledem k nedostatku praktických lékařů také nemusí být složité praxi po někom převzít. Zvlášť u nás na jižní Moravě bych tak pacientům ušetřila případné hledání nového doktora,“ sdílí svou motivaci Barbora. Přála by si také, aby se do budoucna změnila podoba výuky v nemocnicích, kterou medici musí při studiu absolvovat, a aby se dostali více do ambulancí různých specializací.


Foto: Barbora Košuličová

„Program Staň se praktikem se bohužel vztahoval jen na Královéhradecký kraj. Bylo by ale skvělé, kdyby podobnou možnost stáže měli i medici z ostatních regionů. Věřím, že by to mnohé mladé lékaře nalákalo do oboru, o kterém ani nevěděli, že by je mohl zajímat. Podobně jako mě,“ uzavírá Barbora.

 

TZ

 
  • tisk
  • předplatit si