Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

46. Brněnské onkologické dny a 36. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Datum: 10. 10. 2022
46. Brněnské onkologické dny a 36. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Témata Evropského plánu boje proti rakovině, novinky v prevenci, diagnostice a léčbě solidních nádorů, podpůrná péče i vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, nejen to nabídne největší onkologická konference v ČR.

Brněnské onkologické dny (BOD) a Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky (KNZP), které pořádá Masarykův onkologický ústav 12.–14. října na Výstavišti Brno, jsou nejstarší a největší celostátní odbornou akcí s mezinárodním rozměrem, jež zahrnuje všechny profese zabývající se onkologickou problematikou.
Letošní 46. ročník BOD a 36. ročník KNZP nabídne mimořádně rozsáhlý odborný program, jehož ústní a posterová sdělení naplní více než 80 sekcí, ve kterých bude prezentováno přes 350 příspěvků. Přihlášeno je přes 2 000 účastníků, rekordní bude letos i množství zahraničních hostů.
Celá akce probíhá pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO), České onkologické společnosti (ČOS), České asociace sester (ČAS), Společnosti pro radiační onkologii, biologii a fyziku (SROBF) a několika dalších odborných společností ČLS JEP.
 
Kromě tradičních mezioborových sekcí BOD zaměřených na problematiku nádorových onemocnění prsu, plic, mozku, zažívacího traktu, močových a gynekologických orgánů, precizní onkologii a paliativní péči, budou další speciální bloky věnované problematice časné detekce nádorů, onkoplastické chirurgii, kožním nádorům, dědičným nádorovým syndromům, novinkám v radionuklidové diagnostice a terapii (tzv. teranostice), a možnostem využití umělé inteligence v onkologii. Zvláštní pozornost bude věnována i komunikaci, na kterou budou zaměřeny semináře o „sdělování závažných zpráv v onkologii“ a „specificích práce s pacienty v závěru jejich života.“
 
„Již podruhé bude součástí BOD také tzv. International Brno Oncology Day (I-BOD), který se uskuteční v pátek 14. října 2022 a bude celý probíhat v anglickém jazyce. Za mezinárodním brněnským onkologickým dnem stojí myšlenka prohloubení spolupráce mezi specialisty v rámci středoevropského regionu,“ uvádí předsedkyně programového výboru Radka Obermannová.
 
Při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU nabídnou BOD i dva programové bloky zaměřené na hlavní výzvy Evropského plánu boje proti rakovině, a to “Onkologická péče orientovaná na potřeby pacienta a péče o vyléčené onkologické pacienty“ a “Precizní medicína v dětské onkologii.” „Tato část programu získala záštitu Úřadu vlády České republiky, jakožto důležitá akce českého předsednictví, která je hodná pozornosti odborné i laické veřejnosti. Vyléčených onkologických pacientů naštěstí významně přibývá, o to větší pozornost musíme nyní věnovat těm, kterým léčba může způsobovat dlouhodobé nebo pozdní potíže. Týká se to nejenom vyléčených dětí, ale i dospělých. I proto chceme na BODu podpořit iniciativu prezidenta Evropské koalice onkologických pacientů (ECPC), Francesca de Lorenzo, jenž se naší konference zúčastní, k založení mezinárodní pracovní skupiny, která se bude této problematice věnovat,“ vysvětluje Marek Svoboda, ředitel MOÚ.
 
Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky představí další možnosti profesního rozvoje sester, včetně nového vzdělávacího programu „Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii.“ Z aktuálních témat, která budou v průběhu KNZP diskutována, bychom chtěli upozornit zejména na problematiku integrace zdravotníků z Ukrajiny do tuzemských pracovních týmů a na možnosti právní ochrany a obrany proti neadekvátním formám chování ve zdravotnictví. „Distančně se připojí i prezident Evropské onkologické sesterské společnosti (EONS) Johan De Munter, který bude hovořit o rozdílech onkologického ošetřovatelství v Evropě, na jeho sdělení naváží dvě zástupkyně EONS za Českou republiku, které představí možnosti zapojení onkologických sester do aktivit EONS a Evropský preventivní program pro snížení rizika rakoviny,“ doplňuje předsedkyně programového výboru KNZP Jana Kocourková. Po dvouleté odmlce se vracíme k pořádání workshopů, kterých je připraveno sedm, s možností prakticky probrat témata, která mají přímý dopad pro ošetřovatelskou praxi.
 
BOD tradičně poskytují významný prostor pacientům a jejich organizacím. Nedílnou součástí letošního ročníku konference i pacientská sekce, na níž se významně podílela platforma Hlasu onkologických pacientů, která sdružuje pacientské a podpůrné organizace. Zástupci MOÚ a HOP tak při příležitosti 46. ročníku Brněnských onkologických dnů a 36. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky pokřtí unikátní Katalog pacientských organizací. Sloužit má pacientům, ale i jejich blízkým, lépe se orientovat v možnostech podpůrné péče. Dále představíme pacientům nové internetové stránky www.ONKOFIT.cz, které se zaměřují na oblast zdravého životního stylu. Mimo jiné zde naleznou cvičební programy sestavené pro různou úroveň zdatnosti pacienta a fázi jejich onkologické léčby. Vlastní pacientská sekce se uskuteční dne 13. 10., a její součástí budou i 4 workshopy věnované pohybu, duševnímu zdraví, spánku a prevence. Účast pacientů na sekci je zdarma, pokud se přihlásí předem na educentrum@mou.cz.
 
Nedílnou součástí doprovodného programu BOD jsou sympozia PharmAroundGlio Meeting a Laboratorní diagnostika v onkologii. “Sympozium PharmAround se bude věnovat aktuálním novinkám v oblasti klinických studií, prováděných komerčními i akademickými zadavateli, Glio Meeting již tradičně přinese aktuální pohled na komplexní léčbu mozkových nádorů a konference Laboratorní diagnostiky se bude věnovat inovativním diagnostickým postupům, souvisejícím s precizní laboratorní onkologií,“ popisuje Regina Demlová. Připraven je i speciální vzdělávací cyklus „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře.“ Videoprezentace z těchto přednášek patří na stránkách ČOS www.linkos.cz k nejsledovanějším.
 
Po dvou letech distanční a hybridní formy konferese se Brněnské onkologické dny navrací do prostor kongresového pavilonu E Výstaviště Brno. „Jsme velice rádi, že při pořádání konference již nebudou naše kapacity limitovány protiepidemickými opatřeními, které výrazně poznamenaly předchozí dva ročníky. Díky tomu budeme moci nabídnout plnohodnotný prostor pro osobní setkání všech odborníků a přispět tak ke vzájemnému poznávání a kooperaci,“ popisuje předseda organizačního výboru Jiří Šedo. Letošní ročník nabídne účastníkům také několik technických novinek. Kromě nové a přehlednější podoby webových stránek, mohou účastníci při plánování svého programu využívat i mobilní aplikaci MOU EDU a do diskuze nad konferenčními příspěvky vstupovat i prostřednictvím twitterového účtu pod hashtagem #BOD2022.
 
Aktuální a podrobné informace o konferenci najdete na www.onkologickedny.cz.
 
 
Vystupující:
  • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel MOÚ (MOÚ) - představení Pacientské sekce a programového bloku “Onkologická péče orientovaná na potřeby pacienta a péče o vyléčené onkologické pacienty.“
  • MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (MOÚ), předsedkyně programového výboru BOD - představení programu BOD a mezinárodní sekce IBOD
  • PhDr. Jana Kocourková, MBA (MOÚ), předsedkyně programového výboru KNZP - představení programu KNZP
  • MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. (MOÚ), předseda organizačního výboru BOD - popis organizačních aspektů konference a novinek
  • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (MOÚ, LF MU), primářka Oddělení klinických studií MOÚ, přednostka Farkologického ústavu LF MU - představení aktivity PharmAround a infrastruktury CZECRIN
  • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (FN Brno), přednosta Kliniky dětské onkologie FN Brno MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D. (FN Brno), lékař Kliniky dětské onkologie FN Brno - představení sekce Precision medicine in paediatric oncology a programu věnovému dětským pacientům po ukončení onkologické léčby.

 

 
  • tisk
  • předplatit si