Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Česko svítí modře jako symbol porozumění autismu, svítit bude i VZP

Datum: 31. 3. 2023
Česko svítí modře jako symbol porozumění autismu, svítit bude i VZP

VZP se letos již popáté přidá ke kampani Česko svítí modře, jejímž cílem je podpořit lidi s autismem a jejich rodiny. Některé budovy VZP ČR se tak v neděli v podvečer rozsvítí modře. Osvětová kampaň pod záštitou platformy Naděje pro autismus startuje po celé České republice právě 2. dubna u příležitosti připomenutí Světového dne porozumění autismu a tradičně potrvá po celý duben.

Autismus je jednou vážných vrozených poruch dětského mentálního vývoje, jehož příčiny dosud nebyly zcela objasněny. Autismus má několik forem, v průběhu vývoje dítěte se mění i jeho projevy. Včasná diagnostika a započetí cílené terapie je při zvládání této vývojové poruchy osobnosti naprosto zásadní a zvyšuje šanci, že se podaří nastartovat další pozitivní vývoj.


Včasná diagnostika

Vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra (PAS) se provádí plošně v rámci preventivní prohlídky v 18 měsících věku. Jedná se o zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte se zaměřením na vyhledání problémů typických pro poruchu autistického spektra. Mezi dovednosti, které jsou sledovány, patří například sdílené pozornosti (navázání očního kontaktu, ukazování prstem na objekty, reakce na zavolání jménem atd.). Pediatři pro vyšetření využívají jednotný dotazník, jehož vyhodnocení trvá několik minut, výsledek je tedy známý v průběhu prohlídky. Jestliže dítě podle dotazníku splňuje kritéria pro podezření na poruchu autistického spektra, odešle jej lékař k odbornému vyšetření dětským psychiatrem.


Péče o klienty s PAS

Všeobecná zdravotní pojišťovna v loňském roce hradila péči 9 333 svým klientům s diagnostikovanými poruchami autistického spektra (PAS). Bylo to nejvíce za uplynulých 5 let. Autismus se týká téměř třikrát častěji chlapců než dívek.


Vývoj počtu pacientů s autistickými poruchami v letech 2018 až 2022 a náklady, které VZP vydávala na péči o ně, ukazuje následující tabulka:

*Jedná se o veškeré výdaje z veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči u pacientů, kteří trpí autistickými poruchami


Vývoj počtu pacientů s autistickými poruchami v letech 2018 až 2022 dle pohlaví:

 

TZ


Osvětová kampaň Česko svítí modře 2023 má za cíl upozornit veřejnost na existenci autismu a vyjádřit podporu lidem, kteří s touto celoživotní jinakostí žijí a také jejich rodinám. Motto letošního ročníku kampaně je: „POZNÁNÍ-POCHOPENÍ-PŘIJETÍ“. Symbolizuje milníky cesty od počátečního odmítání jakékoliv odlišnosti, kterou jsme schopni akceptovat až díky POZNÁNÍ, které nám pomáhá POCHOPIT a posléze také PŘIJMOUT jinakost lidí na spektru autismu. Modrá barva je symbolem komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou pro autisty v závislosti na míře jejich postižení méně či více problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.

 

 
  • tisk
  • předplatit si