COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie s drenáží wirsungova vývodu

Datum: 16. 4. 2019
Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie s drenáží wirsungova vývodu

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie s drenáží wirsungova vývodu je velmi složitý endoskopický výkon, kdy je pacientovi s diagnostikovaným zúžením vývodných cest slinivky zavedena drenáž, která předchází vzniku zánětu a tedy i bolestivých záchvatů slinivky břišní (akutní pankreatitidy).

Malý Ivan (2013), pacient ze Slovenska, trpěl více než tři roky opakovanými záchvaty bolesti břicha v důsledku akutní pankreatitidy. Ta, jak se později ukázalo, byla způsobena zúžením vývodných cest a následným přetlakem ve slinivce břišní. Postupem času se ataky opakovaly několikrát do měsíce. 

První záchvat u chlapce proběhl v roce 2015, kdy po prodělání planých neštovic začal velmi intenzivně zvracet. Ve Fakultní nemocnici Nitra mu byla tehdy poprvé diagnostikována akutní pankreatitida. Mnohonásobně zvýšenou hodnotu amylázy (enzym zajišťující štěpení škrobu) se podařilo během pětidenní hospitalizace snížit na normální hodnotu a chlapec byl následně dlouhodobě sledován na gastroenterologické ambulanci. 

Po dvou letech se dostavil další záchvat s velmi těžkým průběhem, pacient podstoupil ultrazvukové vyšetření a magnetickou rezonanci, přesná příčina však nebyla diagnostikována. Další péči již převzala Univerzitní nemocnice v Bratislavě, kde následovalo ERCP - kombinované endoskopické a rentgenové vyšetření, které slouží k zobrazení žlučového systému a slinivky břišní. 

Slovenští lékaři však neměli prostředky, kterými by stav pacienta vyřešili, proto se chlapcova matka obrátila na doc. MUDr. Radana Keila, Ph.D. z Interní kliniky 2LF UK a FN Motol. 

„Maminka za mnou přijela a zeptala se, jestli by výkon na našem pracovišti mohl tento stav vyřešit. Po prostudování veškeré dokumentace, kterou přivezla s sebou, jsem došel k názoru, že by stálo za to celou záležitost zrealizovat. Domluvil jsem se s kolegy z Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, kde jsou vždy tito malí pacienti následně hospitalizováni. Pacient přijel s oběma rodiči a my jsme provedli velmi složitý endoskopický výkon, při kterém se podařilo do slinivky zavést plastový drén, ten předejde opakovaným záchvatům. Radost rodičů byla skutečně veliká, bylo to velmi dojemné,“ říká docent Keil.

patrný nález na slinivce, na kterém je vidět rozšířené vývodné cesty a do nich zavedený vodící drát

zavedení dilatátoru, který rozšiřuje zúžení vývodných cest slinivky

začátek zavádění drénu

do slinivky je zaveden drén s řadou postranních dírek, který umožňuje dobrý odtok pankreatické šťávy ze slinivky do dvanáctníku a předchází vzniku záchvatu

Zdroj ilustrací: Therapeutic Endoscopy: Color Atlas of Operative Techniques for the Gastrointestinal Tract byNib Soehendra, Kenneth F. Binmoeller, Hans Seifert, Hans Wilhelm Schreiber

Fakultní nemocnice v Motole je největším evropským centrem a jedním z mála pracovišť, které se o děti s touto problematikou stará a poskytuje jim tu nejsložitější péči, která v okolních státech často není dostupná. Úspěšný operační výkon se uskutečnil díky unikátní spolupráci lékařů z Interní kliniky, Pediatrické kliniky a Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Pražští lékaři budou i nadále stav malého pacienta sledovat, díky nim nebude mít malý Ivan v budoucnu výrazná fyzická omezení, dietu však bude muset dodržovat i nadále.

„Ivánek je moc bystrý a šikovný kluk, je naplněním našeho životního snu. Pro rodiče není nic horšího, než když se každé ráno budí s tím, že neví, jestli synkovi nebude zase zle. On špatně snáší odběry, má strach z nemocničního prostředí i z lékařů. Často plakal, bylo to velmi náročné na psychiku, jak pro nás, tak pro něj. Ve FN Motol se k nám ale všichni chovali velice vstřícně a empaticky, vždy nám odpověděli na všechny naše otázky. Jen těžko se dají najít slova, která by vyjádřila náš vděk, “ říká maminka Andrea Molnárová. 


Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspecializovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory. Stavebně ji tvoří dva propojené monobloky (dětská a dospělá část) a několik samostatných pavilonů. Ve FN Motol je ročně na 55 klinikách ošetřeno více než jeden milion pacientů.

 
  • tisk
  • předplatit si