Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

GaudiaPro zve na ochutnávku psychoterapeutického výcviku

Datum: 10. 11. 2016
GaudiaPro zve na ochutnávku psychoterapeutického výcviku

GaudiaPro vás zve na ochutnávku certifikovaného psychoterapeutického výcviku

Psychoterapie v postmoderně

Přijďte zjistit, jestli by byl vhodný právě pro vás. Ochutnávky za 360 Kč.

23. listopadu v Praze, 28. listopadu v Brně a zároveň v Praze na akci Fokusu Praha Vyber si svůj výcvik

* Výcvik Psychoterapie v postmoderně je veden MUDr. Olgou Kunertovou, jednou z předních představitelek systemického přístupu u nás. Více jak 15 let superviduje a lektoruje systemické výcviky. 12 let vede psychoterapeutické centrum Gaudia. Psychoterapeutické centrum Gaudia zároveň nabízí frekventantům zajištění praxe.

Psychoterapie v postmoderně nestojí však pouze na systemice. Integruje poznatky z konstruktivismu, narativní psychologie a terapie zaměřené na člověka. Opírá se o takové autority, jako jsou mezi teoretiky L. Wittgenstein, H. Maturana, G. Beatson a J. Efran, nebo mezi praktiky S. Shazer či J. Seikula. Zároveň jde dál. Zaměřuje se na principy, které přesahují rámce jednotlivých škol, hledá osobitý přístup každého terapeuta. Reflektuje současné potřeby v práci s lidmi.

* Výcvik Psychoterapie v postmoderně je certifikován Českou asociací pro psychoterapii. Absolventi se stanou bez dalších podmínek členy této asociace a budou zapsáni do seznamu certifikovaných psychoterapeutů. Stanou se profesionálními psychoterapeuty.

* Lektoři výcviku Psychoterapie v postmoderne mají nejen bohaté zkušenosti s lektorováním, ale jsou též psychoterapeuty, takže plynule přecházejí zkušenosti a praktické ukázky mezi praxí a výukou. Sebezkušenostní část řídí do bezpečné míry.

Psychoterapie v postmodern je pro všechny, kdo mají rádi nové pohledy, propojování více směrů, respekt k tradicím a posouvání hranic zároveň. Pro ty, pro které je důležitý trvalý seberozvoj.

Délka: 750 hodin v průběhu 5 let

Čas: První setkání je v únoru 2017

Kde: Praha a okolí

Cena: 33 800 Kč/rok. Možnost půlročních splátek ve výši 16 940 Kč

Požadavky: Věk minimálně 23 let, absolvování VŠ humanitního směru do ukončení výcviku (bez této podmínky lze výcvik absolvovat, ale nelze se stát certifikovaným psychoterapeutem)

Více info: http://www.psychoterapie-vycvik.cz, e-mail: vzdelavani@gaudia.cz, tel.: 776 208 226

 
  • tisk
  • předplatit si