COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Knižní novinky z Grady z oblasti zdravotnictví

Datum: 28. 7. 2022
Knižní novinky z Grady z oblasti zdravotnictví
  • Antiobezitika – vývoj, současnost a perspektivy
  • Zdravotník – první pomoc pro pedagogické pracovníky a pořadatele dětských táborů
  • Postupy v ošetřovatelské péči 2
  • Ošetřovatelský proces v chirurgii II

Antiobezitika – vývoj, současnost a perspektivy

Svačina Štěpán

Antiobezitika, léky k léčbě závažného onemocnění, obezity, mají dlouhou historii. Řada z nich byla stažena pro závažné nežádoucí účinky. Dnes používané přípravky jsou velmi účinné, ale podávání musí být dlouhodobé. Monografie je první v nové knižní řadě Farmakoterapie pro klinickou praxi, kterou bude profesor Svačina, předseda České lékařské společnosti JEP, odborně garantovat. V knize je podán podrobný přehled indikací, kontraindikací, nežádoucích účinků, dávkování a interakcí antiobezitik. Podrobně je probráno podávání antiobezitik u komorbidit – diabetu, hypertenze, srdečního selhání a dalších onemocnění. Autor se věnuje i perspektivám, protože ve vývoji je v současné době nejméně třicet dalších molekul s komplexními efekty nejen na hmotnost. Kniha je zajímavá pro lékaře internisty, endokrinology, obezitology, lékaře oboru klinická výživa i praktické lékaře.

Cena: 249 Kč, stran: 112, ISBN: 978-80-271-1282-1, vydáno: 2022

https://www.grada.cz/antiobezitika-vyvoj-soucasnost-a-perspektivy-11996/

 


Zdravotník – první pomoc pro pedagogické pracovníky a pořadatele dětských táborů

Kolek František a kolektiv

Čtenář by měl po přečtení knihy umět přivolat pomoc v krizové situaci, znát základy technické první pomoci, zejména u dopravní nehody. Měl by umět poskytnout předlékařskou první pomoc do příjezdu zdravotnické záchranné služby u život ohrožujících stavů, jak improvizovaně bez pomůcek, tak s běžné dostupným materiálem – automatický externí defibrilátor, obsah autolékárničky, resuscitační maska. Dále bude čtenář schopen u úrazů a běžných onemocnění schopen rozhodnout, zda zvolit domácí léčbu, navštívit lékaře, či zda musí volat záchrannou službu. Pokud zvolí domácí léčbu, bude vědět jak na ni. Čtenář se dozví, jak pečovat o dítě s častými chronickými onemocněními, jako je astma nebo cukrovka. Nechybí ani kapitola věnující se nebezpečím spojeným s koupáním a záchraně tonoucích. Samostatné kapitoly se věnují právní stránce poskytování první pomoci v ČR, lékům, základní znalosti o lidském těle nebo těhotenství a překotnému porodu. Kniha je základní učebnicí pro rekvalifikační kurz zdravotník zotavovacích akcí, je určena táborovým zdravotníkům, medikům prvních ročníků v rámci předmětu první pomoc, profesím pracujícím s dětmi: učitelům, táborovým vedoucím, trenérům sportovních kroužků, skautským vedoucím, dále rodičům chtějícím umět poskytnout první pomoc svým dětem, členům organizací majících v náplni práce i první pomoc (například sbory dobrovolných hasičů) a široké laické veřejnosti, která se chce naučit první pomoc.

Autor je lékař dětského resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Motol a lékař zdravotnické záchranné služby, odborný garant Kurzu zdravotník zotavovacích akcí Cukříček (pořádaný každoročně

od roku 2016), skautský vůdce. Mezi spoluautory je i právník, farmaceut a zaměstnanec hasičského záchranného sboru.

Cena: 389 Kč, stran: 224, ISBN: 978-80-271-3685-8, vydáno: 2022

https://www.grada.cz/zdravotnik-prvni-pomoc-pro-pedagogicke-pracovnik-13130/

 


Postupy v ošetřovatelské péči 2

Kachlová Miroslava, Plevová Ilona

Kniha s tématem bariérové ošetřovatelské péče je další ze série, která má sloužit studentům a pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. Jde o sérii tzv. „sešitků", které si mohou čtenáři vybírat dle aktuálních potřeb. V této publikaci se čtenáři mohou informovat o infekcích spojených s pobytem ve zdravotnickém zařízení, jejich rozdělení, cestách přenosu, o bariérové ošetřovatelské péči, tzn. o dezinfekci, sterilizaci, hygieně rukou, oblékání, jednorázových pomůckách, individualizaci pomůcek atp.), dále o péči o pacienta v rámci bariérové péče, např. o pacienta s vyšším hygienickým režimem, o pacienta v intezivní péči apod.

Cena: 229 Kč, stran: 112, ISBN: 978-80-271-1243-2, vydáno: 2022

https://www.grada.cz/postupy-v-osetrovatelske-peci-2-12012/

 


Ošetřovatelský proces v chirurgii II

Libová Ľubica a kolektiv

Kniha představuje moderně a prakticky zpracovanou publikaci poskytující náhled do ošetřovatelství v chirurgii a do péče o pacienta po operačních výkonech v ortopedii, traumatologii a gynekologii. Zahrnuje vyšetření pacienta, ošetřovatelskou péči v perioperačním období a možné pooperační komplikace. Ve speciální části je hlavní doménou praktické uplatnění ošetřovatelského procesu u vybraných lékařských diagnóz v různých oblastech chirurgie. Popsaná je miniinvazivní chirurgie a roboticky asistovaná chirurgie – v dnešní době velmi progresivní metoda. Hlavním benefitem je vzájemné propojení více částí ošetřovatelského procesu – posuzování, diagnostika a plánování ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických onemocnění. Kniha je určena především pregraduálním studentům ošetřovatelství, avšak některé její části mohou výrazně přispět k rozšíření poznatků sester v dalším vzdělávání. Cílem autorů bylo přiblížit čtenáři informace praktickým způsobem tak, aby porozuměl ošetřovatelskému procesu v kontextu a aplikoval ho v praxi s cílem zajistit kvalitní a efektivní ošetřovatelskou péči pacientům s chirurgickými onemocněními.

Cena: 229 Kč, stran: 136, ISBN: 978-80-271-3514-1, vydáno: 2022

https://www.grada.cz/socialni-prace-na-prikladech-z-praxe-12221/

 

 
  • tisk
  • předplatit si