Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Napjaté rozpočty celiaků zasáhlo zdražování

Datum: 24. 11. 2022
Napjaté rozpočty celiaků zasáhlo zdražování

Až pětkrát více zaplatí za bezlepkový chléb (ve srovnání s obyčejným) lidé, kteří trpí celiakií – autoimunitním onemocněním, při němž dochází k chronickému zánětu tenkého střeva.

Jediným způsobem, jak nemoc léčit, je totiž celoživotní bezlepková dieta. Pokud si nemocní chtějí pochutnat na pečivu, musí vybírat takové, které neobsahuje lepek. Jeho cena, stejně jako cena dalších bezlepkových potravin, však nyní prudce stoupla. V době, kdy se vlivem zdražování náklady domácností stále zvyšují, jsou tak rodinné rozpočty celiaků mimořádně napjaté. I to bude jedním z témat, kterým se budou zabývat experti na trávicí trakt na svých 17. vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnech, jež startují ve čtvrtek 1. prosince v Karlových Varech.

„Nejde jen o to, že celiaci musí kupovat výrazně dražší pečivo. Stoupla také cena mouky. Kilo dnes koupíte za 110 Kč. Dražší jsou také přirozeně bezlepkové potraviny. Velkým problémem je navíc stravování dětí ve školách a školkách. Ty totiž nejsou povinné dětem bezlepkové jídlo zajistit a rodiče jej proto musí připravit sami – to vyžaduje nejen dostatek peněz, ale také čas. Ne vždy zvládnou matky zajistit dítěti kvalitní dietní režim a u toho chodit na plný úvazek do práce,“ vysvětluje Ing. Ivana Lášková, předsedkyně pacientské organizace Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

Pojišťovny bezlepkovou dietu nehradí. Některé nabízejí různě vysoké příspěvky, o které si lidé s celiakií musí žádat individuálně. Často je však mohou čerpat pouze děti a studenti. Všeobecná zdravotní pojišťovna jako jediná reagovala na zdražování a zvýšila příspěvek na bezlepkové potraviny o 2 000 Kč, takže celková hodnota příspěvku je 8 000 Kč za rok. Podle Ing. Láškové však lidé, kteří se musí obejít bez lepku, utratí každý měsíc za jídlo v průměru o 3 000 Kč více než ti, kteří složení potravin řešit nemusí.

„Celiakie je jediná nemoc, která nemá úhradu jediné možné léčby ze zdravotního pojištění. Pacienti jsou odkázáni sami na sebe, i když za své onemocnění nemohou,” říká doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., přednosta Interní kliniky 3. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.

Nemoc se může projevovat bolestmi břicha, nadýmáním, ale také anemií, osteoporózou, neplodností, zvýšenou kazivostí zubů, bolestí kloubů či únavou. Lidé tyto projevy často zaměňují za jiné poruchy trávicího ústrojí, a celiakie tak zůstává neodhalena. K propuknutí nemoci může dojít v kterémkoli věku.

„Celiakii odhalíme jen přibližně u 20 % nemocných, zbylí o příčině svých potíží bohužel neví. Snažíme se proto nabádat lékaře nejrůznějších specializací, aby své pacienty, kteří mají některé z příznaků, na nemoc vyšetřili. Nejprve odběrem krve. V případě, že výsledky odpovídají celiakii, podstoupí pacienti další vyšetření, při kterém jim odebereme vzorek z tenkého střeva, kde zjistíme poškození sliznice typické pro celiakii. Pak pacienta s celiakií převezme do své péče gastroenterolog,“ popisuje doc. Kohout. Jakmile lékař celiakii potvrdí, začíná nemocným přísná dieta. Ze svého jídelníčku musí vyřadit lepek obsažený v některých obilovinách, jako je pšenice, žito, ječmen nebo oves. Znamená to tedy vzdát se běžného pečiva, těstovin nebo například piva. Porušování bezlepkové diety může vést k závažným komplikacím, například ke zvýšení rizika některých nádorových onemocnění, těžké osteoporóze, sterilitě a dalším problémům.

 

TZ


O České gastroenterologické společnosti (ČGS)

Hlavním úkolem ČGS je vytváření odborných a organizačních podmínek pro zmírňování dopadu gastroenterologických onemocnění na populaci České republiky. V rámci ČGS pracují tři odborné sekce a čtyři pracovní skupiny. Odbornou platformou oboru je časopis Gastroenterologie a hepatologie, který poprvé vyšel v roce 1947 a v současnosti je hlavním oborovým periodikem třech odborných společností. ČGS každoročně pořádá kongres s mezinárodní účastí, kterého se standardně účastní více než 1000 odborníků. ČGS se hlásí k aktivní spolupráci s pacientskými organizacemi, orgány státní správy a plátci péče, které považuje za partnery své činnosti. Je pevně zakotvena v evropských a světových gastroenterologických organizačních strukturách. Více informací na www.cgs-cls.cz.

 

 
  • tisk
  • předplatit si