Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Pozice e-cigaret v procesu zanechání kouření – nové přístupy a důkazy ze světa

Datum: 3. 6. 2024
Pozice e-cigaret v procesu zanechání kouření – nové přístupy a důkazy ze světa

V Chicagu na onkologickém kongresu ASCO24 padlo jedno velké tabu. Poprvé v historii byl v programu zařazen bod věnovaný e-cigaretám a jejich roli v odvykání kouření a onkologické prevenci.

Poprvé v historii Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) byla v programu jejího výročního kongresu zařazena problematika alternativ užívání nikotinu v souvislosti s odvykáním kouření tabáku. Ve vztahu k prevenci onkologických onemocnění tak bylo prolomeno jedno velké tabu.

Prof. Ann McNeillová z King's College London, Velká Británie, hovořila o roli užívání elektronických cigaret (tzv. vapingu), jak je definována v anglické národní strategii prevence kouření. Anglie si dala za cíl stát se do roku 2030 zemí bez kouře, tzn. snížit prevalenci kouření tabáku v zemi na méně než 5 % v populaci. E-cigarety jsou součástí strategie pro dosažení daného cíle. K podpoře tohoto přístupu bylo provedeno hodnocení jejich relativního a absolutního rizika. Tyto termíny prof. McNeillová důrazně doporučila vzájemně nezaměňovat. Relativní riziko zachycuje rozdíly míry škodlivosti, které jsou vystaveni uživatelé e-cigaret v porovnání s kuřáky konvenčních cigaret. Naproti tomu absolutní riziko zachycuje rozdíly mezi kuřáky i uživateli alternativních produktů oproti populaci nekuřáků – a z tohoto hlediska nejsou ani alternativy bez rizika. Z předložených dat nicméně vyplývá, že vaping představuje v krátkodobém až střednědobém horizontu pouze malý zlomek rizik kouření tabáku (dlouhodobá data se průběžně sbírají, alternativy jsou komerčně dostupné teprve relativně krátce). Zároveň platí, že vaping není bez rizika, zejména pro osoby, které nikdy nekouřily.

Prof. McNeillová dále na základě databáze Cochrane konstatovala, že jsou k dispozici důkazy s vysokou mírou jistoty, že e-cigarety s obsahem nikotinu zvyšují míru odvykání kouření ve srovnání s náhradní nikotinovou terapií. „Je třeba mít na paměti, že nikotin není karcinogenní a nezpůsobuje nemoci spojené s kouřením – ty mají na svědomí škodliviny obsažené v tabákovém kouři,“ připomněla.

V Anglii jsou e-cigarety uživatelsky nejoblíbenější pomůckou pro odvykání kouření. Vláda v rámci programu „Swap to Stop“ (tedy přechodu k zanechání kouření přes dočasné užívání e-cigaret) již vybavila více než milion kuřáků e-cigaretami. Podle údajů Národní zdravotní služby (NHS) si v rámci tohoto programu v Anglii jen v letech 2022–2023 stanovilo 176 566 osob datum zanechání kouření a 54 % z nich úspěšně přestalo kouřit po 4 týdnech sledování.

„Nárůst prevalence užívání elektronických cigaret v Anglii byl pozitivně spojen s úspěšností pokusů o odvykání kouření. Pokud je tato souvislost příčinná, pak se zdá, že používání elektronických cigaret při pokusech o odvykání kouření pomohlo v Anglii od roku 2013 úspěšně přestat kouřit přibližně 30 000 až 50 000 kuřáků ročně.“

K e-cigaretám je nutno přistupovat jako k dočasnému prostředku, který zbaví kuřáka jeho závislosti a pomůže mu přestat kouřit. Cílem je vyvážit přínosy (používání k odvykání kouření) a rizika (zdravotní rizika a také rozšíření užívání nikotinu/tabáku mezi nekuřáky, zejména mladistvými).


Kouření na Novém Zélandu: „End of the game!“

Ben Youdan reprezentující iniciativu Akce pro Nový Zéland bez kouře, prezentoval zkušenosti z liberálního přístupu k regulaci e-cigaret na Novém Zélandu v porovnání s restriktivním přístupem v Austrálii. Zatímco australský ministr zdravotnictví v roce 2024 prohlásil, že „vaping představuje velkou hrozbu pro zdraví populace a úspěch Austrálie v oblasti kontroly tabáku,“, jeho novozélandský protějšek v témže roce uvedl, že „vaping má potenciál pomoci lidem přestat kouřit a přispět k dosažení novozélandského cíle stát se zemí bez tabáku již v roce 2025“. Jen pro srovnání: Austrálie má se svým restriktivním přístupem ke stejnému cíli ještě daleko.

Ben Youdan prezentoval data o tom, že liberálnější přístup k užívání e-cigaret na Novém Zélandu skutečně vede k rychlejšímu poklesu kuřáků v populaci. Většina vaperů na Novém Zélandu jsou bývalí kuřáci, naopak užívání e-cigaret mezi mládeží se v zemi díky zavedení jasných pravidel zastavilo a dále již neroste. Ben Youdan zdůraznil, že jsou to hlavně lékaři, kdo by měl umět pomoci pacientům, kteří kouří, orientovat se v přínosech a rizicích vapingu.


USA chystají program regulované dostupnosti alternativ kouření

Prof. Kenneth E. Warner z University of Michigan School of Public Health konstatoval, že dva protichůdné cíle, tedy zabránit užívání e-cigaret u mládeže a povzbudit dospělé, kteří nejsou schopni jinak přestat kouřit, aby zvolili raději vapování, vedou v různých zemích k politikám, které podporují jeden cíl na úkor druhého. „Rozumná kombinace založená na zásadách 4P, tedy Product (produkt), Price (cena), Place (prodejní místo) a Promotion (propagace) může sloužit oběma cílům zároveň,“ zdůraznil prof. Warner s tím, že tento přístup bude vyžadovat řadu kompromisů na všech stranách. V USA se takový program aktuálně připravuje ve spolupráci s Úřadem pro kontrolu léků a potravin (FDA).

V závěru programu se v diskusi dostalo i na další produkty alternativního užívání tabáku, resp. nikotinu. Prof. Warner vyzdvihl výsledky Švédska, kde tradiční dlouholetá obliba orálního tabáku (snus) snížila prevalenci kouření v populaci na minimum. Švédští muži mají díky tomu ze všech zemí EU nejnižší morbiditu i mortalitu na nemoci spojené s kouřením. „Podobný, možná ještě vyšší potenciál mají nikotinové sáčky, které obsahují pouze nikotin a příchutě, ale nikoli přírodní tabák,“ je přesvědčen prof. Warner.

Kongresové zpravodajství

 

 
  • tisk
  • předplatit si