Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Proběhla Celostátní konference obezitologie a bariatrie 2022

Datum: 16. 11. 2022
Proběhla Celostátní konference obezitologie a bariatrie 2022

Procento lidí s vyšší hmotností roste také celosvětově, a to ve všech věkových kategoriích. Ve dnech 3. – 4. 11. 2022 proběhla v Olomouci Celostátní konference obezitologie a bariatrie 2022, která se zabývala řešením.

 

The 1:1 Diet představilo alternativní řešení k praktikovaným opatřením

Přibližně polovina dospělých v ČR má vyšší než normální hmotnost, navíc počet osob s nadváhou a obezitou vykazuje rostoucí tendence. Choroby spojené s neadekvátní hmotností jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Jedná se například o choroby kardiovaskulární, metabolické (např. cukrovka 2. typu) nebo třeba choroby pohybového aparátu. 


Jak předcházet nadváze a obezitě?

„Teorie je velmi jednoduchá – udržovat v rovnováze příjem a výdej energie,“ říká Lukáš Vrána, výživový poradce a školitel programu The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan. Zároveň ale doplňuje: „Praxe však ukazuje něco jiného. Nadměrná konzumace vysoce zpracovaných potravin v kombinaci s dalšími aspekty neadekvátního životního stylu vede k tomu, že řada lidí postupně kilogramy nabírá.“

Pozornost tedy zaměřujeme jak na oblast prevence, tak na oblast řešení tohoto problému. A právě řešení bylo hlavním tématem Celostátní konference obezitologie a bariatrie.


Celostátní konference obezitologie a bariatrie 2022 – řešení nadváhy

Ve dnech 3.–4. 11. 2022 proběhla konference, která naznačila tři základní oblasti řešení nadváhy a obezity – bariatrickou chirurgii, farmakoterapii a řešení pomocí nízkoenergetických diet. Na konferenci v rámci přednášek vystoupilo mnoho hostů z řad odborníků. Témata se týkala vztahu obezity k různým oblastem (onemocnění, COVID-19, dětství a dospívání aj.), bariatrické a metabolické chirurgie, psychoterapie, výživa v prevenci a léčbě obezity, fyzická aktivita.

Na konferenci také zavítala řada vystavovatelů, a to jak z oblasti farmakoterapie, pomůcek pro obézní pacienty nebo nástrojů na provádění operací. Mezi vystavovateli nechyběla ani značka The 1:1 Diet jako zástupce řešení pomocí nízkoenergetických diet.

Kategorie řešení pomocí úpravy stravy není aktuálně příliš prosazované řešení. Změnu by mohla přinést nedávno uvedená studie DROPLET, která prokázala vynikající výsledky redukce hmotnosti pomocí komplexních produktů v porovnání s běžným přístupem. Toto řešení je také popsáno v rámci v ČR zřejmě nejaktuálnější publikace na toto téma s názvem Základy klinické obezitologie - 3., zcela přepracované a doplněné vydání (Vojtěch Hainer a kolektiv). Pacient by tak měl více možností řešení nadváhy a obezity. Tato metoda je ale také vhodná jako příprava na chirurgické zákroky, a to včetně bariatrických. Použití jedné metody nevylučuje použití další a redukce hmotnosti na úrovni formula LED tak může pro řadu lidí představovat usnadnění předoperační přípravy.

 

 


Co je program The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan?

Historie programu sahá až do 70. let minulého století a díky rychlým, dlouhodobě udržitelným výsledkům se brzy stal oblíbený po celém světě. Jen v České republice pomohl program od svého založení v roce 1999 s redukcí váhy tisícům lidí. Program The 1:1 Diet je založený na hubnutí pod dozorem zkušeného poradce, který připraví každému přesný plán vytvořený na míru individuálním potřebám a s ohledem na zdravotní stav klienta. Celý program je vyvinutý britskými lékaři a je opřený o výsledky lékařských studií.

www.lukasvrana.cz
www.spolukiladolu.cz

 

 
  • tisk
  • předplatit si