COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

Datum: 14. 9. 2022
Rehabilitační ošetřovatelství v neurorehabilitaci

Certifikovaný vzdělávací kurz realizuje Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10, ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství FN Královské Vinohrady.

Pro optimální znovuobnovení fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností jedince, které byly sníženy v důsledku úrazu či u neurologických a neurochirurgických onemocnění[, s neuropsychiatrickými deficity, s neurobehaviorální poruchou či s poruchou řeči je potřeba znalostí a dovedností, které pomohou člověku k návratu do běžného života. 

Klinika rehabilitačního lékařství FN královské Vinohrady ve spolupráci s Ústavem ošetřovatelství 3. LF UK získala akreditace MZČR pro realizaci certifikovaného kurzu pro všeobecné sestry, které s takovými pacienty pracují.

Rozsah certifikovaného kurzu je celkem 80 hodin (32 hodin teoretická část, 48 hodin praktická část ve formě stáže na Klinice rehabilitačního lékařství FNKV) a celková délka kurzu je 6 měsíců.

Garantem kurzu: prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D., přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV

Zahájení kurzu: 23.–27. 1. 2023

Náklady spojené se vzděláváním hradí účastník kurzu ve výši 8 000 Kč.


Úspěšní absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost k:

 • Provádění rehabilitačního ošetřování v neurorehabilitaci.
 • Nácvik ADL v neurorehabilitaci.
 • Nácvik mobility (používání rehabilitačních pomůcek) v neurorehabilitaci.
 • Nácvik polohování manipulace s pacientem v neurorehabilitaci.
 • Aktivizace terapeutické prostředí v neurorehabilitaci.
 • Nácvik dechových cvičení v neurorehabilitaci.
 • Provádění multisenzorické stimulace v neurorehabilitaci.
 • Schopnost kvalifikované participace v terapeutickém týmu v neurorehabilitaci.
 • Provádění testování (ADL, GUSS) v neurorehabilitaci.
 • Nácvik podpory kognitivních funkcí v neurorehabilitaci.
 • Nácvik základního managementu dysfagie v neurorehabilitaci.


Přihlášky do kurzu zasílejte do 31. 12. 2022.


Provozně organizační zajištění kurzu a další informace naleznete zde https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2192.html

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Popelková
E-mail: jaroslava.popelkova@fnkv.cz
Tel.:+420 608 825 039

 
 • tisk
 • předplatit si