COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Teleošetřovatelství, Postupy v ošetřovatelské péči 1

Datum: 30. 5. 2022
Teleošetřovatelství, Postupy v ošetřovatelské péči 1

 

  • Teleošetřovatelství – Slezáková Zuzana, Kristová Jarmila, Bachratá Zuzana
  • Postupy v ošetřovatelské péči 1 – Plevová Ilona, Miroslava Kachlová

 

 

Teleošetřovatelství

Slezáková Zuzana, Kristová Jarmila, Bachratá Zuzana

Ošetřovatelství se v 21. století využívá telekomunikační a informační technologie při poskytování ošetřovatelské péče.

Teleošetřovatelství rozšiřuje působnost a demarkaci poskytování ošetřovatelské péče do vzdálených a malých regionů, umožňuje poskytování ošetřovatelské péče během mimořádné pandemické situace COVID -19, řeší narůstající deficit sester a umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí.

V rámci teleošetřovateltví  se rozšiřují profesní role sestry o novou roli – roli telesestry. V oblasti multimédií, zobrazovacích metod, telekomunikací je zaznamenáván neustálý pokrok, jsou cenově dostupnější a tím se i teleošetřovatelství stává stále více proveditelné a přístupné pro širokou populaci. Teleošetřovatelství je inovativní prvek poskytování ošetřovatelské péče na dálku a má bohatou technologickou budoucnost v péči o pacienta.

Nový ošetřovatelský přístup implementován do ošetřovatelské praxe prezentuje názory a zájem sester o jeho praktickou aplikaci i implementaci teleošetřovatelství do ošetřovatelské praxe.

Cena: 239 Kč, stran: 104, ISBN: 978-80-271-3175-4, vydáno: 2022

https://www.grada.cz/teleosetrovatelstvi-12431/


 


Postupy v ošetřovatelské péči 1

Plevová Ilona, Miroslava Kachlová

První ze série publikací zabývajících se poskytováním ošetřovatelské péče v rámci témat vyučovaných na školách se zdravotnickým zaměřením. Jednotlivé samostatné monografie budou cílit vždy na konkrétní téma péče poskytované všeobecnou sestrou, praktickou sestrou, porodní asistentkou, zdravotnickým záchranářem či zástupci dalších nelékařských odborností. Budou členěny od úvodní vstupní části až po konkrétní ošetřovatelské činnosti.
 
Knihy z této série poslouží studentům, pedagogům a nelékařským zdravotnickým pracovníkům, kteří se dané problematice věnují. V této knize se čtenáři mohou informovat o tématech poslech, pohmat, pohled, poklep; vědomí, puls, dech, tlak, tělesná teplota, a to ve struktuře: definice, faktory, hodnocení stavu, indikace, příprava pacienta, pomůcky, provedení, sledování, vyhodnocení.

Cena: 269 Kč, stran: 160, ISBN: 978-80-271-3032-0, vydáno: 2022

https://www.grada.cz/postupy-v-osetrovatelske-peci-1-12168/

 

 
  • tisk
  • předplatit si