COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

V Boskovicích začínáme stavět novou základnu

Datum: 9. 12. 2021
V Boskovicích začínáme stavět novou základnu

Dne 6. 12. 2021 byla za přítomnosti radních Jihomoravského kraje Vladimíra Šmerdy a Jiřího Kasaly, naší ředitelky Hany Albrechtové, zástupců města Boskovice a dalších hostů slavnostně zahájena stavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Boskovicích.

„Dvoupodlažní objekt se stane novou základnou pro dvě výjezdové skupiny a bude umožňovat i případné rozšíření o další posádku. V novém zázemí budou zabezpečeny odpovídající pracovní podmínky a technické vybavení, což bude mít v konečném důsledku bezprostřední vliv na rychlé a efektivní poskytování zdravotnické pomoci. Snažíme se neustále zkvalitňovat prostředí, ve kterém naši zaměstnanci pracují,“ říká Hana Albrechtová.

Výjezdová základna je situována na pozemcích Jihomoravského kraje, které přiléhají k západní části areálu Nemocnice Boskovice. Objekt je tvořen jednoduchým kvádrem, přičemž hmota prvního a druhého podlaží je materiálově odlišena, tvoří ji imitace pohledového betonu a lícové cihly, což je charakteristické pro nově vznikající stanoviště ZZS JmK.

„Objekt je řešen jako energeticky pasivní. Tepelná energie pro vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody bude primárně zajištěna tepelnými čerpadly země – voda. Objekt bude vybaven fotovoltaickou elektrárnou. Část dešťové vody bude zpětně využita pro splachování WC,“ vyzdvihl „zelené“ řešení stavby Vladimír Šmerda.

„Stávající výjezdová základna v Boskovicích slouží našim zdravotníkům již od roku 1996, kdy vyčleněním z organizační struktury nemocnice Boskovice vznikla tehdejší ZZS okresu Blansko se sídlem právě v Boskovicích. Prostorově i svým uspořádáním již dávno nevyhovuje potřebám zdravotníků ani současným hygienickým předpisům a jejich naplňování. Lékaři a zdravotničtí záchranáři tak stavbou nové budovy výjezdové základny v Boskovicích získají zázemí odpovídající náročnosti jejich práce při péči o obyvatele regionu či jeho návštěvníky,“ uvedl radní pro oblast zdravotnictví Jiří Kasala.

Zhotovitel stavby společnost ESOX, spol. s r.o. má dle uzavřené smlouvy o dílo předat dokončenou stavbu v listopadu 2022. Celkové náklady na výstavby jsou ve výši 59.470.923,21 Kč bez DPH, (tj. 71.959.817,08 Kč včetně DPH), zdrojem financování je úvěr EIB.

 

Tisková zpráva

 
  • tisk
  • předplatit si