Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Virtuální realita míří do lázeňských zařízení Karlovarského kraje

Datum: 5. 12. 2022
Virtuální realita míří do lázeňských zařízení Karlovarského kraje

Institut lázeňství a balneologie (ILaB) dlouhodobě zkoumá možnosti využití moderních technologií v lázeňství. V prosinci roku 2021 bylo realizováno dotazníkové šetření s cílem zjistit vztah potenciálních a stávajících klientů k inovacím v lázeňské léčbě.

Na tento terénní průzkum navazoval odborný workshop zaměřený na možnosti virtuální reality v oblasti léčebné rehabilitace, který pořádal ILaB společně s firmou VR Medical se sídlem v Plzni. V rámci workshopu byla diskutovaná vhodná indikace, pro kterou by byla rehabilitace ve virtuální realitě přínosem.
Na základě výše uvedených průzkumů byl odstartován pilotní projekt, jehož cílem je ověření vhodnosti a účinnosti použití aplikace virtuální reality (VR) v rámci 3týdenního komplexního lázeňského pobytu.
 
Prvním lázeňským zařízením Karlovarského kraje, které se zapojilo do výzkumné studie se stala společnost Františkovy Lázně AQUAFORUM. V příštích měsících bude projekt realizován také v Alžbětiných lázních v Karlových Varech, léčebných lázních Konstantinovy lázně, léčebných lázních Mariánské Lázně a řetězci lázeňských hotelů a resortů ROYAL SPA.
 
Projekt schválený Etickou komisí FN Plzeň probíhá v úzké spolupráci se společností VR medical s.r.o., která vytvořila jediný dostupný certifikovaný zdravotnický prostředek využívající VR v rehabilitaci v České republice.
 
Virtuální realita, která se stává nedílnou součástí každodenního života, má velký potenciál využití v lázeňské rehabilitaci. Trénink ve virtuální realitě prokazatelně snižuje spastické bolesti a zlep-šuje psychický stav pacientů. Jednoduché cviky ve virtuální realitě, které mohou pacienty motivo-vat ke cvičení, pomohou fyzioterapeutům oživit rehabilitaci, zintenzivnit pohyb. Pacienti, kteří jsou ve virtuální realitě přeneseni do příjemného prostředí, jsou více motivováni, rehabilitace je příjem-nější, mohou cvičit déle.
 
„Náš výzkumný projekt zahrnuje vedle klasických léčebných metod, které jsou předepisovány na základě posouzení zdravotního stavu pacienta lékařem při vstupním vyšetření, sérii terapeutických her v prostředí VR. Terapeutické hry umožňují efektivní trénink pohybu horních a dolních končetin, svalstva trupu, uvolnění svalových spasmů, posílení oslabeného svalstva“, říká hlavní řešitelka projektu, výzkumná pracovnice Institutu lázeňství a balneologie Alina Huseynli.
 
Není to ale jediný projekt ILaBu, který se zaměřuje na moderní technologie. Střednědobým cílem instituce je vybudování společného vědecko-výzkumného pracoviště v oblasti digitálních technologií v lázeňství, které umožní realizovat komplexní interdisciplinární výzkumné studie s vysokým aplikačním potenciálem. Založení společného výzkumného pracoviště s poskytovateli lázeňských služeb představuje účinný způsob, jak transformovat výsledky vědy a výzkumu do podoby konzistentní, kvalifikované a nákladově efektivní služby založené na vzájemné synergii mezi jednotlivými aktéry v oblasti lázeňství a balneologie. „Efektivní přenos vědeckých výsledků z výzkumné sféry do aplikační oblasti a jejich následné využití má klíčový význam pro rozvoj lázeňství a balneologie“, shrnuje Alina Huseynli.
 
 
TZ
 
  • tisk
  • předplatit si