COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Vzdělávací kurzy NCO NZO

Datum: 1. 6. 2021
Vzdělávací kurzy NCO NZO

Nabídka vzdělávacích kurzů NCO NZO – katedra managementu.

 

Více na www.nconzo.cz/cs/

Typy podřízených a kolegů, problematika jejich osobností a způsoby, jak s nimi jednat

7.–9. 9. 2021 cca 4500 Kč

https://www.nconzo.cz/cs/typy-podrizenych-a-kolegu-problematika-jejich-osobnosti-a-zpusoby-jak-s-nimi-jednat-840-132021

Získat informace o typech problémových lidí a o tom, jak s nimi jednat, jak je ovlivňovat, motivovat, vést a účinně přesvědčovat, jak je hodnotit a rozvíjet.

 


 

Manažerské kompetence a jejich využití pro úspěšnější vedení současných týmů 

22.–24. 9. 2021  cca 4 500 Kč

https://www.nconzo.cz/cs/manazerske-kompetence-a-jejich-vyuziti-pro-uspesnejsi-vedeni-soucasnych-tymu-840-92021

Získat vědomosti a dovednosti manažera potřebné pro řešení každodenních i obtížných situací, k zhodnocení vlastních kompetencí v jednotlivých důležitých dimenzích - v oblasti jejich inteligenčního, emočního a manažerského potenciálu.


 

Emoční leadership jako součást manažerského úspěchu

30. 9.–1. 10. 2021  cca 3500 Kč

https://www.nconzo.cz/cs/emocni-leadership-jako-soucast-manazerskeho-uspechu-840-102021

Navýšit charakterové osobnostní kvality a být tvůrcem emočního klimatu.


 

Manažerská komunikace a umění prezentace

6.–8. 10. 2021 cca 4500 Kč

https://www.nconzo.cz/cs/manazerska-komunikace-a-umeni-prezentace-840-112021

Získat informace o svém komunikačním potenciálu, lépe poznat možnosti každodenní komunikace, naučit se lépe prezentovat informace, požadavky, ale i své názory, a tím pozitivně ovlivňovat své okolí. Zlepšit své vystupování na poradách, své jednání v náročných situacích a své rozhodování.


 

Řešení problémů a rozhodování v zátěži

24.–25. 11. 2021  cca 3500 Kč

https://www.nconzo.cz/cs/reseni-problemu-a-rozhodovani-v-zatezi-840-122021

Získat vědomosti a dovednosti o tom, co ovliňuje vznik problémů, jací jsme my sami, když se ocitneme v situaci, která vede k problému a jací jsou ti druzí, kteří do problému zasahují. Jak můžeme problémům a konfliktům čelit, jak je můžeme řešit a jak můžeme být lépe připraveni na příští jednání.

 

 

 
  • tisk
  • předplatit si