Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

XVI. Ústecký den ošetřovatelství

Datum: 14. 3. 2023
XVI. Ústecký den ošetřovatelství

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem pořádala po 2leté přestávce tradiční – již XVI. Ústecký den ošetřovatelství na téma Sportovní medicína. Pozvání přijalo deset vynikajících přednášejících z oboru sportovní medicíny, chirurgie, dětského traumacentra, rehabilitace, ortopedie či urgentní medicíny.


Úvod – garant akce Mgr. Eva Fridrichová a odborná učitelka Mgr. Eva Rohanová

Vrchní sestra dětského traumacentra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Mgr. Michaela Rothová, v přednášce Ne vždy sportem ku zdraví vyzvedla význam sportovních aktivit v dětském věku, zhoršení pohybových schopností současných dětí a důležitost prevence úrazů ze strany dospělých. Zajímavá byla spojitost vyšší úrazovosti dětí s hyperkinetickou poruchou. MUDr. Lucie Vlažná charakterizovala zaměření pracoviště sportovní medicíny a předložila zajímavé kazuistiky sportovců i nesportovců v přednášce Podivné EKG u zátěžového vyšetření. S další přednášející, Martinou Voplatkovou ze studia M Litoměřice, si posluchači vyzkoušeli Teorii zdravého pohybu v praxi v podobě správného sezení a dýchání. Popsala problém vadného držení těla při každodenních činnostech, důsledky nesprávné chůze a rizikové sportovní aktivity. První blok přednášek ukončil Bc. Jaromír Horský z firmy Helago prezentací novinek simulátorů a trenažérů pro výuku lékařů i sester.


MUDr. Lucie Vlažná s příspěvkem „Podivné EKG“při zátěžovém vyšetření a Mgr. Eva Rohanová


Mgr. Kateřina Drlíková z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prezentovala Kineziotaping v chirurgii u pacientů s dehiscencí rány, s lymfedémy, s ascitem, u pacientů při sériové zlomenině žeber, při hojení ran per secundam, dále u stomiků s parastomální hernií. Posluchači ocenili názorné ukázky včetně předvedení přikládání pásky. Jedním z nejvíce chválených příspěvků byla prezentace Doporučené postupy pro odběr krve na hematologické vyšetření od Ing. Pavly Bradáčové, z oddělení klinické hematologie Masarykovy nemocnice. Objasnila laboratorní a nejčastější chyby v preanalytické fázi odběrů včetně důležitosti jejich prevence u nelékařských zdravotnických pracovníků. Blok přednášek ukončila Mgr. Gabriela Marečková využitím Bemer terapie z firmy Medessa Liberec. Ve sportu má význam z hlediska rychlejší regenerace, zvýšení úrovně výkonnosti, při hojení ran, léčbě otoků, pohmožděnin, úrazů. Zájemci měli možnost si Bemer terapii a její účinky o přestávce vyzkoušet.


Mgr. Kateřina Drlíková, Využití kineziotapeingu v chir. oborech + dobrovolník posluchač


MUDr. Xaya Waicová ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje ve své přednášce Není tonutí jako tonutí popsala úrazovou statistiku z pohledu urgentní medicíny. Zaujala přítomné výjimečností případu, když seznamovala s kazuistikou mladého muže při vodním sportu se srdeční zástavou a telefonicky asistovanou neodkladnou resuscitací, použití automatizovaného externího defibrilátoru. Velkou pozornost vzbudil MUDr. Libor Dostál primář chirurgie litoměřické nemocnice Krajské zdravotní. Přednášel o únavových zlomeninách – prokletí sportovců. Upozornil na nesnadnou diagnostiku, rizikové „pochodování“ z historie, léčbu a důležitost prevence při sportu. Poslední přednáška vrchní sestry ortopedické kliniky Masarykovy nemocnice Bc. Dagmar Mandovcové byla zaměřena na Artroskopii včera a dnes. Charakterizovala vývoj rekonstrukčních výkonů při artroskopii ramenního, kolenního a kyčelního kloubu, které mohou být u sportovců problematické z hlediska ortopedického.


Ing. Pavla Bradáčová, bohatá diskuse po „Doporučených postupech pro odběry krve“

 

Přátelskou a příjemnou atmosféru konference provázelo výborné občerstvení a řada knižních dárků firmy Grada.

Na shledanou v lednu 2024 na XVII. ročníku Ústeckého dne ošetřovatelství.

 

Hlavní obrázek: Sál s posluchači po přednášce MUDr. Libora DostálaPhDr. Eva Beňová, Ph.D. (vlevo), Mgr. Eva Fridrichová (vpravo)

 

PhDr. Eva Beňová, Ph.D.

  • SZŠ Nitra, obor Všeobecná sestra, Jesseniova LF Univerzity Komenského v Martine, obor Ošetrovateľstvo.
  • Praxe na zdravotnické škole 18 let, 2 roky Gastroenterologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí n. L., členka Pedagogické sekce ČAS.
  • Zájmy: turistika.


Mgr. Eva Fridrichová

  • SZŠ Ústí n. L., obor Všeobecná sestra, FF UK Praha, obor Pedagogika – Ošetřovatelství.
  • Praxe na zdravotnické škole 32 let, vedoucí oboru Diplomovaná všeobecná sestra, garant konference Ústecký den Ošetřovatelství, členka výboru Pedagogická sekce ČAS.
  • Zájmy: sport a četba.


 

 

 

 
  • tisk
  • předplatit si