Zpět na přehled aktualit

Servis

Ošetřovatelská lůžka v Hamzově léčebně se rozrůstají

Datum: 1. 9. 2012

 

Už 40 geriatrických pacientů je ošetřováno na novém lůžkovém oddělení ošetřovatelské péče, které je otevřeno od začátku roku 2012 v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé. Původně tu bylo začátkem ledna dvacet lůžek, nyní se jejich počet dvojnásobil.

 

Seznámit odbornou veřejnost nejen s činností při této péči, ale i s problematikou komplexní péče o seniory, měla za cíl odborná konference s názvem Komplexní péče o seniory – geriatrizace medicíny, která se v Hamzově léčebně konala v květnu letošního roku. Koncepci následné a dlouhodobé péče představil v úvodním slově ředitel Hamzovy odborné léčebny pro děti a dospělé MUDr. Václav Volejník, CSc. Zajímavý příspěvek na téma Nové pojetí geriatrického pacienta, přednesla vedoucí lékařka ambulancí na Klinice gerontologické a metabolické v Hradci Králové a vedoucí subkatedry geriatrie LF UK Hradec Králové, MUDr. Božena Jurašková, Ph. D. Ta mimo jiné upozornila i na nutnost integrace zdravotních a sociálních služeb v péči o seniora. Velmi zajímavá byla i prezentace primáře Pavola Šalamona, který velmi výstiženě a poutavě odprezentoval filozofii zdravotní a ošetřovatelské péče na ošetřovatelských lůžkách a shrnul první měsíce fungování lůžkového oddělení ošetřovatelské péče v Hamzově léčebně. MUDr. Stanislava Novotná, lékařka pracující v ambulanci pro léčbu bolesti ve Vysokomýtské nemocnici seznámila účastníky konference s managementem bolesti a s nejnovějšími trendy v léčbě bolesti u geriatrických pacientů.

Následující blok přednášek se týkal edukace, nutriční péče, zdravotně-sociální péče, rehabilitace a nových přístupů v péči nehojících se ran u seniorů. Konference, která se bude v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé konat příští rok, by měla navázat na letošní odborná sdělení a bude prezentovat hlavní činnost léčebny, kterou je rehabilitace dětí i dospělých, nyní již v kombinaci s péčí o seniory a zvyšováním kvality jejich života.

Dita Dušková

 
  • tisk
  • předplatit si