Zpět na přehled aktualit

Servis

Porodní asistentky se sešly v Praze

Datum: 2. 7. 2012

 

Přednášky světových kapacit z oblasti porodní asistence, jako jsou např. prof. Valerie Fleming ze Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo Mary Higgins z Mezinárodní konfederace porodních asistentek, zahájily 23. května v Praze dvoudenní mezinárodní setkání porodních asistentek ze zemí východní Evropy. 

 

V budově Ministerstva zdravotnictví ČR seznámily přítomné s mezinárodními standardy této profese, představily jim mezinárodní organizace sdružující porodní asistentky i organizace rodičů na světové a evropské úrovni. Samostatné pracovní skupiny se posléze zabývaly způsoby podpory organizací porodních asistentek, právními prostředky zvyšování dostupnosti jejich péče a postavením organizací rodičů. Více než padesát účastníků konference ze zemí, jako jsou Polsko, Maďarsko, Slovensko, Moldavsko, Estonsko či Lotyšsko, se shodlo, že všechny ženy by měly mít právo na bezplatnou péči porodní asistentky v těhotenství a při porodu bez ohledu na místo, kde se rozhodnou porodit. „Péče porodních asistentek je na základě vědeckých studií po celém světě uznávána jako nenahraditelná pro ženy a jejich rodiny. Zdravotním systémům přináší zvýšení kvality péče o těhotné a rodící ženy a zároveň přinášejí systému úspory,” upozornila Zuzana Štromerová, porodní asistentka a zakladatelka Porodního domu U čápa, který mezinárodní konferenci pořádal. „Pro zdravé těhotné a rodící ženy jsou porodní asistentky nejefektivnějšími poskytovatelkami primární péče. Jsou odbornicemi na podporu přirozeného porodu. Díky svému teoretickému i praktickému vzdělání, zaměřenému na podporu zdraví těhotných i bezpečný a hladký průběh porodu, jsou porodní asistentky nejlepší prevencí komplikací. Jsou připraveny rozpoznat blížící se komplikace a v takové situaci neprodleně předat ženu do péče lékaře,” dodala Štromerová.

mhe


 
  • tisk
  • předplatit si