Kariéra

 
 • RADIOLOGICKÝ ASISTENT – NEMOCNICE JABLONEC NAD NISOU, P. O.


  Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. přijme radiologického asistenta na oddělení Radiologie a zobrazovací metody.  Požadavky: výrazný zájem o obor, praxe není třeba.  Nabízíme: špičkové pracoviště (nadstandardně personálně i technicky zajištěné, perfektní edukační přístup), významnou podporu specializačního vzdělávání (zajišťujeme bezplatné specializační vzdělávání v rámci pracovní doby), v případě závazku vůči současnému zaměstnavateli nemocnice automaticky převezmeme 100% závazku, velmi (!) přátelské pracovní prostředí, zaměstnanecké benefity (6 týdnů dovolené, 3 sick days, 7 000 Kč/rok na rekreaci, penzijní připojištění,…)  Bližší informace podá personální oddělení, tel.: 483 345 484, 494, e-mail: pavel.kures@nemjbc.cz


  Více informací
   
 • STANIČNÍ SESTRA PRO JEDNOTKU TUBERKULÓZY – THOMAYEROVA NEMOCNICE


  Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč přijme staniční sestru pro Jednotku tuberkulózy a multirezistentní tuberkulózy Pneumologické  kliniky.  Požadujeme: odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 96/2004 Sb., specializace interní obory, pozorovací, manažerské a komunikační dovednosti, flexibilitu, zkušenosti s organizací práce, zájem zavádět nové přístupy v ošetřovatelství, dobrá znalost práce s PC, ochotu dále vzdělávat sebe i druhé, 5 let praxe ve zdravotnictví, aktivní znalost anglického jazyka výhodou.  Nabízíme: velmi dobré platové podmínky, zajímavou a samostatnou práci, až 6 týdnů dovolené + 3 dny placeného volna, pro mimopražské možnost ubytování, vlastní mateřskou školu a jesle, příspěvek na závodní stravování v areálu nemocnice, vlastní rekreační zařízení, možnost příspěvku 3000 Kč na rekreaci, příspěvek na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, příspěvky z FKSP (na dětské tábory, rekreaci, kulturní akce, masáže atd.), slevy v nemocniční lékárně, možnost využití výhodných tarifů pro mobilní telefony, možnost sportovního vyžití přímo v areálu nemocnice (aerobic, volejbal, tenis), nabízíme práci ve stabilním kolektivu.  Odborný růst: podporu dalšího vzdělávání – nabídka seminářů a kurzů Centra pro vzdělávání TN (v areálu nemocnice).  Nástup dle dohody, nejlépe od 1. 1. 2018.  Životopis zasílejte do 20. 10. 2017 na e-mail: hana.dvorakova@ftn.cz  K osobnímu pohovoru budete vyzváni písemnou odpovědí.  Osobní pohovory proběhnou dne 24. 10. 2017 v době od 9,00 - 13,00 hodin v kanceláři vrchní sestry Pneumologické kliniky, pavilon G1.

  Více informací
   
 • VRCHNÍ SESTRA STOMATOLOGICKÉ KLINIKY – FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ


  Ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové vypisuje výběrové řízení na místo vrchní sestra Stomatologické kliniky.  Požadujeme: vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání příslušného směru dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, specializovaná způsobilost v oboru organizace a řízení ve zdravotnictví nebo managementu vítána, minimálně 5 let praxe v oboru stomatologie, předchozí zkušenosti z vedoucí funkce vítány, zdravotní způsobilost a bezúhonnost, organizační, komunikační a řídící schopnosti, morální předpoklady, znalost práce na PC, souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.  Nabízíme: práci ve špičkovém zdravotnickém zařízení, příjemné pracovní prostředí a příjemný pracovní kolektiv na moderně vybaveném oddělení, možnost odborného a profesního rozvoje, zaměstnanecké výhody.  Požadované dokumenty: přihláška k výběrovému řízení (motivační dopis), životopis s přehledem profesní praxe, úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a případné specializaci (zaměstnanci FN HK dokládat nemusí), doklad o zdravotní způsobilosti ve smyslu zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění (zaměstnanci FN HK dokládat nemusí), výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení.  Platové podmínky podle platných předpisů.  Nástup po vzájemné dohodě.  Uzávěrka přihlášek na tuto pozici je 20. 10. 2017.  Přihlášky zasílejte na Personální oddělení, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové.  Fakultní nemocnice Hradec Králové si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.   


  Více informací
   
 • VRCHNÍ SESTRY – FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE


  Ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce:  - vrchní sestra Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie  hlavy a krku 1. LF UK a FNM  - vrchní sestra Dětského kardiocentra ve FN Motol  Požadavky: SZŠ a PSS nebo VZŠ nebo VŠ v oboru, praxe v oboru min. 6 let, organizační, řídící a komunikativní schopnosti.  K přihlášce doložit: profesní životopis, doklady o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů.  Přihlášky zašlete v obálce s označením „Výběrové řízení“ do 31. 10. 2017 na sekretariát personální náměstkyně FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.   


  Více informací
   
 • VŠEOBECNÁ SESTRA – VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE


  Všeobecná fakultní nemocnice v Praze přijme všeobecnou sestru pro Fakultní transfuzní oddělení/odběry.  Nástup ihned nebo dle dohody.  Kontakt: Mgr. Ilona Drdová tel.: 224 962 753, e-mail: ilona.drdova@vfn.cz  Kompletní znění inzerátu na: www.vfn.cz/kariera/


  Více informací
   
 • VŠEOBECNÉ SESTRY, SANITÁRKY/SANITÁŘI – NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV


  Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov hledá všeobecné sestry a sanitárky/sanitáře na nově otevíranou lůžkovou část následné rehabilitační péče při rehabilitačním oddělení.  Plánovaný nástup listopad 2017.  Nabízíme: adekvátní finanční ohodnocení s možností růstu na základě získané praxe, podporu vzdělávání, firemní benefity – stravování, firemní jesle, příspěvek na penzijní připojištění, týden dovolené navíc, 2 Sick Days, péče o tělo (zvýhodněná cena pedikúry, masáží, kosmetiky, apod.), pro sestry náborový příspěvek, příspěvek na bydlení po dobu 2 let při plném pracovním úvazku, možnost zajištění ubytování v místě pracoviště rovněž s příspěvkem na bydlení.  Kontakt: e-mail: pam@hospital-bn.cz, tel.: 317 756 554.


  Více informací
   
 • ZDRAVOTNÍ SESTRA, SANITÁŘ/SANITÁŘKA, OŠETŘOVATELKA – DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO


  Domov sv. Karla Boromejského hledá registrovanou zdravotní sestru, sanitáře/sanitářku a ošetřovatelku.  Finanční ohodnocení je srovnatelné s tarify ve státním sektoru. Co je u nás navíc, je pěkné prostředí, možnost ubytování pro ženy, přátelský a dobrý kolektiv, spokojení pacienti.  Životopis zasílejte na e-mail: konsolata@domovrepy.cz


  Více informací
   
 • NÁMĚSTEK/NÁMĚSTKYNĚ PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI – NEMOCNICE BOSKOVICE S. R. O.


  Jednatel Nemocnice Boskovice s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice náměstek/náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.  Kvalifikační předpoklady: VŠ (popř. SŠ) vzdělání zdravotnického směru, odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, minimální praxe ve zdravotnictví 10 let (praxe ve vedoucí funkci výhodou).  Požadavky: velmi dobré organizační, komunikační, řídící a manažerské schopnosti, zkušenost s řízením kvality práce, základní znalost legislativy ve zdravotnictví a orientace v ekonomice zdravotnictví, samostatnost a vysoké pracovní nasazení.  K písemné přihlášce je třeba doložit: strukturovaný  profesní životopis vč. motivačního dopisu, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, potvrzení zdravotní způsobilosti dle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, výpis z trestního rejstříku ne starší 90 dnů, prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů uchazeče podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rámci tohoto výběrového řízení.  Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení, možnost dalšího vzdělávání, práci v akreditovaném zdravotnickém zařízení, dovolenou 5 týdnů + 3 dny placeného zdravotního volna, kvalitní stravování s příspěvkem zaměstnavatele, možnost ubytování ve vlastní ubytovně.  Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody.  Písemné přihlášky, včetně telefonního spojení a s požadovanými doklady je třeba zaslat obálkou s označením „Výběrové řízení – NOŠP, neotvírat “ nejpozději do 15. 08. 2017  na adresu Nemocnie Boskovice s.r.o., Ing. Jana Hauková, vedoucí personálního odd., Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice, tel.: 516 491 121, e-mail: jana.haukova@nembce.cz     Jednatel Nemocnice Boskovice s.r.o. si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného uchazeče.         


  Více informací
   
 • VRCHNÍ SESTRA – ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČ. KRAJE


  Ředitel Zdravotnické Záchranné Služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vrchní sestra okresního střediska ZZS v Kolíně.  Požadavky: ukončené vzdělání alespoň na vyšší odborné zdravotnické škole pro činnost na úseku neodkladné péče, ARIP a akutního příjmu, výhodou praxe při řízení kolektivu zdravotnických pracovníků, znalosti právních předpisů a standardů ošetřovatelské péče souvisejících se zdravotnickou záchrannou službou, registrace pro práci bez odborného dohledu podle z. č. 96/2004 Sb., organizační, komunikační a řídící schopnosti, morální a občanská bezúhonnost, předložení koncepce pro rozvoj PNP v oboru ošetřovatelské péče okresního střediska ZZS (max. 2 stránky).  Požadované doklady k přihlášce: strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe, ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + osvědčení o registraci (bez odborného dohledu), výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, souhlas se zpracováním osobních údajů.  Písemné přihlášky (ne e-mailem) přijímá do 28. 7. 2017 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.


  Více informací
   
 • FYZIOTERAPEUTI/ERGOTERAPEUTI – AQUAKLIM, S.R.O., SANATORIA KLIMKOVICE


  AquaKlim, s.r.o., Sanatoria Klimkovice (v blízkosti Ostravy) přijme fyzioterapeuty/ergoterapeuty s možností vycestovat do zahraničí.  Požadujeme: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání obor fyzioterapeut/ergoterapeut, částečnou znalost angl. jazyka, odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění, morální a občanská bezúhonnost, samostatnost, spolehlivost a aktivní přístup, schopnost týmové spolupráce.  Nabízíme: zázemí velké a stabilní společnosti, nástupní mzdu absolventa od 20 300 Kč, mzda registrovaného fyzioterapeuta s praxí dle interního kariérního řádu do výše 43 000 Kč, podporu odborného růstu a dalšího vzdělávání, roční odměny (třináctá mzda), příspěvek na penzijní pojištění a příspěvek na stravování, možnost ubytování, následně možnost přidělení bytu.  Po zapracování v Sanatoriích Klimkovice možnost vycestovat do zemí arabského poloostrova s pracovním kontraktem na dobu 3, 12 nebo 24 měsíců. Díky této příležitosti načerpáte mnoho profesních zkušeností. Výše měsíční mzdy se pohybuje okolo 3 350 – 4 000 USD s dalšími benefity navíc. Ve volném čase budete mít prostor na cestování a poznávání.  Nástup možný ihned nebo podle dohody.  Žádosti o zaměstnání s profesním životopisem zasílejte na e-mail: kariera@sanklim.cz, tel.: 556 422 122.


  Více informací
   
Další  

Vyhledávání

Smazat filtr  

Jak inzerovat

Vše, co potřebujete vědět pro zadání personální inzerce do časopisu moderního ošetřovatelství FLORENCE nebo na web www.florence.cz najdete v mediakitu personální inzerce.

Svou personální inzerci můžete posílat také e-mailem:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz