Florence plus

 • Analýza pádů u seniorů v lůžkových zařízeních

  Pád je ve všech směrech považován za nežádoucí událost. Postupným stárnutím dochází v těle seniora k nezvratným degenerativním změnám, které ovlivňují jeho fyzický i psychický stav a téměř nevyhnutelně vedou k častějším pádům. Cílem šetření bylo analyzovat výskyt pádů u seniorů ve vybraném lůžkovém zařízení. Data byla získána retrospektivní analýzou hlášení o nežádoucí události v daném zařízení za poslední dva roky. Rozbor dat ukázal, že z hlediska věku jsou nejrizikovější skupinou pacienti ve věku 76–86 let, jako nejčastější příčiny pádu byly identifikovány slabost, uklouznutí a nejistá chůze. Nejčastěji k pádům docházelo na pokoji pacienta, a pokud došlo k jeho zranění, jednalo se většinou o fraktury a kontuze. Z hlediska denní doby docházelo k největšímu výskytu pádů během odpolední služby.

   

 • Porody vícerčat meziročně klesají, v roce 2010 jsme byli na špici Evropy

  V České republice se daří snižovat perinatální úmrtnost, méně je i předčasných porodů a císařských řezů

 • Dieta při dně a hypercholesterolemii

  Pacienti ohrožení dnou jsou často současně obézní, mají diabetes a hypercholesterolemii,a jsou tedy významně ohroženi kardiovaskulárními příhodami. U těchto pacientů je třeba dietní opatření cílená na snížení cholesterolu v krvi vysvětlit podrobněji, neboť obecné doporučení diety zaměřené pouze na snížení krevních tuků by mohlo způsobit záchvat dny.

   

 • Až 66 % dětí po onkologické léčbě čelí pozdním následkům

  Zhruba 350 dětí v České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem. Úspěšně vyléčit dokážoulékaři zhruba 83 % z nich, podobně jako v západní Evropě či v USA. Ovšem obvykle za cenu pozdních následků, které se mohou objevit v podstatě kdykoli během dalšího života pacienta, tj. po 10, 20, ale třeba i po 30 letech od ukončené léčby.

 • Koordinátorky klinických studií z celé ČR se již počtvrté sejdou v Brně, diskutovat budou zadavatelé klinických studií i pacienti

  6. června 2019 se v prostorách Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně uskuteční již 4. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení. Pravidelnou jednodenní konferenci pořádá Masarykův onkologický ústav za podpory Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, výzkumné infrastruktury CZECRIN, Fakultní nemocnice u sv. Anny – Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a nadačního fondu PharmAround. 

 • Tvrdá pravda o migréně: žádné „bolení hlavy“

  Migrénou trpí přibližně každý desátý člověk. (1, 2) Přesto více než 40 % pacientů nemá diagnózu potvrzenou lékařem.(3) Toto závažné neurologické onemocnění postihuje především populaci v nejproduktivnějším věku, mezi 18. a 60. rokem života, a je doménou žen.(4) Rozhodně není jen tak nějakým „bolením hlavy“, vyznačuje se paralyzující bolestí doprovázenou nevolností, poruchou vidění a citlivostí na světlo a zvuky. Jeho vliv na kvalitu života je zásadní. Představuje stálý problém, u kterého člověk nikdy neví, kdy mu překazí plány. Ke zmírnění migrény doposud pomáhala analgetika, triptany a necílená preventivní léčba. Novinkou v oblasti prevence je cílená biologická léčba.(5, 6, 7)

 • S mnohočetným myelomem lze žít kvalitní život

  Mnohočetný myelom (MM) je maligní choroba kostní dřeně, která vzniká nekontrolovaným množením myelomových buněk. Tvoří 1 %všech onkologických onemocnění a 10 % hematologických onemocnění. Díky novým lékům mohou pacienti s MM žít dlouhodobě, a část se dokonce zcela vyléčí.

   

 • Agresivita pacientů není normální, mluvme o jejím řešení

  JUDr. Jana Palečková a Jana Hovorková, Kancelář Ombudsmana pro zdraví

  Agresivních pacientů stále přibývá. A nemáme tím na mysli jen oddělení psychiatrické péče či ochrannéléčby, detoxifikační jednotky, záchytné stanice a záchranné služby. S projevy násilí se setkáváme i na jiných pracovištích, kde je jejich zvládání složitější právě proto, že nejsou tak očekávané, personál jimi bývá zaskočen a chybí mu zkušenosti s jejich řešením.

 • Výživa onkologicky nemocných pacientů

  V průběhu léčby nádorových onemocnění sehrává důležitou roli výživa, která přináší tělu v náročném boji s onkologickou diagnózou živiny a energii. Bohužel v kombinaci s vyšším věkem onkologicky nemocných pacientů a nežádoucími účinky léčby, především nechutenstvím a zvracením, se setkáváme s častým výskytem malnutrice.

 • Práce Podpůrného a paliativního týmu z FN Královské Vinohrady v Praze

  Nezáleží na tom, kolik dní ještě budu žít, ale na tom, jaké ty dny budou…“

   

  Podtitulek tohoto článku je citací pacienta naší kliniky, který profitoval z péče Podpůrného a paliativního týmu. Shrnuje v podstatě vše a postupně se stal naším mottem.

Další