Florence plus

 • Domov pro seniory nebo domácí péče?

  Počet seniorů stále roste. V roce 2035 bude v ČR podle údajů Statistického úřadu zhruba půl miliónu osob ve věku nad 85 let. Podle Zprávy o stavu demence vydané Českou alzheimerovskou společnostívelká část seniorů v tomto věku trpí demencí. Péče o osoby s touto diagnózou je velmi náročná a dle názoru odborníků je téměř nemožné ji zvládnout doma.

 • Řím 2018: Vítězný přístup k managementu dekubitů

  Ve dnech 12.–14. září proběhla v Římě již 20. výroční konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel – EPUAP). Mezi hlavní témata patřila inovace v prevenci a léčbě dekubitů, multidisciplinární přístup, management dekubitů v neonatologii a pediatrii nebo role nutrice v prevenci a léčbě dekubitů. 

 • Nejnovější trendy v plastické chirurgii

  Plastické operace jsou globální masový fenomén. Lidé se za ně přestávají stydět, celebrity je bez skrupulí přiznávají, a dokonce se k nim hrdě hlásí. Nejvíce „trendy“ je omlazení pohlavních orgánů, zvedání hýždí a implantace prsních bradavek.

 • Co je třeba vědět o malárii

  I když jsme dnes doslova zahlceni informacemi, nemají někteří lidé ani základní povědomí o chorobách, s nimiž se mohou v našem prostředí setkat. Mnozí se mylně domnívají, že exotické nemoci se v Evropě nevyskytují, anebo jen zřídka, takže není třeba se jich obávat. Častokrát proto podceňují prevenci i léčbu.

 • Těhotná žena na cestách

  Do zahraničí, včetně rozvojových, zemí cestuje čím dál víc těhotných žen. Žádná žena nemá jistotu průběhu gravidity bez komplikací, ať už doma nebo v zahraničí. Podle údajů WHO hrozí až 15 % těhotných vážnější komplikace. Pravděpodobnost potřeby zdravotní péče je v graviditě větší než v jiné době. Je proto nezbytně nutné zvažovat destinace své cesty i podle kvality místní zdravotní péče.

 • Recenze knihy: Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení

  Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (International Longevity Centre) vydalo odbornou publikaci s názvem Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnocení. 

 • Recenze knihy: Motivační prvky při práci se seniory

  Publikace Dany Klevetové s názvem Motivační prvky při práci se seniory je dle vlastních slov autorky „…určena pro všechny, kteří chtějí pro sebe, své blízké či klienty něco udělat…“. Záměrem knihy je najít různorodé motivace u jedince s poruchami mobility či kognitivních funkcí a vhodné metody objevení skrytých vnitřních sil potřebných k zachování kvality života. Autorka takto předává své více než třicetileté pracovní zkušenosti s osobami vyššího věku. 

 • Produkty řady Cavilon - osvědčené prostředky pro ochranu kůže

  Abychom udrželi pokožku v pořádku a omezili rizika jejího poškození, je třeba vždy přistupovat k problému komplexně. Požadavky na ochranu pokožky beze zbytku splňují všechny produkty řady Cavilon výrobce 3M.

 • Duchovní péče v českých nemocnicích

  Duchovní služba se od roku 1989 vrátila do armády, vězeňství, policie a také do nemocnic. Církve se mezi sebou již dohodly, jak by nemocniční kaplan měl vypadat, jaké by měl mít vzdělání a jak by mělo také vypadat jeho celoživotní vzdělávání. 

 • Lékařské přístroje a elektrochirurgie

  Škála lékařských přístrojů je velmi široká a neustále se rozrůstá. Může tedy být velmi obtížné sledovat nejnovější trendy. Věnujme tentokrát pozornost elektrochirurgii.

Další