Florence plus

 • Produkty řady Cavilon - osvědčené prostředky pro ochranu kůže

  Abychom udrželi pokožku v pořádku a omezili rizika jejího poškození, je třeba vždy přistupovat k problému komplexně. Požadavky na ochranu pokožky beze zbytku splňují všechny produkty řady Cavilon výrobce 3M.

 • Duchovní péče v českých nemocnicích

  Duchovní služba se od roku 1989 vrátila do armády, vězeňství, policie a také do nemocnic. Církve se mezi sebou již dohodly, jak by nemocniční kaplan měl vypadat, jaké by měl mít vzdělání a jak by mělo také vypadat jeho celoživotní vzdělávání. 

 • Lékařské přístroje a elektrochirurgie

  Škála lékařských přístrojů je velmi široká a neustále se rozrůstá. Může tedy být velmi obtížné sledovat nejnovější trendy. Věnujme tentokrát pozornost elektrochirurgii.

 • Je nárůst nemocných trpících mentální anorexií podmíněn společensky?

  Mentální anorexie je psychické onemocnění, jehož původ sahá hluboko do minulosti, ačkoli nepoměrný nárůst četnosti lze zařadit do několika posledních let. První příznaky této nemoci popisují antičtí filozofové a lékaři Hippokratés a Galén. Původní lékařský popis onemocnění se však přičítá Richardu Mortonovi roku 1689. 

 • Základní metodický rámec pro realizaci supervize v českém ošetřovatelství

  Souhrn: Problematiku a fenomén supervize v celé jeho šíři, všech možných konotacích a v současnosti praktikovaných podobách včetně rozmanitosti základních pojetí filosoficko-teoretických východisek supervize není možné v příspěvku obsáhnout. Vzhledem k tomu, že koncept supervize není v českém zdravotnictví a ošetřovatelství etablován, legislativně ukotven a definován, považujeme zpřehlednění problematiky, související s konceptem, základní charakteristikou a možnostmi aplikace za zcela nezbytné. Text proto koncipujeme jako základní metodický rámec pro možnost efektivnějšího vymezení a legitimizace pojmu supervize v českém ošetřovatelství.

  Klíčová slova: ošetřovatelství – supervize – koncepce – legitimizace – sestra

 • Ošetrovanie pacientov na Oddelení dlhodobej intenzívnej starostlivosti

  Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti bolo vo FN Trnava otvorené v apríli 2015 ako druhé oddelenie tohto typu na Slovensku. Jeho hlavným cieľom je pokračovanie v zavedenom liečebnom procese, zbavenie pacienta jeho závislosti na podpore základných vitálnych funkcií, každodenná intenzívna rehabilitácia a pokračovanie v nácviku základných životných návykov. Pri poskytovaní tejto starostlivosti je nevyhnutné dodržiavať všetky preventívne opatrenia vo vzťahu ku komplikáciám z imobility, ako aj vo vzťahu k infekčným komplikáciám. V prípade, že sa podarí zlepšiť zdravotný stav pacienta do takej miery, že nie je závislý na podpore základných vitálnych funkcií, je schopný účinne odkašľať a prijímať potravu, môže byť preložený na základné oddelenie podľa jeho diagnózy alebo do domácej starostlivosti. 

 • Jsou sestry na ZZS výjimkou? Naopak

  Tento článek se zamýšlí nad působením žen ve zdravotnických záchranných službách. Zmiňuje historické souvislosti, popisuje současný stav a předvídá budoucnost žen v této profesi.

 • Starostlivosť o pacienta s centrálnym venóznym vstupom a jej špecifiká

  Súhrn: V príspevku, ktorý má teoreticko-analytický charakter, konkretizujeme základné a zároveň kľúčové zásady a postupy špecifické pre ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta so zavedeným centrálnym venóznym katétrom. Zameriavame sa na hygienu rúk, aseptickú techniku pri starostlivosti o centrálny venózny katéter a bariérové opatrenia, sústredíme sa aj na miesto vpichu a frekvenciu jeho kontroly, nevynímajúc potrebu vzdelávania zdravotníkov a vytváranie špeciálnych tímov pre manipuláciu s katétrami.

   

  Kľúčové slová: ošetrovateľská starostlivosť – úlohy sestry – pacient – centrálny venózny katéter.

 • Hodnota času

  Stále častěji na svých seminářích slyším slova: „Není na to čas, máme málo času…“ Čím to je? Možná také tím, že se velmi často mění požadavky na provádění způsobu péče. Zaměřujeme se na stanovení individuálního plánu péče, který se naučíme, a za několik měsíců nastane změna ve vypracovávání a my se zase musíme učit něčemu jinému. Možná také někteří z nás tráví čas tím, že nechtějí staré vzorce jednání a chování opustit a začít nové. Změna občas bolí, a když máme něco už vyzkoušené, jsme téměř v této činnosti dokonalí, nastane změna…

 • Ve Stockholmu probíhalo 17. jednání Evropského panelu pro prevenci dekubitů

  Ve dnech 27.–29. srpna 2014 se ve švédském Stockholmu konala 17. konference Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (EPUAP), organizovaná ve spolupráci se Švédskou asociací sester (SSIS). Akce se konala v areálu prestižní Stockholmské univerzity v konferenčních sálech Aula Magna, které byly navrženy švédským architektem Ralphem Erskinesem.

Další