Soutěž

Nexcare™ se neustále snaží přinášet nová a pokročilá řešení, která pomáhají léčit a ošetřovat menší rány. Výrobky této značky jsou určeny pro péči o pokožku a ránu. Společnost 3M se rozhodla věnovat třem šťastným výhercům tyto dárkové balíčky.

 

A co najdete uvnitř dárkového balíčku?

1 x 3M(tm) Nexcare(tm) FIRST AID KIT Souprava pro rychlé ošetření -
Souprava se všemi produkty potřebnými k první pomoci. Obsahuje
kompletní řadu produktů, která vám pomůže poskytnout všechny
typy první pomoci. Lehká a malá, snadno se balí. V plastovém
uzavíratelném obalu.

2x 3M(tm) Nexcare(tm) Hřejivá náplast, 5 ks - Přirozená úleva od
bolesti svalů, krku, ramen, zad a beder, Přímá aplikace na pokožku

1 x 3M(tm) Nexcare(tm) ColdHot(tm) Teddy - Hřejivý obklad ve tvaru
medvídka. Jemný a měkký na dotyk; dlouho trvající hřejivý efekt;
možno prát v ruce; pro opakované použití.

1x 3M(tm) Nexcare(tm) ColdHot(tm) Comfort - Chladivý/hřejivý gelový
obklad pro uklidnění bolestí včetně textilního obalu pro
komfortní použití a upevnění na těle. (26 x 11 cm)

Stačí odpovědět správně na soutěžní otázku:

 

O kolik stupňů klesne teplota jádra pacienta během první hodiny anestezie?

 

A. o 1 - 3 °C

B. o 0, 5 °C

C. o 5 °C

 

Nápovědu naleznete v aktuálním čísle časopisu Florence na straně 28.

Tři správné vylosované odpovědi získají dárkové balíčky od společnosti 3M.

 

Odpovědi zašlete e-mailem na adresu: florence@ambitmedia.cz. Do předmětu zprávy napište „soutěž FLO10“. Nezapomeňte uvést celé své jméno a adresu.

 

Soutěž trvá do 3. listopadu 2017

 

 

Podmínky soutěže:

1. Organizátorem soutěže je vydavatelství Ambit Media, a. s. se sídlem Klicperova 604/8, Praha 5, 150 00 (dále jen “organizátor”), provozovatelem soutěže je Odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky Florence (dále jen “provozovatel”).

2. Soutěž bude probíhat od 9. 10. 2017 do 3. 11. 2017 na území ČR prostřednictvím časopisu Florence a webových stránek www.florence.cz

3. Soutěže se nesmí zúčastnit žádná z osob zaměstnaná provozovatelem ani organizátorem soutěže.

4. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném než uvedeném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel soutěže v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

5. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím uvedeného tel. čísla nebo e-mailové adresy do 14 dnů po ukončení soutěže. V případě, že se nebude možné s výhercem prostřednictvím tel. či e-mailové adresy spojit, bude obdobným způsobem stanoven náhradní výherce.

6. Způsob předání a vyčerpání výhry závisí na domluvě s výhercem a s poskytovatelem výhry. V případě, že se provozovateli nepodaří doručit výhru na uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání této výhry. Takto nepřevzaté výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním či charitativním účelům provozovatele soutěže.

7. Účastí v soutěži dává soutěžící dobrovolně souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze “organizátora” – společnosti Ambit Media, a. s., jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro účely nabízení výrobků a služeb a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických a tištěných prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, resp. do odvolání souhlasu.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo po dohodě s organizátorem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň po dohodě s organizátorem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci provozovatele, organizátora a všech spolupracujících osob, a osoby jim blízké dle ustanovení § 116 občanského zákoníku a s ohledem na ustanovení v bodě 4. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem provozovatele, organizátora či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno v písemné formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách www.florence.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění dle předchozí věty.

Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Provozovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Provozovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Provozovatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.