Aktuality

 • Perioperační ošetřovatelství - Měníme tvář operačního sálu

  Zveme Vás na konferenci k perioperačnímu ošetřovatelství, která je pořádána dne 15.2.2019 v Praze v Thomayerově nemocnici.

   

 • Ambulantní gynekologové se budou nově podílet na službách v nemocnicích

  Odborná společnost a zdravotní pojišťovny se za podpory Ministerstva zdravotnictví dohodly na propojení ambulantní a nemocniční péče. Gynekologové provozující praxi se budou nově podílet na zajištění pohotovostních služeb, porodů a operačních výkonů v nemocnici. „Posílí to odbornost lékařů, komfort pacientek a napomůže v řešení personální situace v lůžkových zařízeních,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 • Ministerstvo zdravotnictví vybralo dalších 15 Center duševního zdraví, spustit by se měla do července

  Pět již fungujících Center duševního zdraví doplní dalších patnáct center rozmístěných po celé republice. Ta vzniknou v rámci Programu podpory Center duševního zdraví II, do kterého se v průběhu listopadu 2018 hlásili poskytovatelé sociálních služeb a poskytovatelé zdravotních služeb. Každé z patnácti Center duševního zdraví vybraných pomocí náročného několikastupňového hodnocení může čerpat dotaci ve výši až 14,9 milionu korunpo dobu 18 měsíců. Svůj provoz by nová centra měla zahájit postupně do července tohoto roku. 

 • Na trh přichází lék na bolest, poprvé v injekci

  Na trh přichází nová forma léku pro ty, kdo trpí akutní bolestí střední až silné intenzity: dexketoprofenum trometamolum. Lékařům je lék poprvé k dispozici v injekční formě. Spadá do skupiny nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků a je pouze na předpis.

 • Princípy bariérového ošetrovateľstva v praxi

  Základným cieľom uplatňovania princípov bariérového ošetrovateľstva je zabrániť šíreniu rezistentných bakteriálnych kmeňov a zamedziť vzniku a šíreniu nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach. Významnú a dôležitú úlohu v tomto aspekte zohráva akceptácia účinných protiepidemiologických opatrení a skorá laboratórna identifikácia.

 • Česká republika loni dosáhla historického rekordu v počtech zemřelých dárců orgánů

  Koordinační středisko transplantací (KST) zaznamenalo rekordní počet zemřelých dárcůorgánů. Za rok 2018 se jednalo celkem o 282 lidí, kteří po své smrti pomohli pacientům prostřednictvím svých orgánů. Tento počet zároveň představuje 13leté maximum tohoto ukazatele transplantační aktivity.

 • SELEKTIVNÍ SRDEČNÍ KATETRIZACE ‒ ÚLOHA SESTRY

  Koronárníangiografie v dnešní době patří i přes velký rozvoj neinvazivních zobrazovacích metod k nejpoužívanější invazivní metodě hodnocení stavu koronárního řečiště.

 • Novinky ve farmakoterapii obezity

  Obezita spolu s nadváhou jsou onemocnění, kterými trpí více než polovina populace České republiky. Obezita u většiny pacientů zkracuje život a zhoršuje jeho kvalitu. To platí zejména tehdy, objeví-li se komplikace a komorbidity obezity,jako např. prediabetes a diabetes, hypertenze, dyslipidemie, spánková apnoe a další. Řada léčebných postupů je dnes velmi učinná.

 • Pneumologové vyšetřili plíce 1 480 lidem

  Více než pětina lidí nemá plíce v pořádku – zjistili to čeští pneumologové při letošním Světovém dnu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Na stáncích v nákupních centrech a v otevřených ordinacích pneumologů vyšetřili plíce 1 480 zájemcům. Normální nález nemělo 22 % vyšetřených – to je o 10 % více než při stejné akci v loňském roce. 

 • Odstranění ochlupení při přípravě operačního pole a poučení pacienta

  V minulém článku (Viz florence 7/2017) jsme si položili otázku věnovanou problematice odstraňování ochlupení při přípravě operačního pole: Je stále aktuální použít žiletku pro odstranění ochlupení v předoperační přípravě, nebo se praxe posunula dále? Víme, jak zní odpověď: Ne!!! V tomto článku se chceme věnovat i dalším aspektům zavedení klipování do praxe. V úvodu si připomeneme zásadní body. 

Další